بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من فقط یک بلیت رفتن میخواهم بی برگشت!‏...به سوی اغوش تو . . . . . . .م؛م

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایت مرتع انگورهای نوبر است چون حلال من نشد باشد حرام دیگری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی یه نفر میاد تو زندگیت،که می فهمی؛ اون چیزی که تورو، روی زمین نگه داشته.. جاذبه ی زمین نیست! وجود اونه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دسـتـــت را بـیــاور مــردانـه و زنــانـه اش را بـــی خـیـــــال...!! دســت بــدهــیــم بــه رســـــم کــــودکــی قــرار اســت هـــوای هـــم را بـــی اجـــازه داشـــتـه باشـیــــم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فَقَط یک عشق میتواند معجــــــــزه کنـــد این معجزه هست که خودش خبر ندارد و من بی اختیار هواایـــــش را دارم آری عــشق معـجزه میکنـــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــــــــشـــــق یعنی . . . . . وقت بی حوصلگی، حوصله منُ داشته باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشـــــق یعنــــــی... نصف شب پاشی ببینی آقات یواشکی رفته سر یخچال داره سر شیشه های مربا و رب رو سفت میکنه تا فردا بازم مجبور شی خواهش کنی اون بازشون کنه... از خودم ^ـــ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسم چقد خوبه به تو وابستم به عطر تن تو باور کن تو دنیای منی حساسم رو دوس داشتن تو معلومه دلت پیش منه تو با من پر از احساسی حرفاتو نمیگی اما میدونم که روم حساسی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصـــن روایـــت داریـــم... زن بـــاس بـــازوی آقـــاشـــو بـــذاره لـــای نـــون گـــازش بـــزنـــه.. بـــگـــی روایـــت نـــبـــوده بـــا بَـــربَـــری مـــیـــزنـــم دهـــنـــت -_-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام گوشه به گوشه ی جهان رو هم بگردم جیگر گوشه ام تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها جرمم عاشقی بود به عشق تو اعتراف میکنم اگر این گناه من است بگو همه عالم جمع شوند وسر بِبُرند ازتنِ نیمه جان ِ من ک مرا حاجتی نیست جز به تو رسیدن... دوستت دارم تاابد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﺵ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺩﻭ ﺟﻠﺪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺭﻣﺎﻥ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺗﻨﮓ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﺑﺮﺩﻧﺪ ... "ﻋﺒﺎﺱ ﻣﻌﺮﻭﻓﯽ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه مثه ابرای تیره تو یه حسی مثه زندون اسیره.... . . . . . عاشقتم مرتضی.یادت تا ابد گرامی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلت از کسی میگیرد که تمام دنیایت را در او میدیدی.. که فکر میکردی با تمام ادم ها فرق دارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـجـم نـمـی خـواهد وقـتـی تـمام کـشـور وجــودم سـرزمـین حـکـمــرانـی تـــوسـت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی حرف است... که تو هر روز در گلویت خاری کشنده احساس کنی برای کسی که بدانی حتی یک بار در عمرش به خاطر تو بغض هم نکرده است...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من فقط یک بلیت رفتن میخواهم بی برگشت!‏...به سوی اغوش تو . . . . . . .م؛م

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایت مرتع انگورهای نوبر است چون حلال من نشد باشد حرام دیگری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی یه نفر میاد تو زندگیت،که می فهمی؛ اون چیزی که تورو، روی زمین نگه داشته.. جاذبه ی زمین نیست! وجود اونه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دسـتـــت را بـیــاور مــردانـه و زنــانـه اش را بـــی خـیـــــال...!! دســت بــدهــیــم بــه رســـــم کــــودکــی قــرار اســت هـــوای هـــم را بـــی اجـــازه داشـــتـه باشـیــــم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فَقَط یک عشق میتواند معجــــــــزه کنـــد این معجزه هست که خودش خبر ندارد و من بی اختیار هواایـــــش را دارم آری عــشق معـجزه میکنـــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــــــــشـــــق یعنی . . . . . وقت بی حوصلگی، حوصله منُ داشته باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشـــــق یعنــــــی... نصف شب پاشی ببینی آقات یواشکی رفته سر یخچال داره سر شیشه های مربا و رب رو سفت میکنه تا فردا بازم مجبور شی خواهش کنی اون بازشون کنه... از خودم ^ـــ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسم چقد خوبه به تو وابستم به عطر تن تو باور کن تو دنیای منی حساسم رو دوس داشتن تو معلومه دلت پیش منه تو با من پر از احساسی حرفاتو نمیگی اما میدونم که روم حساسی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصـــن روایـــت داریـــم... زن بـــاس بـــازوی آقـــاشـــو بـــذاره لـــای نـــون گـــازش بـــزنـــه.. بـــگـــی روایـــت نـــبـــوده بـــا بَـــربَـــری مـــیـــزنـــم دهـــنـــت -_-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام گوشه به گوشه ی جهان رو هم بگردم جیگر گوشه ام تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها جرمم عاشقی بود به عشق تو اعتراف میکنم اگر این گناه من است بگو همه عالم جمع شوند وسر بِبُرند ازتنِ نیمه جان ِ من ک مرا حاجتی نیست جز به تو رسیدن... دوستت دارم تاابد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﺵ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺩﻭ ﺟﻠﺪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺭﻣﺎﻥ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺗﻨﮓ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﺑﺮﺩﻧﺪ ... "ﻋﺒﺎﺱ ﻣﻌﺮﻭﻓﯽ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه مثه ابرای تیره تو یه حسی مثه زندون اسیره.... . . . . . عاشقتم مرتضی.یادت تا ابد گرامی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلت از کسی میگیرد که تمام دنیایت را در او میدیدی.. که فکر میکردی با تمام ادم ها فرق دارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـجـم نـمـی خـواهد وقـتـی تـمام کـشـور وجــودم سـرزمـین حـکـمــرانـی تـــوسـت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی حرف است... که تو هر روز در گلویت خاری کشنده احساس کنی برای کسی که بدانی حتی یک بار در عمرش به خاطر تو بغض هم نکرده است...