بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط زخمها نیستند... که ماندگارند... گاهی کسی چنان بر احساست دست میکشد که جایش تا ابد در قلبت میماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مـــن به شمـــا نصيحـــت... وقـــتي خودشـــم دلـــيل ناراحـــتيشـــو نمـــي دونه... حـــرف نـــزن!! بغـــلش كـــن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من گفتی ک دل "دریا"کن ای دوست همه "دریا"از آن ما کن ای دوست دلم "دریا"شد و دادم به دستت مکش "دریا"به خون پروا کن ای ""دوست""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســلـامـتــی پـســــری کــه رفــت ســـربـازی، وقــتـــی بــرگـــشـت عــشـقـش هــنــــوز دخـــتـر بــــود... و بــــه افـــتـخـــــار هـمـچـیـــن دخــتــرایـــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می دانستم انسان ها را به خاک می سپارند خاک می شدم تا تو را به من بسپارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فکر تو بستم چمدان را و همین فکر مثل خوره افتاده به جانم که بمانم ... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارت که هستم... عمیق تر نفس میکشم... هوای با تو بودنمان را... می بلعم... و مبتلاتر میشوم... کنارم بمان... اگر میخواهی زنده بمانم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار "دو چيز با ارزشو" از ما مي گيره : "دوستهاي خوب" و "روزهاي خوب" ولي هيچ وقت نميتونه "يه چيزو" از ما بگيره ... "روزهاي خوبي" که با "دوستهاي خوب" گذشت.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از تو میشه دل برید نه با تو میشه دل سپرد نه عاشق تو میشه موند نه فارغ از تو میشه مرد هجوم بن بستو ببین هم پشت سر هم روبه رو راه سفر باتو کجاست....من از تو میپرسم بگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مثل بادکنکی به دست کودکی هرجا می روی با یک نخ به تو وصلم نخ را قطع کنی ، می روم پیش خدا…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ِ یک پله ی برقی تا کِی، بی تو تکرار ِ خودم باشم من . . ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیهوده ورق می خورنــــــــد تقویـــــــــم هــــای جهــــــــــان روزهــــای من همه یک روزند شنبــــه هایی که فقـــط پیشوندشــــــان عوض می شـــــود ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت ؛ « سعیــــــد معـــــروف » بود ! و دل ِ من ، لهستــــان ِ بی دفاع ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــه بـــیـــشـــعـــور مـــیـــشـــه دلـــی کـــه... بـــعـــدِ هـــربـــار پـــس زدن، بـــاز مـــیـــاد ســـراغـــت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای عاشقی،نباید یک شخصِ متفاوت را دوست داشت... بلکه باید یک شخصِ عادی را متفاوت دوست داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ترین جمله ای که یه پسر میتونه به دوس دخترش بگه اینه... . . . . . . عزیزم قطع کن خودم زنگ میزنم.... :p

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط زخمها نیستند... که ماندگارند... گاهی کسی چنان بر احساست دست میکشد که جایش تا ابد در قلبت میماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مـــن به شمـــا نصيحـــت... وقـــتي خودشـــم دلـــيل ناراحـــتيشـــو نمـــي دونه... حـــرف نـــزن!! بغـــلش كـــن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من گفتی ک دل "دریا"کن ای دوست همه "دریا"از آن ما کن ای دوست دلم "دریا"شد و دادم به دستت مکش "دریا"به خون پروا کن ای ""دوست""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســلـامـتــی پـســــری کــه رفــت ســـربـازی، وقــتـــی بــرگـــشـت عــشـقـش هــنــــوز دخـــتـر بــــود... و بــــه افـــتـخـــــار هـمـچـیـــن دخــتــرایـــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می دانستم انسان ها را به خاک می سپارند خاک می شدم تا تو را به من بسپارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فکر تو بستم چمدان را و همین فکر مثل خوره افتاده به جانم که بمانم ... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارت که هستم... عمیق تر نفس میکشم... هوای با تو بودنمان را... می بلعم... و مبتلاتر میشوم... کنارم بمان... اگر میخواهی زنده بمانم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار "دو چيز با ارزشو" از ما مي گيره : "دوستهاي خوب" و "روزهاي خوب" ولي هيچ وقت نميتونه "يه چيزو" از ما بگيره ... "روزهاي خوبي" که با "دوستهاي خوب" گذشت.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از تو میشه دل برید نه با تو میشه دل سپرد نه عاشق تو میشه موند نه فارغ از تو میشه مرد هجوم بن بستو ببین هم پشت سر هم روبه رو راه سفر باتو کجاست....من از تو میپرسم بگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مثل بادکنکی به دست کودکی هرجا می روی با یک نخ به تو وصلم نخ را قطع کنی ، می روم پیش خدا…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ِ یک پله ی برقی تا کِی، بی تو تکرار ِ خودم باشم من . . ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیهوده ورق می خورنــــــــد تقویـــــــــم هــــای جهــــــــــان روزهــــای من همه یک روزند شنبــــه هایی که فقـــط پیشوندشــــــان عوض می شـــــود ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت ؛ « سعیــــــد معـــــروف » بود ! و دل ِ من ، لهستــــان ِ بی دفاع ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــه بـــیـــشـــعـــور مـــیـــشـــه دلـــی کـــه... بـــعـــدِ هـــربـــار پـــس زدن، بـــاز مـــیـــاد ســـراغـــت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای عاشقی،نباید یک شخصِ متفاوت را دوست داشت... بلکه باید یک شخصِ عادی را متفاوت دوست داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ترین جمله ای که یه پسر میتونه به دوس دخترش بگه اینه... . . . . . . عزیزم قطع کن خودم زنگ میزنم.... :p