بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنج ها همیشه در دل ویرانه ها جا خوش می کنند بی خود نیست که تو در دل من نشسته ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه سرما اثر کردنیست و نه باران خیس کردنی اگر «تو» بامن قدم بزنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه نیمه گمشده دارند ولی تو تمام پیدا شده ی منی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ممنون که مرا در حد ایوب میبینی ولی تمامش کن ! دیگر بریده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کودکی در کدام بازی ، راهت ندادند ، که امروز اینقدر دیوانه وار ، تشنه ی “بازی کردن” با آدم هایی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تو فکر میکنی خاموش شده اند ، دلتنگی هایی که هر روز ساکتشان میکنم دلواپسم ، کجای قصه مان سکوت کرده ای که تو را نمیشنوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار که گفتم دوستت دارم ، سکوت کردی ! حرف های من سنگین بود یا گوش های تو ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تو ای “دل” که همیشه جایی جا می مانی که تو را نمی خواهند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس عشقم ، این پرنده با مشتی دانه ، اهلی هیچ دلی نمی شود وقتی پرواز را فقط در آسمان تو آموخته . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم فرقی نمی کند که این شهر لعنتی چقدر ساختمان و خانه و خیابان دارد وقتی تو در این شهر نباشی ، من برج زهرمارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لایق پرستش است کسی مثل تو که در این بی مهری ها بی چشم داشت محبت میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف نبود ، رفتنت باخودت باشد فراموش کردنت با من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره در هوا می بینم امشب زمین در زیر پا می بینم امشب خدایا مرگ ده تا جان سپارم که یار خود جدا می بینم امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم بی تو سخت میگذرد بی انصاف ! حرفم را پس میگیرم بی تو انگار اصلا نمیگذرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند نمیخواهد ما به هم برسیم می دانی دلیلش چیست ؟ می داند که اگر کنارم باشی دیگر هیچ وقت ، هیچ چیز از او نخواهم خواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنقدر دلم هوایت را میکند شک میکنم به اینکه ، این دل مال من است یا تو . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنج ها همیشه در دل ویرانه ها جا خوش می کنند بی خود نیست که تو در دل من نشسته ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه سرما اثر کردنیست و نه باران خیس کردنی اگر «تو» بامن قدم بزنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه نیمه گمشده دارند ولی تو تمام پیدا شده ی منی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ممنون که مرا در حد ایوب میبینی ولی تمامش کن ! دیگر بریده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کودکی در کدام بازی ، راهت ندادند ، که امروز اینقدر دیوانه وار ، تشنه ی “بازی کردن” با آدم هایی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تو فکر میکنی خاموش شده اند ، دلتنگی هایی که هر روز ساکتشان میکنم دلواپسم ، کجای قصه مان سکوت کرده ای که تو را نمیشنوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار که گفتم دوستت دارم ، سکوت کردی ! حرف های من سنگین بود یا گوش های تو ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تو ای “دل” که همیشه جایی جا می مانی که تو را نمی خواهند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس عشقم ، این پرنده با مشتی دانه ، اهلی هیچ دلی نمی شود وقتی پرواز را فقط در آسمان تو آموخته . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم فرقی نمی کند که این شهر لعنتی چقدر ساختمان و خانه و خیابان دارد وقتی تو در این شهر نباشی ، من برج زهرمارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لایق پرستش است کسی مثل تو که در این بی مهری ها بی چشم داشت محبت میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف نبود ، رفتنت باخودت باشد فراموش کردنت با من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره در هوا می بینم امشب زمین در زیر پا می بینم امشب خدایا مرگ ده تا جان سپارم که یار خود جدا می بینم امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم بی تو سخت میگذرد بی انصاف ! حرفم را پس میگیرم بی تو انگار اصلا نمیگذرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند نمیخواهد ما به هم برسیم می دانی دلیلش چیست ؟ می داند که اگر کنارم باشی دیگر هیچ وقت ، هیچ چیز از او نخواهم خواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنقدر دلم هوایت را میکند شک میکنم به اینکه ، این دل مال من است یا تو . . .