بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها را میتوان خواست اما نمیشود داشت ! بعضی ها را باید یواشکی از دور دوست داشت ! بعضی ها را نباید خواست ! نباید دوست داشت ! اما دل است دیگر اسیر این نگاه بیقرار میخواهد و دوست دارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج لذت اونجاست بدونه نی نی تو شکمت دختره . . . یهو داد بزنه بگه دخترا پاشید ببرمتون گردش ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــیــالــــت راحــــت... ایــن آدمــهــا ایـــن لـــبخــنــدهــا هــــــیـچ کــــس و هـــــــیــچ چــیــز وفـــــاداری ام به "تـــــو" را ســـســـت نــمــیکــنــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــِپــــا نــــَره اَز یــــادِ تــــو کــــ بـــــ پـــــای مــــن غــــصه مـــیــــخوردی مــــَن یـــــادِ تــــوام گــــَرچـــه مــــَنــــو بـــــ فـــرامـــوشـــی ســــپـــردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خودم عہد بستہ بودم روز تولدتو یادم نره کارے کردے باهام، کہ اسمتم از یادم رفت :((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه دلیلی داشتی نه حرفی نه اشکی منو داغون کردی رفتی دنبال کی میخوام امشب با این قصه یادم باشی یه نفر از دنیا سیره،تو دنیا شی... مرتضی پاشایی-خدا رحمتت کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به دیدنت نمیاد وقتی بهت زنگ نمیزنه وفتی جواب اس ام اساتو نمیده وقتی زنگ میزنی دنبال یه بهونس که زودتر قطع کنه وقتی... همه اینا یعنی خیلی وقته رابطتون تموم شده اما تو خبر نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

#وقتی دلش #پیش تو #نیست #بدرقه اش #کن... #شاید با #دیگری خوشتر #باشد #مگر خوشبختی اش #آرزویت #نیست..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته گل آرزو هاتو تو باغ دیگری ببینی و هزار بار تو خودت بشکنی و اون وقت آروم زیر لب بگی گل من باغچه ی نو مبارک :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فکر دلتنگی نباش که دلتنگی خودش تنهاست...... به فکر کسی باش که بی تو تنـــــــــــــــــهاست........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنای عشق اسم کسیه که تو اوج خستگی از به یادآوردنش لبخند بزنی ^ــ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت من و تو حکایت ریل های این قطارست و فاصله های آن اما می دانم تا ابد تکه ای برایم آوردی در کنارم خواهد ماند همان گونه که تکه ای از قلب عاشقم بی فاصله در کنارت خواهد ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

¤منــ به تواحســاس مالکیت دارمــ ~تونترس ازحرفم حسن نیت دارمــ همه قلبــ♥ــت رومن تصرف کردمــ خیلــی راحت اینجامن توقف . . ! منــ رورفتارای تو تعصب دارمــ این دلیله عشــ ــقه دوستم خب دارمــ¡¡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه! تو آدم بدی نیستی... نه! تو بی رحم نیستی... نه! تو بی انصاف نیستی... تو فقط منو نمیخوای... تو فقط دوسم نداری... تو فقط دلت با من نیس... همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنيـــدم مـــيگن تو اون دنــــيا تمـــوم اعضـــاي بـــدن حـــرف مـــي زنن... خـــدا كنـــه دلـــم لـــال بمـــونه... طاقـــت ديـــدن اشـــك خــــدا رو نـــدارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یعنی کلی حرف آماده کنی بهش بگی اما وقتی میبینیش فقط با لبخند به چشماش نگاه کنی فقط نگاه کنی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها را میتوان خواست اما نمیشود داشت ! بعضی ها را باید یواشکی از دور دوست داشت ! بعضی ها را نباید خواست ! نباید دوست داشت ! اما دل است دیگر اسیر این نگاه بیقرار میخواهد و دوست دارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج لذت اونجاست بدونه نی نی تو شکمت دختره . . . یهو داد بزنه بگه دخترا پاشید ببرمتون گردش ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــیــالــــت راحــــت... ایــن آدمــهــا ایـــن لـــبخــنــدهــا هــــــیـچ کــــس و هـــــــیــچ چــیــز وفـــــاداری ام به "تـــــو" را ســـســـت نــمــیکــنــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــِپــــا نــــَره اَز یــــادِ تــــو کــــ بـــــ پـــــای مــــن غــــصه مـــیــــخوردی مــــَن یـــــادِ تــــوام گــــَرچـــه مــــَنــــو بـــــ فـــرامـــوشـــی ســــپـــردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خودم عہد بستہ بودم روز تولدتو یادم نره کارے کردے باهام، کہ اسمتم از یادم رفت :((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه دلیلی داشتی نه حرفی نه اشکی منو داغون کردی رفتی دنبال کی میخوام امشب با این قصه یادم باشی یه نفر از دنیا سیره،تو دنیا شی... مرتضی پاشایی-خدا رحمتت کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به دیدنت نمیاد وقتی بهت زنگ نمیزنه وفتی جواب اس ام اساتو نمیده وقتی زنگ میزنی دنبال یه بهونس که زودتر قطع کنه وقتی... همه اینا یعنی خیلی وقته رابطتون تموم شده اما تو خبر نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

#وقتی دلش #پیش تو #نیست #بدرقه اش #کن... #شاید با #دیگری خوشتر #باشد #مگر خوشبختی اش #آرزویت #نیست..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته گل آرزو هاتو تو باغ دیگری ببینی و هزار بار تو خودت بشکنی و اون وقت آروم زیر لب بگی گل من باغچه ی نو مبارک :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فکر دلتنگی نباش که دلتنگی خودش تنهاست...... به فکر کسی باش که بی تو تنـــــــــــــــــهاست........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنای عشق اسم کسیه که تو اوج خستگی از به یادآوردنش لبخند بزنی ^ــ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت من و تو حکایت ریل های این قطارست و فاصله های آن اما می دانم تا ابد تکه ای برایم آوردی در کنارم خواهد ماند همان گونه که تکه ای از قلب عاشقم بی فاصله در کنارت خواهد ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

¤منــ به تواحســاس مالکیت دارمــ ~تونترس ازحرفم حسن نیت دارمــ همه قلبــ♥ــت رومن تصرف کردمــ خیلــی راحت اینجامن توقف . . ! منــ رورفتارای تو تعصب دارمــ این دلیله عشــ ــقه دوستم خب دارمــ¡¡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه! تو آدم بدی نیستی... نه! تو بی رحم نیستی... نه! تو بی انصاف نیستی... تو فقط منو نمیخوای... تو فقط دوسم نداری... تو فقط دلت با من نیس... همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنيـــدم مـــيگن تو اون دنــــيا تمـــوم اعضـــاي بـــدن حـــرف مـــي زنن... خـــدا كنـــه دلـــم لـــال بمـــونه... طاقـــت ديـــدن اشـــك خــــدا رو نـــدارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یعنی کلی حرف آماده کنی بهش بگی اما وقتی میبینیش فقط با لبخند به چشماش نگاه کنی فقط نگاه کنی