بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها را میتوان خواست اما نمیشود داشت ! بعضی ها را باید یواشکی از دور دوست داشت ! بعضی ها را نباید خواست ! نباید دوست داشت ! اما دل است دیگر اسیر این نگاه بیقرار میخواهد و دوست میدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرسری زندگی کن و رد شو ! دقت “دق” ات می دهد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گن شکستنی رفع بلاست ، ای دل کمی تحمل کن ، شاید “حکمتی” باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هوای مشترک مورد نظر ما را داشته باش با اینکه در دسترس ما نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال خدا که “لحظه به لحظه” با توست و “من” همیشه درباره ی “تو” با “او” حرف میزنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا لود شود آرزو می کنم ، کاش تو باشی سکوت می کنم ، آرزوی بی جایی بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریکی اتاقم شکسته می شود با نوری ضعیف لرزشی روی میز کنار تختم میفتد از این صدا متنفر بودم اما چشم هایم را میمالم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“تو” جا زدی “من” جا خوردم “اون” جا گرفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دعا میکنم تو را داشته باشم تو دعا می کنی دیگر نباشم بیچاره خدا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند یک روزی هست که چرتکه دست میگیرند و حساب و کتاب میکنند و آن روز تو باید تاوان آنچه با من کردی را بدهی ! فقط نمیدانم تاوان دادن آن موقع تو ، به چه درد من می خورد !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولدم را جشن می گیرم هر صبح که از آغوش تو به دنیا می آیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه طبق عادت دوستت دارم ، نه به حکم سنت ! همه چیز بنا بر فطرت است “خوب ها” دوست داشتنی اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودم ! دیدم با دیگری شادتری رفتم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت میاد میگفتی آسمون اگه زمین بیاد همیشه عشقمی دوست دارم زیاد هنوز ازین دروغ تو خوشم میاد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی یعنی بعد از دو ساعت اس ام اس بازی با عشقت شب که دلتنگش میشی دوباره میشینی همون اس ام اس های تکراری رو میخونی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از سرم می افتی نه از چشمم کجای دلم نشسته ای که جایت این قدر امن است ؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها را میتوان خواست اما نمیشود داشت ! بعضی ها را باید یواشکی از دور دوست داشت ! بعضی ها را نباید خواست ! نباید دوست داشت ! اما دل است دیگر اسیر این نگاه بیقرار میخواهد و دوست میدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرسری زندگی کن و رد شو ! دقت “دق” ات می دهد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گن شکستنی رفع بلاست ، ای دل کمی تحمل کن ، شاید “حکمتی” باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هوای مشترک مورد نظر ما را داشته باش با اینکه در دسترس ما نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال خدا که “لحظه به لحظه” با توست و “من” همیشه درباره ی “تو” با “او” حرف میزنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا لود شود آرزو می کنم ، کاش تو باشی سکوت می کنم ، آرزوی بی جایی بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریکی اتاقم شکسته می شود با نوری ضعیف لرزشی روی میز کنار تختم میفتد از این صدا متنفر بودم اما چشم هایم را میمالم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“تو” جا زدی “من” جا خوردم “اون” جا گرفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دعا میکنم تو را داشته باشم تو دعا می کنی دیگر نباشم بیچاره خدا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند یک روزی هست که چرتکه دست میگیرند و حساب و کتاب میکنند و آن روز تو باید تاوان آنچه با من کردی را بدهی ! فقط نمیدانم تاوان دادن آن موقع تو ، به چه درد من می خورد !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولدم را جشن می گیرم هر صبح که از آغوش تو به دنیا می آیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه طبق عادت دوستت دارم ، نه به حکم سنت ! همه چیز بنا بر فطرت است “خوب ها” دوست داشتنی اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودم ! دیدم با دیگری شادتری رفتم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت میاد میگفتی آسمون اگه زمین بیاد همیشه عشقمی دوست دارم زیاد هنوز ازین دروغ تو خوشم میاد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی یعنی بعد از دو ساعت اس ام اس بازی با عشقت شب که دلتنگش میشی دوباره میشینی همون اس ام اس های تکراری رو میخونی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از سرم می افتی نه از چشمم کجای دلم نشسته ای که جایت این قدر امن است ؟