بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـنـــــــ فـقـط یکــــــ بلیتـــــــ رفتــــــــــ مــےخـواهمـــــــــ بــے بــرگـشتــــــــــــ !!! بــہ سـویـــــــــــ آغوشـــــــــــ تــــــ♥ــــــو .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید دستاشو بگیری تودستت وفقط ی جمله بهش بگی من واسه یه لحظه بیشتر با تو بودن حاضرم همه دنیام رو بدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش هایم که جفت میشوند؛ دلم هوای رفتن میکند...! چه کودکانه دلم تنگ میشود بی آنکه خودم بدانم؟ چه کسی دل تنگ من است...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان بعد از همه ی دورنگی ها به تو دل بسته بودم حیف که تو هم هوای بهاری را با عاشقانه های 2نفره عوض کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاندی:من که نه پول دارم نه مقام اجتماعی...مخم که ندارم.قیافه هم که هیچی! تو چجوری عاشق من شدی؟! جون پیو: چون خودم همه اینا رو دارم... سریال کره ای پسران برتر از گل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد وقتی میخــــواد بره جــــایی نبــــــاس از خانومــــش بپرســـــه میــــــای یا نــــــه؟؟ بایـــــد خانمشـــــو ورداره  بنـــــدازه رو کولـــــش ببـــــره با خودش :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمــام دنیــا..! محلـہ ی کوچکــــے سـت کـه "تـــــو" در آن متــولد مـے شــــوے! و مــن میــان بـازے بچــہ هــاے محلـہ... بـه عـــ♥شـــ♥ـق "تــــــو" پیـــر مـے شــوم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. دوستان! دست مرا باید برید! دشنه یی! تا  درد خود درمان کنم نقش عشقی درکف دست من است؛ همتی! کین نقش را پنهان کنم $$$

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به رسیدن فکر نمی‌کنم ! به تـــــــــــــــــــو فکر می‌کنم. . . و می‌رسم. . . .✔

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور کن کسی میره که بی تو خیس بارونه... تصورکن دلش میخواد نره اما نمیتونه... تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته *یغما گلرویی*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی... همه دنیا فدای خنده های کسی که دوستش داری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت خودت رابرای کسی شرح نده کسی که تورادوست داشته باشدبه این کارنیازی ندارد وکسی که تورادوست ندارد ان راباورنخواهدکرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیــــشه بـــــهانه ی رفـــــتن دارد . . . کســـی که با دلــــش نـــــیامـــده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ردپایت مانده روی برف های حیاط خونه بغلی...کاش نه برفی ببارد و نه بتابد آفتاب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم . همین!!! تقدیم به همسرم. تنها دلیل زنده بودنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش چو پروانه پری داشته باشم تا گاه به کویت گذری داشته باشم ...گویند که یار دگری جوی و ندانند بایست که قلب دگری داشته باشم $$$ $$$

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـنـــــــ فـقـط یکــــــ بلیتـــــــ رفتــــــــــ مــےخـواهمـــــــــ بــے بــرگـشتــــــــــــ !!! بــہ سـویـــــــــــ آغوشـــــــــــ تــــــ♥ــــــو .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید دستاشو بگیری تودستت وفقط ی جمله بهش بگی من واسه یه لحظه بیشتر با تو بودن حاضرم همه دنیام رو بدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش هایم که جفت میشوند؛ دلم هوای رفتن میکند...! چه کودکانه دلم تنگ میشود بی آنکه خودم بدانم؟ چه کسی دل تنگ من است...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان بعد از همه ی دورنگی ها به تو دل بسته بودم حیف که تو هم هوای بهاری را با عاشقانه های 2نفره عوض کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاندی:من که نه پول دارم نه مقام اجتماعی...مخم که ندارم.قیافه هم که هیچی! تو چجوری عاشق من شدی؟! جون پیو: چون خودم همه اینا رو دارم... سریال کره ای پسران برتر از گل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد وقتی میخــــواد بره جــــایی نبــــــاس از خانومــــش بپرســـــه میــــــای یا نــــــه؟؟ بایـــــد خانمشـــــو ورداره  بنـــــدازه رو کولـــــش ببـــــره با خودش :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمــام دنیــا..! محلـہ ی کوچکــــے سـت کـه "تـــــو" در آن متــولد مـے شــــوے! و مــن میــان بـازے بچــہ هــاے محلـہ... بـه عـــ♥شـــ♥ـق "تــــــو" پیـــر مـے شــوم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. دوستان! دست مرا باید برید! دشنه یی! تا  درد خود درمان کنم نقش عشقی درکف دست من است؛ همتی! کین نقش را پنهان کنم $$$

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به رسیدن فکر نمی‌کنم ! به تـــــــــــــــــــو فکر می‌کنم. . . و می‌رسم. . . .✔

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور کن کسی میره که بی تو خیس بارونه... تصورکن دلش میخواد نره اما نمیتونه... تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته *یغما گلرویی*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی... همه دنیا فدای خنده های کسی که دوستش داری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت خودت رابرای کسی شرح نده کسی که تورادوست داشته باشدبه این کارنیازی ندارد وکسی که تورادوست ندارد ان راباورنخواهدکرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیــــشه بـــــهانه ی رفـــــتن دارد . . . کســـی که با دلــــش نـــــیامـــده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ردپایت مانده روی برف های حیاط خونه بغلی...کاش نه برفی ببارد و نه بتابد آفتاب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم . همین!!! تقدیم به همسرم. تنها دلیل زنده بودنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش چو پروانه پری داشته باشم تا گاه به کویت گذری داشته باشم ...گویند که یار دگری جوی و ندانند بایست که قلب دگری داشته باشم $$$ $$$