بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عـاشقانه ای کوتـاه" به زنـدگیِ با تـــو مشغــولم زیــرِ ایـن سقفـــِ تکــ نـفــره جــوری که از تــصور خــدا هم دور مـانـــده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرپیش ادعای شما خم نمی کنم هیچ اعتنا به خوف جهنم نمی کنم مردم اسیر خواهش خویشند چون شما هرگز ازین شکایت خود کم نمی کنم گفتند ترک عشق وگنه رمز زندگیست آنرا خدا نیارد واین هم نمی کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واســه هــِـزارُميــن بــار بــه عِشقِمــون ايمــان ميــارَم وَقتــي تــو اُوج دَعــوا دِلــَـم ميـــگه بـِهـِـش بـِگــو دوسـِـت دارَمـــ .. مـَـن تـــو رو خيـــلي عاشِقـَــم پـِـسَر ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همونی که نبودن با تو یک نفس توی هر لحظه هراس منه سر عشقت تا به مرگ خودم راضی شدم آخه این مردن رها شدنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين بركه هم ... مثل من عاشق است!! وگرنه هر شب؛ عكس ماهش را، در آغوش نمى گرفت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای توتنگ ست ای سراپاخوب دلم برای توتنگ ست مثل تنگ غروب چ لحظه های غریبی ک بی تومیگذرند چ روزگارعجیبی ست بی توای محبوب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم رنگ تمام آرزوهای منی غارتگرجان ومال و دنیای منی بی تونفس کشیدنم ممکن نیست ساده بگویم که همه دنیای منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منکــ از کوی توبیرون نرود پای خیالمــ چ برانی چ بخوانی چ به اوجم برسانی چ به خاکم بکشانی دارمت دوست به قدری که خدامیداند. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــن، بــی تــو زنـدم ولـی یـــه زنــدهـ بــــه گـــور :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دست من بود به آسمون میگفتم که ستاره هاشو دور سرت بریزه دنیامو میدادم پای چشات بفهمی یه نگاه سادت چقدر برام عزیزه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگ ترین لحظه.... . . . لحظه ی بوسیدن پیشونی کسیه که قلبش سند خورده به نامت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋــﺎﺷﻘــﺎﻧـﻪ ﻫــﺎﯾـﻢ ﺗــﻤـﺎﻣـﯽ ﻧــﺪﺍﺭﻧــﺪ ! ﻭﻗــﺘـﯽ ﺗـــــــــــﻮ ... ﺑــــــــــــــﻬـﺘـﺮﯾـﻦ " ﺍﺗــــــﻔـﺎﻕ " ﺯﻧــﺪﮔـﯽ ﺍﻡ ﻫﺴﺘﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرگیجه بهانه بود میخواستم با تمام وجودم احساس کنم تکیه گاهمی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که بخواد ببیندت اونی که بخواد باهات باشه دنبال زمان خالی نمیگرده  زمانشو برات خالی میکنه  اگه واقعا دوستت داشته باشه آدم ها رو از روی اولویت بندی هاشون بشناسید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــال مــنــــو وقــتـــی میـــــفهمی کـــــه، حــالــتـــو هـــیــچـکـــس " نـــفهـمـــه "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتـی عــشق در را زد زود بـاز نـکـنیـد بـعـضـی هـا مـثـل بـچـه هـا درمـیـزننـدو فــرارمیـکنـند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عـاشقانه ای کوتـاه" به زنـدگیِ با تـــو مشغــولم زیــرِ ایـن سقفـــِ تکــ نـفــره جــوری که از تــصور خــدا هم دور مـانـــده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرپیش ادعای شما خم نمی کنم هیچ اعتنا به خوف جهنم نمی کنم مردم اسیر خواهش خویشند چون شما هرگز ازین شکایت خود کم نمی کنم گفتند ترک عشق وگنه رمز زندگیست آنرا خدا نیارد واین هم نمی کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واســه هــِـزارُميــن بــار بــه عِشقِمــون ايمــان ميــارَم وَقتــي تــو اُوج دَعــوا دِلــَـم ميـــگه بـِهـِـش بـِگــو دوسـِـت دارَمـــ .. مـَـن تـــو رو خيـــلي عاشِقـَــم پـِـسَر ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همونی که نبودن با تو یک نفس توی هر لحظه هراس منه سر عشقت تا به مرگ خودم راضی شدم آخه این مردن رها شدنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين بركه هم ... مثل من عاشق است!! وگرنه هر شب؛ عكس ماهش را، در آغوش نمى گرفت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای توتنگ ست ای سراپاخوب دلم برای توتنگ ست مثل تنگ غروب چ لحظه های غریبی ک بی تومیگذرند چ روزگارعجیبی ست بی توای محبوب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم رنگ تمام آرزوهای منی غارتگرجان ومال و دنیای منی بی تونفس کشیدنم ممکن نیست ساده بگویم که همه دنیای منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منکــ از کوی توبیرون نرود پای خیالمــ چ برانی چ بخوانی چ به اوجم برسانی چ به خاکم بکشانی دارمت دوست به قدری که خدامیداند. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــن، بــی تــو زنـدم ولـی یـــه زنــدهـ بــــه گـــور :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دست من بود به آسمون میگفتم که ستاره هاشو دور سرت بریزه دنیامو میدادم پای چشات بفهمی یه نگاه سادت چقدر برام عزیزه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگ ترین لحظه.... . . . لحظه ی بوسیدن پیشونی کسیه که قلبش سند خورده به نامت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋــﺎﺷﻘــﺎﻧـﻪ ﻫــﺎﯾـﻢ ﺗــﻤـﺎﻣـﯽ ﻧــﺪﺍﺭﻧــﺪ ! ﻭﻗــﺘـﯽ ﺗـــــــــــﻮ ... ﺑــــــــــــــﻬـﺘـﺮﯾـﻦ " ﺍﺗــــــﻔـﺎﻕ " ﺯﻧــﺪﮔـﯽ ﺍﻡ ﻫﺴﺘﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرگیجه بهانه بود میخواستم با تمام وجودم احساس کنم تکیه گاهمی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که بخواد ببیندت اونی که بخواد باهات باشه دنبال زمان خالی نمیگرده  زمانشو برات خالی میکنه  اگه واقعا دوستت داشته باشه آدم ها رو از روی اولویت بندی هاشون بشناسید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــال مــنــــو وقــتـــی میـــــفهمی کـــــه، حــالــتـــو هـــیــچـکـــس " نـــفهـمـــه "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتـی عــشق در را زد زود بـاز نـکـنیـد بـعـضـی هـا مـثـل بـچـه هـا درمـیـزننـدو فــرارمیـکنـند