بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـکــــی کــــلمه می نویـــــســـــد یــکـــی جـــــمله ها را می بــــلعـــــد و مـــــن خطـــــ به خطـــــ تــــــ♥ــــــو را می بـــ ــویــ ـــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچو عکس رخ مهتاب که افتاده در آب در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست .. فاضل نظری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افرادی که واقعا تو رو دوست دارند راهی برای ماندن در زندگی تو پیدا خواهند کرد حتی اگر ان راه مجازی باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حس میکنم ... جایی در این کره خاکی تو نفس میکشی و من از همان نفسهایت نفس میکشم... ارام میشوم ! تو باش! هوایت!بویت! برای زندگی کردنم کافیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زندگی قشنگ می شود وقتی کسی را داشته باشی که پا به پای تو دیوانگی کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسودی ام می شود به شعرها و ترانه هایی که می خوانی خوش به حال کلماتی که در ذهن تو زیست می کنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها کمی بخواب اینطور که چشم هایت کاسه ی خون است، آسمانم را هر صبح غروب می کنی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام آن چيزى که درباره تو, در سرم هست ده ها کتاب مى شود. اما تمام چيزى که در دلم هست فقط دو کلمه است, "دوستت دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقــــم♥ مردانگیــــت را بر تـن و روحـــم حـک کـن ایـنجـــا در ایــن ابهـــت عشـــ♥ـــق... زنــــی زلیــــخا وار دیوانـــه ی مردانگــــی توسـت ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها کمی بخواب اینطور که چشم هایت کاسه ی خون است، آسمانم را هر صبح غروب می کنی… (رضا کاظمی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که دل بردی ز دلدارم....ازارش مکن انچه او در کار من کرد تو در کارش مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایٍ گام های تو ضربانٍ زندگیٍ من است بامن راه بیا... تشنه ی زنده بودنم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل خاراندن جای زخم پس از خوب شدن یاد یک عشق قدیمی عذابیست که لذت دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی قافیه ی باران است من اگر پائیزم و درختان امیدم همه بی برگ شدند تو بهاری و به اندازه باران خدا زیبایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق! نگران نباش یه روزی یه جایی , وقتی اصلاً حواسش نیست همون بلایی که سرت آورد سرش میاد شک نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــ ـــــم کــه میگیرد… به خودم وعــ ــــده های روز خوب را میدهـــ ــم از همــ ــان وعده های خوبــی که: سالهــ ــــاست به امیــ ـــد رسیدنشان تقویــ ــم را خط خطی میکنم…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـکــــی کــــلمه می نویـــــســـــد یــکـــی جـــــمله ها را می بــــلعـــــد و مـــــن خطـــــ به خطـــــ تــــــ♥ــــــو را می بـــ ــویــ ـــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچو عکس رخ مهتاب که افتاده در آب در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست .. فاضل نظری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افرادی که واقعا تو رو دوست دارند راهی برای ماندن در زندگی تو پیدا خواهند کرد حتی اگر ان راه مجازی باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حس میکنم ... جایی در این کره خاکی تو نفس میکشی و من از همان نفسهایت نفس میکشم... ارام میشوم ! تو باش! هوایت!بویت! برای زندگی کردنم کافیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زندگی قشنگ می شود وقتی کسی را داشته باشی که پا به پای تو دیوانگی کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسودی ام می شود به شعرها و ترانه هایی که می خوانی خوش به حال کلماتی که در ذهن تو زیست می کنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها کمی بخواب اینطور که چشم هایت کاسه ی خون است، آسمانم را هر صبح غروب می کنی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام آن چيزى که درباره تو, در سرم هست ده ها کتاب مى شود. اما تمام چيزى که در دلم هست فقط دو کلمه است, "دوستت دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقــــم♥ مردانگیــــت را بر تـن و روحـــم حـک کـن ایـنجـــا در ایــن ابهـــت عشـــ♥ـــق... زنــــی زلیــــخا وار دیوانـــه ی مردانگــــی توسـت ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها کمی بخواب اینطور که چشم هایت کاسه ی خون است، آسمانم را هر صبح غروب می کنی… (رضا کاظمی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که دل بردی ز دلدارم....ازارش مکن انچه او در کار من کرد تو در کارش مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایٍ گام های تو ضربانٍ زندگیٍ من است بامن راه بیا... تشنه ی زنده بودنم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل خاراندن جای زخم پس از خوب شدن یاد یک عشق قدیمی عذابیست که لذت دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی قافیه ی باران است من اگر پائیزم و درختان امیدم همه بی برگ شدند تو بهاری و به اندازه باران خدا زیبایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق! نگران نباش یه روزی یه جایی , وقتی اصلاً حواسش نیست همون بلایی که سرت آورد سرش میاد شک نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــ ـــــم کــه میگیرد… به خودم وعــ ــــده های روز خوب را میدهـــ ــم از همــ ــان وعده های خوبــی که: سالهــ ــــاست به امیــ ـــد رسیدنشان تقویــ ــم را خط خطی میکنم…