بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم در مورد بقیه خیلی راحت میتونه بگه : “فراموشش کن” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه که میروی ، عقب می مانم نه برای اینکه نخواهم با تو همقدم باشم میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم میخواهم ردپایت را هیچ خیابانی در آغوش نکشد . . . تو فقط برای منی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مزرعه که درو شد کلاغ هم رفت بیچاره مترسک احساسش را به کسی سپرده بود که برای نیازش “تنهاییش” را پر کرده بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حکایت عجیبی است هوای پاییز تنها را تنها تر می کند و عاشق را عاشق تر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست تا اشارات نظر ، نامه رسان من و توست گوش کن ، با لب خاموش سخن میگویم پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال ماهی ها تکلیفشان معلوم است هوایی که می شوند ، می میرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد و زن ندارد به نقطه ی ما شدن که رسیدی شور انگیز ترین باش برای عاشقانه هایت میان مردمان شهر فریاد زن “دوستت دارم” و اگر کسی چشم غره ایی رفت تنها دعایش کن تا عاشق شود ، همین !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـابوس یعنــی : خـوابـی کـه تــو در آن نباشــی . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن : توش چی دیدی که عاشقش شدی ؟ آخه اینم سواله که تو میپرسی ؟ اگه قرار بود توام ببینی که تو عاشقش میشدی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست عمر “کوتاه” باشد یا “بلند” مهم ، نفس هایی ست که با تو “کوتاه” و بی تو “بلند” کشیده می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“دوستت دارم” غوغا میکند به شرطی که از بین لب های “تو” آمده باشد نشسته باشد روی دل “من” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا یه نفر ، فقط یه نفر باعث می شه که حس کنی چیزی که تو رو روی زمین نگه داشته جاذبه ی زمین نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جغرافیا دروغی بیش نیست ! وقتی تمام دنیای من در مساحت آغوش “تو” خلاصه می شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلقه ی دستانت که بر کمرم میزنی 
زیباترین اسارت زندگی من است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می پرسی : چقدر دوستم داری ؟ میخندم : جهان را متر کرده ای ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیایت را با دنیایم عوض میکنی ؟ فقط چند ساعت … میخواهم بدانم آنکه تمام دنیای من است در دنیایش چه سهمی دارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم در مورد بقیه خیلی راحت میتونه بگه : “فراموشش کن” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه که میروی ، عقب می مانم نه برای اینکه نخواهم با تو همقدم باشم میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم میخواهم ردپایت را هیچ خیابانی در آغوش نکشد . . . تو فقط برای منی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مزرعه که درو شد کلاغ هم رفت بیچاره مترسک احساسش را به کسی سپرده بود که برای نیازش “تنهاییش” را پر کرده بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حکایت عجیبی است هوای پاییز تنها را تنها تر می کند و عاشق را عاشق تر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست تا اشارات نظر ، نامه رسان من و توست گوش کن ، با لب خاموش سخن میگویم پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال ماهی ها تکلیفشان معلوم است هوایی که می شوند ، می میرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد و زن ندارد به نقطه ی ما شدن که رسیدی شور انگیز ترین باش برای عاشقانه هایت میان مردمان شهر فریاد زن “دوستت دارم” و اگر کسی چشم غره ایی رفت تنها دعایش کن تا عاشق شود ، همین !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـابوس یعنــی : خـوابـی کـه تــو در آن نباشــی . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن : توش چی دیدی که عاشقش شدی ؟ آخه اینم سواله که تو میپرسی ؟ اگه قرار بود توام ببینی که تو عاشقش میشدی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست عمر “کوتاه” باشد یا “بلند” مهم ، نفس هایی ست که با تو “کوتاه” و بی تو “بلند” کشیده می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“دوستت دارم” غوغا میکند به شرطی که از بین لب های “تو” آمده باشد نشسته باشد روی دل “من” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا یه نفر ، فقط یه نفر باعث می شه که حس کنی چیزی که تو رو روی زمین نگه داشته جاذبه ی زمین نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جغرافیا دروغی بیش نیست ! وقتی تمام دنیای من در مساحت آغوش “تو” خلاصه می شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلقه ی دستانت که بر کمرم میزنی 
زیباترین اسارت زندگی من است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می پرسی : چقدر دوستم داری ؟ میخندم : جهان را متر کرده ای ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیایت را با دنیایم عوض میکنی ؟ فقط چند ساعت … میخواهم بدانم آنکه تمام دنیای من است در دنیایش چه سهمی دارم