بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم هایت را ... به کسی نگو! همه را نگه دار برای خودم ! . . . . من... جانم را برای شنیدنشان کنار گذاشته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستـــ هــای تــو شعــری ستـــ کـه بایـد حفـظ کنـم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـکی آمـد کـه حـرف عـشق رو بـا مـا زد ای اون یـک نـفر دوسـتـت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـــا گـــذاشـــتـــن کـــلـــیـــد بـــهـــونـــه ای بـــود واســـه ایـــنـــکـــه دوبـــاره بـــوســـه‌یِ خـــداحـــافـــظـــی بـــدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـا تـو مـن عـشـق رو شـنـاخـتـم بـا تــو مـن زنـدگـی سـاخـتـم از کـسـی گـلایـه ای نـیـسـت اگـه بـاخـتـم بـه تـو بـاخـتـم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست بی تو در فکر تو زیستن در فکر نقش رخت جاودانه مردن چه زیباست بی بهانه از تو خواندن در یادت شعر زندگی سرودن چه زیباست به یادت لحظه ی مرگ جان سپردن در آن دم دوباره از نو زیستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب خبر خوبی دارم بیشتر از دوستت دارم تقدیم به عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی: طوری نگاهم کنی که انگار ادم قحطه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لب هاي تو شبيه مسئله هاي رياضي شيرين اند و من دلم مي خواهد هر بار از راهي تازه امتحانشان کنم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر باس با همه یُوبس و سـرد باشه که وقتی به "تو" میگه "جــــــــــونم؟" بهت بچسبه ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای تو ... اجابت تمام عشــق است و من به»تـو شکوه یک قنوت عاشـقانه را پیش می کشـم عـزیزم دوستت دارم به اندازه ی همه ی دارایی ام که تویی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید"تو"… سکوت میان کلامم باشی! دیده نمیشوی اما من تو را احساس می کنم! شاید"تو" … هیاهوی قلبم باشی! شنیده نمیشوی اما من تو را نفس می کشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشی باش و مرا به اندازه ی تمام اشتباهاتم بغل کن بدون آنکه حرفی میانمان رد و بدل شود ، فقط نگاه باشد و نفس ، زندگی آنقدرها دوام نمی آورد ، همین حالا هم دیر است … تقدیدم جانانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق" یعنی تا خودکار میاد دستت اسمش رو گوشه جزوه هات مینویسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام 1 دانه! بخدا 2ستت دارم! تویی 3 تاره شبهای من! تویی 4 ره دردهای من! تویی 5 جره امید من! تویی 6یشه امید من! 7 ت8 بار برات میمیرم! آخه 9 کرتم جیگر! اگرچه ازم دوری 10 مت گرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بازی زیبای لبت بسته زبان را زیبایی تو کرده فنا فن بیان را عشق تو چه دردی است که در منظر عاشق از تاب و تب انداخته حتی سرطان را

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم هایت را ... به کسی نگو! همه را نگه دار برای خودم ! . . . . من... جانم را برای شنیدنشان کنار گذاشته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستـــ هــای تــو شعــری ستـــ کـه بایـد حفـظ کنـم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـکی آمـد کـه حـرف عـشق رو بـا مـا زد ای اون یـک نـفر دوسـتـت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـــا گـــذاشـــتـــن کـــلـــیـــد بـــهـــونـــه ای بـــود واســـه ایـــنـــکـــه دوبـــاره بـــوســـه‌یِ خـــداحـــافـــظـــی بـــدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـا تـو مـن عـشـق رو شـنـاخـتـم بـا تــو مـن زنـدگـی سـاخـتـم از کـسـی گـلایـه ای نـیـسـت اگـه بـاخـتـم بـه تـو بـاخـتـم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست بی تو در فکر تو زیستن در فکر نقش رخت جاودانه مردن چه زیباست بی بهانه از تو خواندن در یادت شعر زندگی سرودن چه زیباست به یادت لحظه ی مرگ جان سپردن در آن دم دوباره از نو زیستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب خبر خوبی دارم بیشتر از دوستت دارم تقدیم به عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی: طوری نگاهم کنی که انگار ادم قحطه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لب هاي تو شبيه مسئله هاي رياضي شيرين اند و من دلم مي خواهد هر بار از راهي تازه امتحانشان کنم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر باس با همه یُوبس و سـرد باشه که وقتی به "تو" میگه "جــــــــــونم؟" بهت بچسبه ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای تو ... اجابت تمام عشــق است و من به»تـو شکوه یک قنوت عاشـقانه را پیش می کشـم عـزیزم دوستت دارم به اندازه ی همه ی دارایی ام که تویی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید"تو"… سکوت میان کلامم باشی! دیده نمیشوی اما من تو را احساس می کنم! شاید"تو" … هیاهوی قلبم باشی! شنیده نمیشوی اما من تو را نفس می کشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشی باش و مرا به اندازه ی تمام اشتباهاتم بغل کن بدون آنکه حرفی میانمان رد و بدل شود ، فقط نگاه باشد و نفس ، زندگی آنقدرها دوام نمی آورد ، همین حالا هم دیر است … تقدیدم جانانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق" یعنی تا خودکار میاد دستت اسمش رو گوشه جزوه هات مینویسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام 1 دانه! بخدا 2ستت دارم! تویی 3 تاره شبهای من! تویی 4 ره دردهای من! تویی 5 جره امید من! تویی 6یشه امید من! 7 ت8 بار برات میمیرم! آخه 9 کرتم جیگر! اگرچه ازم دوری 10 مت گرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بازی زیبای لبت بسته زبان را زیبایی تو کرده فنا فن بیان را عشق تو چه دردی است که در منظر عاشق از تاب و تب انداخته حتی سرطان را