بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من، من، کردن های تو بود که، هیچوقت ما نشدیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخم مثله حلوای عزای کسی که دوسش داری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تمام دارو خانه ها موجود است نرم کننده موی سر نرم کننده پوست دست کاش می شد برای نرم کردن دل تو هم ، نسخه ای گرفت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباش برو من تنها نیستم تنهایی هست ، دلتنگی هم قول آمدن داده غروب هم هست من می میرم ، تو برو نگران من نباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم... ولی هرگز نمی دانم چرا من به عاشق بودن بی منطق خود قانعم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی به خود گفتم اگر او را با دیگری ببینم دنیا را اتش میزنم.. اما حالا که با دیگری است: حاظر نیستم بخاطرش کبریتی روشن کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میم مثل عشقم ------------------ وقتی صدای خرد شدنت زیر پای عابرها ، قشنگ ترین صدای پاییزه ،  دیگه چه فرقی میکنه برگ سبز کدامین درخت بودی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دیگه به تو هسی ندارم بخوای میگم دوست دارم،اما ندارم زنده باد بی کسی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن ات ، هــوس نیست کـه بــاشـد و نبــاشـد نفــس اسـت تا بــاشم تا باشی بسلامتی همه ی عاشقاااااااااااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالها ... با چنین کارنامه سیاهی ؛ نه تحمل آتش و عذاب جهنم را داریم و نه عملی که ما را نجات دهد ... " یا رب از ابر هدایت برسان بارانی ... * "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را روی قلبم می گذارم.. خوشحال میشوم که قدمهایت را احساس میکنم. عجب تفاهمی دارند صدای قدمهایت با صدای قلبم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت یا خساست ؟ اسمش را هرچه میخواهی بگذار ،  من میخواهم تو فقط عزیز دل من باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خانه ام چند متر آسمان میخرم و یک دوجین ستاره نمیخواهم اینجا غریبی کنی ماه من*♡*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار لبهایت برای بوسیدن باشد چشمهایت به اندازه ی کافی حرف برای گفتن دارد . . .Θ_Θ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای من دیوانه ام دیوانه ام دوستان گیرید و زنجیرم کنید بینمش هر دم و سیر از او نیم مرگ گر سیرم کند سیرم کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسین قدیم واس ی ملت خودشو انداخت زیر تانک  . . . . . حسین الان واس ی دختر خودکشی میکنه... عشق اون کجا و عشق این کجا....!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من، من، کردن های تو بود که، هیچوقت ما نشدیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخم مثله حلوای عزای کسی که دوسش داری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تمام دارو خانه ها موجود است نرم کننده موی سر نرم کننده پوست دست کاش می شد برای نرم کردن دل تو هم ، نسخه ای گرفت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباش برو من تنها نیستم تنهایی هست ، دلتنگی هم قول آمدن داده غروب هم هست من می میرم ، تو برو نگران من نباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم... ولی هرگز نمی دانم چرا من به عاشق بودن بی منطق خود قانعم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی به خود گفتم اگر او را با دیگری ببینم دنیا را اتش میزنم.. اما حالا که با دیگری است: حاظر نیستم بخاطرش کبریتی روشن کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میم مثل عشقم ------------------ وقتی صدای خرد شدنت زیر پای عابرها ، قشنگ ترین صدای پاییزه ،  دیگه چه فرقی میکنه برگ سبز کدامین درخت بودی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دیگه به تو هسی ندارم بخوای میگم دوست دارم،اما ندارم زنده باد بی کسی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن ات ، هــوس نیست کـه بــاشـد و نبــاشـد نفــس اسـت تا بــاشم تا باشی بسلامتی همه ی عاشقاااااااااااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالها ... با چنین کارنامه سیاهی ؛ نه تحمل آتش و عذاب جهنم را داریم و نه عملی که ما را نجات دهد ... " یا رب از ابر هدایت برسان بارانی ... * "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را روی قلبم می گذارم.. خوشحال میشوم که قدمهایت را احساس میکنم. عجب تفاهمی دارند صدای قدمهایت با صدای قلبم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت یا خساست ؟ اسمش را هرچه میخواهی بگذار ،  من میخواهم تو فقط عزیز دل من باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خانه ام چند متر آسمان میخرم و یک دوجین ستاره نمیخواهم اینجا غریبی کنی ماه من*♡*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار لبهایت برای بوسیدن باشد چشمهایت به اندازه ی کافی حرف برای گفتن دارد . . .Θ_Θ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای من دیوانه ام دیوانه ام دوستان گیرید و زنجیرم کنید بینمش هر دم و سیر از او نیم مرگ گر سیرم کند سیرم کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسین قدیم واس ی ملت خودشو انداخت زیر تانک  . . . . . حسین الان واس ی دختر خودکشی میکنه... عشق اون کجا و عشق این کجا....!!!!