بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیله بستن در دل تو کار پروانه شدن بود گرد شعله قد کشیدن رقص ناب مرد و زن بود با تو باید مثل شبنم عطر گلهارو بغل کرد تلیخیه فاصله هارو پر کندوی عسل کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـرد بـاس شـب کـه مـیـشـه فـیـلـم تـرسـنـاک واسـه خـانـومـش بـزاره کـه مـوقـع خـواب خـانـومـش از تـرس از بـغـل آقـاش جُـم نـخـوره...^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــــو .........کــــه .............نبـــاشـــی شهــــر بـــی انــــدازه بــــزرگــــ میشـــود گــم میشــــوم بیــــن ایــــن همــــه تـــنهــــایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک به گندم گفت: گواه باش که مرا برای ترسانیدن آفریده اند, ولی من تشنه ی عشق پرنده ای بودم که تمام سهمش از من گرسنگی بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مـــــن" از تمام آســــمــان یــــک بـــاران مـــیخواهــم... از تمام زمــــیـــن یــــک خــــیـابــان را... و از تمـــام "تــــــو" یـــک دســـت.... کــه قــفــل بشـــود در دســــت "مــــن"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نه گریه آرامت میکند و نه خنده نه فریاد آرامت میکند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی: خدایا تنها تو را دارم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما عاشق میشویم نه زمانی که یک فرد کامل پیدا کنیم بلکه زمانی ک یک فرد را با تمام نقصهایش کامل ببینیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘تنـها کـسی کـه وقتی گـفت: ↯دوســــت دارم ↯ خنـــــدم نگرفـت مــــــــــادرم بود✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...صدارفت... ...تصویر رفت... ...خاطراتش موند و نرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا باز بارونیه تو این شهر مهمونیه دلم رو ب ویرونیه نیستی تنم سرده حالم بده تو این شب ک بارون زده حالا ک قلبم یخ زده نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گندم خال تورا چونکه دیدم گفتم: خرمن طاعت ما برسر این دانه رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابـــطه هـــای امـــروز تـــو ایـــن جـــمـــلـــه خـــلـــاصـــه مـــیـــشـــه : وقـــتـــی مـــیـــشـــی "اَســـیـــرش" کـــه اونـــو کـــردی "ســـیـــرش"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا یکـی از لذتایی کـه ممکنه برا ادم باشه اینه ک همسره ادم کاری داشته باشه ک تو کارش دستاش ؛ یا مثلا پاهاش زیادی خسته بشن وقتی میاد خونه :)))) لذت داره .. :)))))))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات دلت از کسی میگیره که فکر میکردی با تموم آدمای اطرافت فرق داره.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موندن به پای کسی که به تو تعلق نداره عشق نیست حماقته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفرم را که درمی آوری ایمانم به عشق بیشتر می شود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیله بستن در دل تو کار پروانه شدن بود گرد شعله قد کشیدن رقص ناب مرد و زن بود با تو باید مثل شبنم عطر گلهارو بغل کرد تلیخیه فاصله هارو پر کندوی عسل کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـرد بـاس شـب کـه مـیـشـه فـیـلـم تـرسـنـاک واسـه خـانـومـش بـزاره کـه مـوقـع خـواب خـانـومـش از تـرس از بـغـل آقـاش جُـم نـخـوره...^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــــو .........کــــه .............نبـــاشـــی شهــــر بـــی انــــدازه بــــزرگــــ میشـــود گــم میشــــوم بیــــن ایــــن همــــه تـــنهــــایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک به گندم گفت: گواه باش که مرا برای ترسانیدن آفریده اند, ولی من تشنه ی عشق پرنده ای بودم که تمام سهمش از من گرسنگی بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مـــــن" از تمام آســــمــان یــــک بـــاران مـــیخواهــم... از تمام زمــــیـــن یــــک خــــیـابــان را... و از تمـــام "تــــــو" یـــک دســـت.... کــه قــفــل بشـــود در دســــت "مــــن"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نه گریه آرامت میکند و نه خنده نه فریاد آرامت میکند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی: خدایا تنها تو را دارم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما عاشق میشویم نه زمانی که یک فرد کامل پیدا کنیم بلکه زمانی ک یک فرد را با تمام نقصهایش کامل ببینیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘تنـها کـسی کـه وقتی گـفت: ↯دوســــت دارم ↯ خنـــــدم نگرفـت مــــــــــادرم بود✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...صدارفت... ...تصویر رفت... ...خاطراتش موند و نرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا باز بارونیه تو این شهر مهمونیه دلم رو ب ویرونیه نیستی تنم سرده حالم بده تو این شب ک بارون زده حالا ک قلبم یخ زده نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گندم خال تورا چونکه دیدم گفتم: خرمن طاعت ما برسر این دانه رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابـــطه هـــای امـــروز تـــو ایـــن جـــمـــلـــه خـــلـــاصـــه مـــیـــشـــه : وقـــتـــی مـــیـــشـــی "اَســـیـــرش" کـــه اونـــو کـــردی "ســـیـــرش"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا یکـی از لذتایی کـه ممکنه برا ادم باشه اینه ک همسره ادم کاری داشته باشه ک تو کارش دستاش ؛ یا مثلا پاهاش زیادی خسته بشن وقتی میاد خونه :)))) لذت داره .. :)))))))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات دلت از کسی میگیره که فکر میکردی با تموم آدمای اطرافت فرق داره.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موندن به پای کسی که به تو تعلق نداره عشق نیست حماقته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفرم را که درمی آوری ایمانم به عشق بیشتر می شود