بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى که عاشق تو شدم , گريستم گريه ام نه اشک شوق بود نه سرشک غم مويه نوزادى را مى مانست که براى نخستين بار جهان را ديده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋـﺂﺷﻖ ﻫَﻢ ﺷﺪﮮ ﻣﺜﻞ ﺯُﻟﯿﺨﺎ ﺳِﻤﺞ ﺑﺎﺵ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺭﺳﻮﺍ ﺑـﺂﺯﮮ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﻭَﺭ ﺗـﺂ " ﺧــُﺪﺍ " ﺧﻮﺩَﺵ ﭘـﺂ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐـُند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ آقـآ اِجـآزه؟ من هنـوز شمـآ رآ بابتِ اَخمِ آن روز دوست دآرمـ -__-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـــــهان از چـــشـــم هاے تـــو شـــروع مے شـــوב و جـــایے בر امــتـבاـב آشــفتگے مــوهـــــات.. بـــه بـــاـב مے روב...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف روی موهایت عشق در چشمانم من و تو در کوچه باغ خلوت این همه سکانس رویایی و من لب هایت را نبوسم ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می چکد عشق از بند بند انگشتانم وقتی ریتم ناموزون زندگی را با تو خوش می نوازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تو می نویسم : برای تویی که قلبت پاک است ، برای تویی که تنهایی ام پر از یاد توست ، برای تویی که قلبم منزلگاه عشق توست ،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلومو پاره کردم اما این مردم بهم گفتن که دیوونه است عاشق نیست کسی باور نکرد این آدم بی شکل به غیر از عشق با چیزی موافق نیست ... - - - - - - - - تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺩﮔﯿﺴﺖ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻦ " ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ " ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻮﻥ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختری که ... عاشق میشه ... خیلی بی دفاع میشه... اذیتش نکنید. مــــــرد باشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم از گفتن آنچه نمی‌شود گفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یادمان بدهند جاده ای ک یکطرفه است همیشه یک طرفه است کاش یادمان بدهند دلی ک با ما نباشد برای ما نخواهد شد کاش یادمان بدهند ریسک یک طرفها را بجان نخریم کاش یادمان بدهند...کاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش نبود نه منو نه احساسی که به نه داشت نه حرفامو نه حرفاشو نه قولامو به قولاشو نه شبایی رو که با اس ام اس صبح میکردیم هه بخدا عشق یه دروغ تاریخیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب جهان و جنگ دنیا به کنار...... بحران ندیدن تو را من چه کنم...؟!؟!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنکای یک عصر بهاری کنار شاه بوته یاسی وحشی میزی که کاسه ای پُر از پولکی زعفرانی دارد و دو فنجان چای داغ را خیال خواهم کرد … لطفا به خیالم بیا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــويِ مــــاه ميـــدَهـــــي . . . دَر آسمــــانـَــم بـِــمــان . . . مـَـن تـــو رو خيـــلي عاشِقـَــم پـِـسَر ❤

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى که عاشق تو شدم , گريستم گريه ام نه اشک شوق بود نه سرشک غم مويه نوزادى را مى مانست که براى نخستين بار جهان را ديده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋـﺂﺷﻖ ﻫَﻢ ﺷﺪﮮ ﻣﺜﻞ ﺯُﻟﯿﺨﺎ ﺳِﻤﺞ ﺑﺎﺵ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺭﺳﻮﺍ ﺑـﺂﺯﮮ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﻭَﺭ ﺗـﺂ " ﺧــُﺪﺍ " ﺧﻮﺩَﺵ ﭘـﺂ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐـُند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ آقـآ اِجـآزه؟ من هنـوز شمـآ رآ بابتِ اَخمِ آن روز دوست دآرمـ -__-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـــــهان از چـــشـــم هاے تـــو شـــروع مے شـــوב و جـــایے בر امــتـבاـב آشــفتگے مــوهـــــات.. بـــه بـــاـב مے روב...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف روی موهایت عشق در چشمانم من و تو در کوچه باغ خلوت این همه سکانس رویایی و من لب هایت را نبوسم ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می چکد عشق از بند بند انگشتانم وقتی ریتم ناموزون زندگی را با تو خوش می نوازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تو می نویسم : برای تویی که قلبت پاک است ، برای تویی که تنهایی ام پر از یاد توست ، برای تویی که قلبم منزلگاه عشق توست ،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلومو پاره کردم اما این مردم بهم گفتن که دیوونه است عاشق نیست کسی باور نکرد این آدم بی شکل به غیر از عشق با چیزی موافق نیست ... - - - - - - - - تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺩﮔﯿﺴﺖ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻦ " ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ " ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻮﻥ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختری که ... عاشق میشه ... خیلی بی دفاع میشه... اذیتش نکنید. مــــــرد باشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم از گفتن آنچه نمی‌شود گفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یادمان بدهند جاده ای ک یکطرفه است همیشه یک طرفه است کاش یادمان بدهند دلی ک با ما نباشد برای ما نخواهد شد کاش یادمان بدهند ریسک یک طرفها را بجان نخریم کاش یادمان بدهند...کاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش نبود نه منو نه احساسی که به نه داشت نه حرفامو نه حرفاشو نه قولامو به قولاشو نه شبایی رو که با اس ام اس صبح میکردیم هه بخدا عشق یه دروغ تاریخیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب جهان و جنگ دنیا به کنار...... بحران ندیدن تو را من چه کنم...؟!؟!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنکای یک عصر بهاری کنار شاه بوته یاسی وحشی میزی که کاسه ای پُر از پولکی زعفرانی دارد و دو فنجان چای داغ را خیال خواهم کرد … لطفا به خیالم بیا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــويِ مــــاه ميـــدَهـــــي . . . دَر آسمــــانـَــم بـِــمــان . . . مـَـن تـــو رو خيـــلي عاشِقـَــم پـِـسَر ❤