بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیـریـن تـر از ایـن رابـطه جـایـی نتـوان دیـد وقتـی کـ میـان مـن و تـو هـی شکـراب اسـت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﯿﺒﯿـــﻦ ! ﺍﮔﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﻨﺎ ﺑﺸﻦ ﺑﺎﺯﻡ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯿﻤﻮﻧﻦ؛ ﯾﮑﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﯽ ﭼﻘﺪ ﺩﻭﺳِﺖ ﺩﺍﺭﻡ، ﯾﮑﯽ ﺍﻡ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺳَﻮﺍﯼِ ﺗﻮ ﮐﺲ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"هرچه گوید، عشق گوید هرچه سازد، عشق سازد من چه گویم؟ من چه سازم؟ من که فرمانی ندارم..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشک ها گرسنه اند ! دید میزنند ایوان خانه را . . . باشد سفره ای تکانده شود ! دید می زنم ... ایوان چشم هایت را . . . شاید نگاهی بتکانی . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یکیو زیاد تحویل بگیری... عاشق بی محلی های یکی دیگه میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه داریم جمله از این هیجانی تر... ...is typing وقتی باهاش قهری..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتہ بودم بہ کسے عشق نخواهم ورزيد...! آمدے و همه ے فرضيہ ها برھم ريخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"به نام چشماش‏"‏ یا داغ رو دلم بزار ‏..‏ یا که از عشقت کم نکن .. تمام تو سهم منه ‏.. به کم قانعم نکن ‏..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی حوصلگی یعنی یه هدفون… قفل رو یه موزیک… تنهایی یعنی روزهای روتین… غرق تو دنیایی مجازی… بغض یعنی یکی بپرسه دردت چیه بگی ” نمیدونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سکوتم احترام بگذار به قوی‌ترین سلاحم بلاغت سکوتم را حس می‌کنی؟ از زیبایی چیزهایی که می‌گویم لذت می‌بری؟ وقتی چیزی نمی‌گویم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل پيش کسے باشد و وصلش نتوانے؛ لعنت بہ من و زندگے و عشق و جوانے...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور نرو! بیا نزدیک دلم من بجز این چیزها که مینویسم نوازش هم بلدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــقـصـیـر ِ خــودم بـود کــه عـــــــــــاشــقـت شــدم وگـــرنـه هـیـــچ آدم ِ عــاقـلـی دل بــــه فــــرشــــتــــه نـــمـی بـنـدد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه نکن... نه زیبایی تو.. نه محبوبیت تو.. مرا مجذوب خود نکرد... تنها آن زمان... آن زمان که روح زخمی مرا بوسیدی من عاشقت شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی گلهای زرشکی با یه مداد مشکی هزار دفعه نوشتم تو انتهای عشقی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عـــاشق" شويـــد.... نـــه به خـــاطر لـــذت بوســـه و هم آغـــوشي.... به خـــاطر تمـــركز ذهـــن روي يـــك نفـــر عاشـــق شـــويد.... وفـــاداري لـــذت دارد....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیـریـن تـر از ایـن رابـطه جـایـی نتـوان دیـد وقتـی کـ میـان مـن و تـو هـی شکـراب اسـت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﯿﺒﯿـــﻦ ! ﺍﮔﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﻨﺎ ﺑﺸﻦ ﺑﺎﺯﻡ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯿﻤﻮﻧﻦ؛ ﯾﮑﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﯽ ﭼﻘﺪ ﺩﻭﺳِﺖ ﺩﺍﺭﻡ، ﯾﮑﯽ ﺍﻡ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺳَﻮﺍﯼِ ﺗﻮ ﮐﺲ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"هرچه گوید، عشق گوید هرچه سازد، عشق سازد من چه گویم؟ من چه سازم؟ من که فرمانی ندارم..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشک ها گرسنه اند ! دید میزنند ایوان خانه را . . . باشد سفره ای تکانده شود ! دید می زنم ... ایوان چشم هایت را . . . شاید نگاهی بتکانی . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یکیو زیاد تحویل بگیری... عاشق بی محلی های یکی دیگه میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه داریم جمله از این هیجانی تر... ...is typing وقتی باهاش قهری..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتہ بودم بہ کسے عشق نخواهم ورزيد...! آمدے و همه ے فرضيہ ها برھم ريخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"به نام چشماش‏"‏ یا داغ رو دلم بزار ‏..‏ یا که از عشقت کم نکن .. تمام تو سهم منه ‏.. به کم قانعم نکن ‏..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی حوصلگی یعنی یه هدفون… قفل رو یه موزیک… تنهایی یعنی روزهای روتین… غرق تو دنیایی مجازی… بغض یعنی یکی بپرسه دردت چیه بگی ” نمیدونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سکوتم احترام بگذار به قوی‌ترین سلاحم بلاغت سکوتم را حس می‌کنی؟ از زیبایی چیزهایی که می‌گویم لذت می‌بری؟ وقتی چیزی نمی‌گویم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل پيش کسے باشد و وصلش نتوانے؛ لعنت بہ من و زندگے و عشق و جوانے...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور نرو! بیا نزدیک دلم من بجز این چیزها که مینویسم نوازش هم بلدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــقـصـیـر ِ خــودم بـود کــه عـــــــــــاشــقـت شــدم وگـــرنـه هـیـــچ آدم ِ عــاقـلـی دل بــــه فــــرشــــتــــه نـــمـی بـنـدد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه نکن... نه زیبایی تو.. نه محبوبیت تو.. مرا مجذوب خود نکرد... تنها آن زمان... آن زمان که روح زخمی مرا بوسیدی من عاشقت شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی گلهای زرشکی با یه مداد مشکی هزار دفعه نوشتم تو انتهای عشقی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عـــاشق" شويـــد.... نـــه به خـــاطر لـــذت بوســـه و هم آغـــوشي.... به خـــاطر تمـــركز ذهـــن روي يـــك نفـــر عاشـــق شـــويد.... وفـــاداري لـــذت دارد....