بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجید صالحی تو فیلم مجرد 40 ساله : مــــــــردآیِ کـ ــــآر درسـت فقـــط ی بــــآر عـ ـــــآشق میـــــــشــَـن تماااااااام .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه نکن ستاره ی من یه روز تموم میشه فاصله ها حوصله کن عزیز دلم مارا بهم میرسونه خدا.. به ياد مرتضـــي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تو , فکر و یاد تو ....سرک می کشد در ناخوداگاه من! آن وقت مثل همیشه تسلیمم...تسلیم تو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلِ مـڹ...! ڪلــبہ یِ بـارانـیست...! و تُـۅ...! آڹ بـاراڹِ بــــــے اجـازه اے...! ڪہ نـاگـهـاڹ...! در احـسـاسِ مـڹ...! چِـڪہ مـے ڪنے...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین روانشناسان دنیایند دو چشمت!! اینقدر که امیدوارم می کنند به زندگی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تقديم به بهترينم" بهشت , نه مکانيست بعد مرگ زمانيست به وسعت زندگى که تنم محصور بازوان تو باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوس کردم ... چنان گیج شوم از تــــــــو چنان مست شوی از مـــــن زمین سرگیجه بگیرد ... که چرا "ما" دو دیوانه عـــــــاشـــــــق هم هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به او بگویید دوستش دارم به او که گل همیشه بهار من است به او که قشنگ ترین بهانه برای بودن من است به او که عشق جاودان من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن قـصــه تـو را تـا ابـد ایـنـگونـه آغـاز مـیـکنــم یـکــی بـود هـنـوزم هــسـت خــدایـــا هــمــیشــه بــاشــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهابه هوای دیگری تنهایت میگذارندومیروند و وقتی که تنهاشدندبرمیگردند..... وقتی هم که برگشتندتنهالایق یک جمله اند.......هرررررررررررررری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامشی میخواهم که... تو باشی و من... درکنارهم... تو سکوت کنی و من هم گوش کنم... و من آرام بگویم تورا دوست دارم... و تو بگویی من هم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا سختتر از اونه که باور کنی مگه میشه با یه خاطره سر کنی تو میدونی من چیزی نگم بهتره تو دنیا کی از ما عاشقتره .... ... ... ... به یاد پاشایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی راه رفتن کنار توستـــــــ ، وقتی تمامـــ قرارهای دنیا دیر شده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم احساس غم دارد..... دراین انبوه ویرانی..... کمی تا قسمتی ابری.... و شاید باز بارانی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر تلخ و پیرهن مردانه ات خواستنی ترت میکند... نگاهت که هیچ ؛ بماند …! گونه ام را داغ میکند … بارها گفته ای عاشق موی بلند هستی! من هم موهایم را برایت بلند تر میکنم …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگونه دوستش بدار که انگار در او همه ی معشوق های جهان گرد هم آمده اند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجید صالحی تو فیلم مجرد 40 ساله : مــــــــردآیِ کـ ــــآر درسـت فقـــط ی بــــآر عـ ـــــآشق میـــــــشــَـن تماااااااام .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه نکن ستاره ی من یه روز تموم میشه فاصله ها حوصله کن عزیز دلم مارا بهم میرسونه خدا.. به ياد مرتضـــي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تو , فکر و یاد تو ....سرک می کشد در ناخوداگاه من! آن وقت مثل همیشه تسلیمم...تسلیم تو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلِ مـڹ...! ڪلــبہ یِ بـارانـیست...! و تُـۅ...! آڹ بـاراڹِ بــــــے اجـازه اے...! ڪہ نـاگـهـاڹ...! در احـسـاسِ مـڹ...! چِـڪہ مـے ڪنے...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین روانشناسان دنیایند دو چشمت!! اینقدر که امیدوارم می کنند به زندگی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تقديم به بهترينم" بهشت , نه مکانيست بعد مرگ زمانيست به وسعت زندگى که تنم محصور بازوان تو باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوس کردم ... چنان گیج شوم از تــــــــو چنان مست شوی از مـــــن زمین سرگیجه بگیرد ... که چرا "ما" دو دیوانه عـــــــاشـــــــق هم هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به او بگویید دوستش دارم به او که گل همیشه بهار من است به او که قشنگ ترین بهانه برای بودن من است به او که عشق جاودان من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن قـصــه تـو را تـا ابـد ایـنـگونـه آغـاز مـیـکنــم یـکــی بـود هـنـوزم هــسـت خــدایـــا هــمــیشــه بــاشــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهابه هوای دیگری تنهایت میگذارندومیروند و وقتی که تنهاشدندبرمیگردند..... وقتی هم که برگشتندتنهالایق یک جمله اند.......هرررررررررررررری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامشی میخواهم که... تو باشی و من... درکنارهم... تو سکوت کنی و من هم گوش کنم... و من آرام بگویم تورا دوست دارم... و تو بگویی من هم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا سختتر از اونه که باور کنی مگه میشه با یه خاطره سر کنی تو میدونی من چیزی نگم بهتره تو دنیا کی از ما عاشقتره .... ... ... ... به یاد پاشایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی راه رفتن کنار توستـــــــ ، وقتی تمامـــ قرارهای دنیا دیر شده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم احساس غم دارد..... دراین انبوه ویرانی..... کمی تا قسمتی ابری.... و شاید باز بارانی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر تلخ و پیرهن مردانه ات خواستنی ترت میکند... نگاهت که هیچ ؛ بماند …! گونه ام را داغ میکند … بارها گفته ای عاشق موی بلند هستی! من هم موهایم را برایت بلند تر میکنم …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگونه دوستش بدار که انگار در او همه ی معشوق های جهان گرد هم آمده اند