بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عهـــد و پيمـــان تو با مـــا و وفـــا با دگـــران... ســـاده دل مـــن كه قســـم هـــاي تـــو باور كـــردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما گنهکاریم، آری، جُرم ما هم عاشقی است آری اما آنکه آدم هست و عاشق نیست، کیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ميخواى خوشبخت بشى...؛ با کلاغى ازدواج کن که دل داره! نه طاووسى که فقط زيبايى داره...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من معتقدم چهره ی آدما, اونی نیست که آینه میگه… مثلا وقتی تو "آیدا خوشگله" صدام میزنی…من میشم خوشگلترین دختر کره ی زمین…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرصت همین امروزه برای عاشق بودن فردا میپرسیم از هم،غریبه ای یا دشمن ای آشنای امروز عشق منو باور کن فردا غریبه هستیم امروزو بامن سر کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت چند ماهه ام را عاشقانه دوست دارم! لال بودن را ترجیح میدهم وقتی کسی نیست عمق درد پنهان شده در حرفهایم را حس کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با شکستن دل کسی ما خوشبختر نمی شویم !! کاش.. دانیم اگر دلیل اشک کسی شویم دیگر با او طرف نیستیم با خدای او طرفیم و کاش انسان ها.. انسان بمانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهـاے زیادے بلـد نیستـم . . . من تنهـا چشمـان تــو را دیـدم و گوشـه اے از لبخندتـ کـ حرفهایـم را دزدیـد !! از عشــق چیـزے نمـے دانـم امـا دوستتــ دارم . . . کودکانـه تـر از آنچـه فکـر کنـے !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی بودن با من یعنی دل کندن از دنیا گفتم دنیای من تویی از چی دل بکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بگو جز تو کدوم رود ناجی لب تشنگی بود جر تو آغوش کدوم باغ سایه گاه خستگی بود بی تو باید بی تو باید تا نفس دارم ببارم من برای گریه کردن شونه هاتو کم میارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان دل بسته ام کردی که باچشم خودم دیدم خودم میرفتم اما سایه ام با من نمی آمد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو با من باش" من دست همه اتفاق ها را می گیرم که نیفتند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم "سلام" شنيد كه "من عاشق توام" قربان هرچه آدم تحصيل كرده ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز خواب تو را دیدم ؛ “با همان خنده ی مهربان و زیباتر از گل سرخ تو” باز هم همان حس آرامش کنار تو بودن من را فرا گرفته است…. می بینی چه قدر راحت به رویای تو قناعت کرده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـایـی در دلـم بـرای کـیـنـه و نـفـریـن نـگـذاشـتـه ام بـه دلـم گـفـتـه ام بـا تـمـام شـکـسـتـگـی ات فـرامـوش نـکـن ایـن را کـه: "روزی شـادی اش آرزویـت بـود"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میـان ایـن همـه مهمــان، چقـدر تنهــایـم! وقتـی، در بیــن ایــن همـه کفــش، کفـش هـای تــو، نیســت . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عهـــد و پيمـــان تو با مـــا و وفـــا با دگـــران... ســـاده دل مـــن كه قســـم هـــاي تـــو باور كـــردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما گنهکاریم، آری، جُرم ما هم عاشقی است آری اما آنکه آدم هست و عاشق نیست، کیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ميخواى خوشبخت بشى...؛ با کلاغى ازدواج کن که دل داره! نه طاووسى که فقط زيبايى داره...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من معتقدم چهره ی آدما, اونی نیست که آینه میگه… مثلا وقتی تو "آیدا خوشگله" صدام میزنی…من میشم خوشگلترین دختر کره ی زمین…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرصت همین امروزه برای عاشق بودن فردا میپرسیم از هم،غریبه ای یا دشمن ای آشنای امروز عشق منو باور کن فردا غریبه هستیم امروزو بامن سر کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت چند ماهه ام را عاشقانه دوست دارم! لال بودن را ترجیح میدهم وقتی کسی نیست عمق درد پنهان شده در حرفهایم را حس کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با شکستن دل کسی ما خوشبختر نمی شویم !! کاش.. دانیم اگر دلیل اشک کسی شویم دیگر با او طرف نیستیم با خدای او طرفیم و کاش انسان ها.. انسان بمانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهـاے زیادے بلـد نیستـم . . . من تنهـا چشمـان تــو را دیـدم و گوشـه اے از لبخندتـ کـ حرفهایـم را دزدیـد !! از عشــق چیـزے نمـے دانـم امـا دوستتــ دارم . . . کودکانـه تـر از آنچـه فکـر کنـے !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی بودن با من یعنی دل کندن از دنیا گفتم دنیای من تویی از چی دل بکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بگو جز تو کدوم رود ناجی لب تشنگی بود جر تو آغوش کدوم باغ سایه گاه خستگی بود بی تو باید بی تو باید تا نفس دارم ببارم من برای گریه کردن شونه هاتو کم میارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان دل بسته ام کردی که باچشم خودم دیدم خودم میرفتم اما سایه ام با من نمی آمد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو با من باش" من دست همه اتفاق ها را می گیرم که نیفتند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم "سلام" شنيد كه "من عاشق توام" قربان هرچه آدم تحصيل كرده ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز خواب تو را دیدم ؛ “با همان خنده ی مهربان و زیباتر از گل سرخ تو” باز هم همان حس آرامش کنار تو بودن من را فرا گرفته است…. می بینی چه قدر راحت به رویای تو قناعت کرده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـایـی در دلـم بـرای کـیـنـه و نـفـریـن نـگـذاشـتـه ام بـه دلـم گـفـتـه ام بـا تـمـام شـکـسـتـگـی ات فـرامـوش نـکـن ایـن را کـه: "روزی شـادی اش آرزویـت بـود"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میـان ایـن همـه مهمــان، چقـدر تنهــایـم! وقتـی، در بیــن ایــن همـه کفــش، کفـش هـای تــو، نیســت . . .