بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی ﻓﺮش دل ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮی از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ رﯾﺨﺖ آﻣﺪم ﭘﺎک ﮐﻨﻢ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ را ، ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ ... اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮏ ﯾﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺸﻖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ ( ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻼم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیـــس ! بیـــن خودمان باشــــد .. × من هنوز تـ ـو را یـواشکی دوست دارم ×

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصـــور عجيبيـــه... كه از يـــه آدم فقـــط به عكســـاش دسترســـي داشـــته باشـــي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل درسِ حذر از عشق به دل ها می داد زیر لب گفت دِلم:خسته نباشید استاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوب ینی شب رو تاب حیاط خونتون تو بغل عشقت ستاره های اسمونو ببینین بعد یه ستاره از اسمون بیوفته دوتاتونم چشاتونو ببندینو ارزو کنید تا ابد کنار هم بمونین :)ღ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻭﻧﻪ ﮐﻪ ... ﺗﻮ ﺷﻠﻮﻏﯽ ↶.. ﺑﺎﺯﻡ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺎﺷﯽ .. ♥❥ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻭﻧﻪ ﮐﻪ ♥❥... ✔ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺸﻘﺖ ✔... ✘ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﯿﺖ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﺕ ﺑﮕﺬﺭﯼ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻭﻥ ﺧﻮﺷﯽ ✘.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـــدفن... يه جـــوري غريبــه نشيـــد كه آدم نتونـــه بـــاور كـــنه يه زمانـــي آشـــنا بوديد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتگر جوان عاشق شده بود ! جرات گفتنش را هم نداشت ... هیچکس هم نمی دانست چرا کوچه ی دخترک ؛ از همه جا تمیزتر است .... #هـــــــــــــــــه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحـظـــهـ هـــآیَـم مـــآل تــو .. بـهـ ـ قیـمـتـــِ صـِـفـر " تـومــَـלּ " هَمـیـن کــِ تـــو کنـــآر مــלּ بــآشــی ؛ ثــروتـمـــنـدتــرین انـســـآنـَم ........!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماکوفــی نیستیمX اینجا ایــ ــ♥ ــران استــ . . اگر ز سرهایمانــ کوه ها بسازند¡¡ نخواهیمــ گذاشتــ ؛ فرزندانــ ــمان درتاریخــ بخوانند: سید علی خامنه ای تنهــا ماند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که داره با تنهاییش حال می کنه بایه آدم تو دلش داره زندگی میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ترین عاشقانه ای که هیچ وقت گفته نشد: . . . . . . برگرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهي به مستان جام شهود به عقل افرينان بزم وجود به عشقي كه شد از ازل اشكار به مهري كه شد عشق را پرده دار دلم مجمر اتش تور كن گلم ساغر اب انگور كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند:گرسنگی نکشیدی عاشقی یادت بره...! روزه گرفتم تا فراموشت کنم اما... شدی دعای افطار و حاجت سحرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است!!!!!!! روزه ی عشق گرفتن...ازروزی که رفتی عطشم طاقت فرساشده...آدمکی شده ام که لبریزازخواستن است ...خدایاااا!!!!!صبح تاشب راگذراندم افطارمن کی به سرمیرسد؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودی با قطار این بار خواهم رفت و من مانده ام باید چطور این چرخ را پنچر کنم....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی ﻓﺮش دل ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮی از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ رﯾﺨﺖ آﻣﺪم ﭘﺎک ﮐﻨﻢ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ را ، ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ ... اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮏ ﯾﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺸﻖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ ( ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻼم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیـــس ! بیـــن خودمان باشــــد .. × من هنوز تـ ـو را یـواشکی دوست دارم ×

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصـــور عجيبيـــه... كه از يـــه آدم فقـــط به عكســـاش دسترســـي داشـــته باشـــي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل درسِ حذر از عشق به دل ها می داد زیر لب گفت دِلم:خسته نباشید استاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوب ینی شب رو تاب حیاط خونتون تو بغل عشقت ستاره های اسمونو ببینین بعد یه ستاره از اسمون بیوفته دوتاتونم چشاتونو ببندینو ارزو کنید تا ابد کنار هم بمونین :)ღ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻭﻧﻪ ﮐﻪ ... ﺗﻮ ﺷﻠﻮﻏﯽ ↶.. ﺑﺎﺯﻡ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺎﺷﯽ .. ♥❥ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻭﻧﻪ ﮐﻪ ♥❥... ✔ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺸﻘﺖ ✔... ✘ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﯿﺖ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﺕ ﺑﮕﺬﺭﯼ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻭﻥ ﺧﻮﺷﯽ ✘.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـــدفن... يه جـــوري غريبــه نشيـــد كه آدم نتونـــه بـــاور كـــنه يه زمانـــي آشـــنا بوديد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتگر جوان عاشق شده بود ! جرات گفتنش را هم نداشت ... هیچکس هم نمی دانست چرا کوچه ی دخترک ؛ از همه جا تمیزتر است .... #هـــــــــــــــــه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحـظـــهـ هـــآیَـم مـــآل تــو .. بـهـ ـ قیـمـتـــِ صـِـفـر " تـومــَـלּ " هَمـیـن کــِ تـــو کنـــآر مــלּ بــآشــی ؛ ثــروتـمـــنـدتــرین انـســـآنـَم ........!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماکوفــی نیستیمX اینجا ایــ ــ♥ ــران استــ . . اگر ز سرهایمانــ کوه ها بسازند¡¡ نخواهیمــ گذاشتــ ؛ فرزندانــ ــمان درتاریخــ بخوانند: سید علی خامنه ای تنهــا ماند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که داره با تنهاییش حال می کنه بایه آدم تو دلش داره زندگی میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ترین عاشقانه ای که هیچ وقت گفته نشد: . . . . . . برگرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهي به مستان جام شهود به عقل افرينان بزم وجود به عشقي كه شد از ازل اشكار به مهري كه شد عشق را پرده دار دلم مجمر اتش تور كن گلم ساغر اب انگور كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند:گرسنگی نکشیدی عاشقی یادت بره...! روزه گرفتم تا فراموشت کنم اما... شدی دعای افطار و حاجت سحرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است!!!!!!! روزه ی عشق گرفتن...ازروزی که رفتی عطشم طاقت فرساشده...آدمکی شده ام که لبریزازخواستن است ...خدایاااا!!!!!صبح تاشب راگذراندم افطارمن کی به سرمیرسد؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودی با قطار این بار خواهم رفت و من مانده ام باید چطور این چرخ را پنچر کنم....