بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا در آغوش بگیر حتی شده با دست های سرد آدمک های یاهو می خواهم به آغوشت برگردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم سادگیت را دوست دارم اما نگفته بودم به سادگی از من بگذری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارتفاع چشمم خيلي زياده آدمايي كه ازش افتادن ديگه هيچوقت ديده نشدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام.... به تو که میدانی دوست داشتن دلیل نمی خواهد.... ولی.... بی دلیل دنبال دلیل آن میگردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته ... كسي رو دوسش داشته باشي ... نتوني بگي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه گفتی یا من یا غرورت .. گفتم .. بین همه عالم و غرورم .. . . . بازم غرورم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگــــــــــذار زمــانـــــه از حســـادتــــــــ بتـرکــد انـــگشتـــــان مــــن چـــه بـــه انـــگشتـــــان تــــــو مےآینـــــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــاهــی تو اوج . تـنـفر و عصـبـانـیت... یـادت می افـتــه کــه . . . عــاشقــشــی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با همه فرق دارم چون من تو را دارم ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غـَـمـِــتــــ یــــادم نــــداده عـــشــقُ امـــا هـمـــین حــسی کـــه دادُ دوسـتــــ دارم از اون وقـــتـــی کــه غـُصــه ات لــاغـرم کـرد لــبـــاســایِ گـــشـادُ دوســت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر کسی باش که اگه حتی در ساده ترین لباس بودی حاضر باشه تورو به همه دنیا نشون بده و بگه که: این دنیای منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنـــدگـــی زیـــبـــاســـت... بـــه شـــرطِ ایـــنـــکـــه تـــنـــهــــــایـــی، نـــریـــنـــه بـــهـــش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهـا برنامه اے کــه تـِکرارش آرزوےِ هر روز مـَن استـــ پـَخشِ زنده ےِ نگـاهِ توستــ … هَمیـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دِلتَنگـــي هَمـــون اَشكيـِــه كـِـه رو كِتــابـِـت ميــريــزه وَقتــي مَثـَـلا داري دَرس ميـخــونــي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از توأم به تهی دستی ام نگاه نکن مگو که هیچ نداری ببین تو را دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب حکایتیست.......! حواسم را بار ها و بارها پرت کردم.... گمانم بازهم کنار تو افتاد....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا در آغوش بگیر حتی شده با دست های سرد آدمک های یاهو می خواهم به آغوشت برگردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم سادگیت را دوست دارم اما نگفته بودم به سادگی از من بگذری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارتفاع چشمم خيلي زياده آدمايي كه ازش افتادن ديگه هيچوقت ديده نشدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام.... به تو که میدانی دوست داشتن دلیل نمی خواهد.... ولی.... بی دلیل دنبال دلیل آن میگردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته ... كسي رو دوسش داشته باشي ... نتوني بگي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه گفتی یا من یا غرورت .. گفتم .. بین همه عالم و غرورم .. . . . بازم غرورم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگــــــــــذار زمــانـــــه از حســـادتــــــــ بتـرکــد انـــگشتـــــان مــــن چـــه بـــه انـــگشتـــــان تــــــو مےآینـــــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــاهــی تو اوج . تـنـفر و عصـبـانـیت... یـادت می افـتــه کــه . . . عــاشقــشــی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با همه فرق دارم چون من تو را دارم ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غـَـمـِــتــــ یــــادم نــــداده عـــشــقُ امـــا هـمـــین حــسی کـــه دادُ دوسـتــــ دارم از اون وقـــتـــی کــه غـُصــه ات لــاغـرم کـرد لــبـــاســایِ گـــشـادُ دوســت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر کسی باش که اگه حتی در ساده ترین لباس بودی حاضر باشه تورو به همه دنیا نشون بده و بگه که: این دنیای منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنـــدگـــی زیـــبـــاســـت... بـــه شـــرطِ ایـــنـــکـــه تـــنـــهــــــایـــی، نـــریـــنـــه بـــهـــش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهـا برنامه اے کــه تـِکرارش آرزوےِ هر روز مـَن استـــ پـَخشِ زنده ےِ نگـاهِ توستــ … هَمیـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دِلتَنگـــي هَمـــون اَشكيـِــه كـِـه رو كِتــابـِـت ميــريــزه وَقتــي مَثـَـلا داري دَرس ميـخــونــي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از توأم به تهی دستی ام نگاه نکن مگو که هیچ نداری ببین تو را دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب حکایتیست.......! حواسم را بار ها و بارها پرت کردم.... گمانم بازهم کنار تو افتاد....