بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقای من... چه کردی با من و قلب من ???... بی صبرانه هر لحظه را بی تاب نگاه توام ... جان گرفته نهال شکسته وجودم از وجودت ... حس نابی با من است از لحظه ای که با توام . تقدیم با عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق" یعنی که خیابان به خیابان همه را رد کنی و ، ناگهان بر سر یک کوچه کمی مکث کنی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میـدانی … آنقـدر”دوωـــ❤ــتت دارґ “ڪہ פـَتی اگر … ωـرم بہ ωـنگ بـפֿـورد… یـا ωـنگ بہ ωـرم … از ایـטּ ❤دوωـتت دارґ ❤دωـت بر نـפֿـواهـم داشت❤❤❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوبيه وقتي ببيني يه نفر واسه انتخاب تو مصممه...... "شادمهر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا که میروی باز هم یکی هست به دنبال تـــو؛ تــــویی که در قلب منی! دیگر به دنبال بهترینها نیستم؛من شیفته‌ی خوبی های توام عشق مـــن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوده ............. نیست ........................ نخواهد بود از تو عزیزتر .............کسی برای من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصـــن دخـــتـــر بـــاس تـــرســـو بـــاشـــه... واســـه هـــر چـــیـــزِ تـــرســـنـــاکِ کـــوچـــیـــکـــی ســـریـــع بـــپـــره تـــو بـــغـــل آقـــایـــیـــش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑـــــــﺎ "ﺧــــــﯿـــــــﺍل " ﺗــﻮ ... " ﺑــﯿــــــﺨـــــﯿــــﺎﻝ " ﺧـــــﯿـــﻠـــﯽ ﻫــﺎ ﺷــــﺪﻩ ام… دلم کمی نم نم باران و یک عالمه " تـــــو" میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی عشقم؟؟؟؟ همه دنیا یه طرف اون «همه کسم»گفتن تو یه طرف...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بهـانه می گیرم و تو دهانم را با یک بـوسـه ببند دلم بوسه ای میخواهد که از فشارش , چشمانم سیاهی رود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــــــشـــــــق ، تمدیدت میکند حتی اگر تمام شده باشی... "نیلوفر ثانی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدرک معماریت امشب به دردم میخورد حضرت معشوقه این حال خرابم را بساز....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیــــراهه هم ... برای خودش راهیســـت !! وقتی … قــــرار باشد ! مـــرا به تـــــو برساند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تو مانند کشیدن کبریت در باد است من که به معجزه ی عشق ایمان دارم میکشم آخرین دانه کبریت را هر چه بادا باد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وسوسهء عاشق شدن التهاب لحظه هامه حسرت فریاد کردنه اسم کسی با صدامه اسم تو هر اسمی که هست مثل غزل چه عاشقانه ست پر وسوسه مثل سفر مثل غربت صادقانه ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــــــشـــــــق.. تمدیدت میکند حتی اگر تمام شده باشی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقای من... چه کردی با من و قلب من ???... بی صبرانه هر لحظه را بی تاب نگاه توام ... جان گرفته نهال شکسته وجودم از وجودت ... حس نابی با من است از لحظه ای که با توام . تقدیم با عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق" یعنی که خیابان به خیابان همه را رد کنی و ، ناگهان بر سر یک کوچه کمی مکث کنی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میـدانی … آنقـدر”دوωـــ❤ــتت دارґ “ڪہ פـَتی اگر … ωـرم بہ ωـنگ بـפֿـورد… یـا ωـنگ بہ ωـرم … از ایـטּ ❤دوωـتت دارґ ❤دωـت بر نـפֿـواهـم داشت❤❤❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوبيه وقتي ببيني يه نفر واسه انتخاب تو مصممه...... "شادمهر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا که میروی باز هم یکی هست به دنبال تـــو؛ تــــویی که در قلب منی! دیگر به دنبال بهترینها نیستم؛من شیفته‌ی خوبی های توام عشق مـــن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوده ............. نیست ........................ نخواهد بود از تو عزیزتر .............کسی برای من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصـــن دخـــتـــر بـــاس تـــرســـو بـــاشـــه... واســـه هـــر چـــیـــزِ تـــرســـنـــاکِ کـــوچـــیـــکـــی ســـریـــع بـــپـــره تـــو بـــغـــل آقـــایـــیـــش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑـــــــﺎ "ﺧــــــﯿـــــــﺍل " ﺗــﻮ ... " ﺑــﯿــــــﺨـــــﯿــــﺎﻝ " ﺧـــــﯿـــﻠـــﯽ ﻫــﺎ ﺷــــﺪﻩ ام… دلم کمی نم نم باران و یک عالمه " تـــــو" میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی عشقم؟؟؟؟ همه دنیا یه طرف اون «همه کسم»گفتن تو یه طرف...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بهـانه می گیرم و تو دهانم را با یک بـوسـه ببند دلم بوسه ای میخواهد که از فشارش , چشمانم سیاهی رود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــــــشـــــــق ، تمدیدت میکند حتی اگر تمام شده باشی... "نیلوفر ثانی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدرک معماریت امشب به دردم میخورد حضرت معشوقه این حال خرابم را بساز....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیــــراهه هم ... برای خودش راهیســـت !! وقتی … قــــرار باشد ! مـــرا به تـــــو برساند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تو مانند کشیدن کبریت در باد است من که به معجزه ی عشق ایمان دارم میکشم آخرین دانه کبریت را هر چه بادا باد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وسوسهء عاشق شدن التهاب لحظه هامه حسرت فریاد کردنه اسم کسی با صدامه اسم تو هر اسمی که هست مثل غزل چه عاشقانه ست پر وسوسه مثل سفر مثل غربت صادقانه ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــــــشـــــــق.. تمدیدت میکند حتی اگر تمام شده باشی...