بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای تمومِ زندگیم بی تو تمومه زندگیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که مدعی بود عاشقمه منو تو خاطره ها تنها گذاشت... (به یادت داغ بر دل می نشانم...)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورافتادم... دورازکسی که دوستش دارم... هیچ وقت فاصله ها را نمی بخشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده ام شنبه  همه ميخواهند از من شروع کنند ترک کردن را ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــم یه رمـــان می خــــواد، اولــش « مـــــن و تـــــــو » باشیـــم، آخـــــــرش « مـــــــــا » (خاص)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی گرمی دل های به هم پیوسته ست.. تا در آن دوست نباشد..همه درها بسته است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ است که میگویند دل به دل راه دارد دل من که برای رسیدن به تو سنگ تموم گذاشت پس چرا این ولنتاین هم من بی تو سپری کردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا که هست...شب باشه..تو باشی..صدای بلند اهنگ...بارونم باشه.. دیگه هیچی نمیخوام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخته ک آدم تو این دوره زمونه با این همه اشنا ولی تنها بمونه چه سخته ک بغض بگیره راه گلوتو حتی نتونی واسه دل آواز بخونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـشـمان تـو گـل آفـتـاب گـرداننـد بـه هـرجـا کـه نگـاه کـنی ; خـدا آنـجاسـت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم گاهی چه گرم می شود به یک “هستم” به یک “نترس” به یک “نوازش” به یک “آغوش”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه!!! اشتباه نکن !!! درانتظار تو نیستم !!! در انتظار منم...که با تو رفتـــــــــ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی مهربان تر باش لطفا !… برای شـانه ام سنگین است این سـرسنگینی ها …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــق همین خنده های ساده ی توست وقتی با تمام غصه هایت میخندی تا از تمام غصه هایم رها شوم(*_*)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

iﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﮐﻠﺎﻓﻪ ﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ... ﺍﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﯽ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﯾﮕﺮ ﺯﺟﺮ ﻧﺪﻫﻢ... ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق زخم عمیقی ک هرگز خوب نمیشه عشق یعنی تموم زندگیت تو آتیشه عشق اشکی ک داره بی اراده میریزه  عشق باغی ک دیگه تا گلو تو پاییزه "گوگوش" تقدیم ب همه عاشقا..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای تمومِ زندگیم بی تو تمومه زندگیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که مدعی بود عاشقمه منو تو خاطره ها تنها گذاشت... (به یادت داغ بر دل می نشانم...)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورافتادم... دورازکسی که دوستش دارم... هیچ وقت فاصله ها را نمی بخشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده ام شنبه  همه ميخواهند از من شروع کنند ترک کردن را ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــم یه رمـــان می خــــواد، اولــش « مـــــن و تـــــــو » باشیـــم، آخـــــــرش « مـــــــــا » (خاص)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی گرمی دل های به هم پیوسته ست.. تا در آن دوست نباشد..همه درها بسته است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ است که میگویند دل به دل راه دارد دل من که برای رسیدن به تو سنگ تموم گذاشت پس چرا این ولنتاین هم من بی تو سپری کردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا که هست...شب باشه..تو باشی..صدای بلند اهنگ...بارونم باشه.. دیگه هیچی نمیخوام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخته ک آدم تو این دوره زمونه با این همه اشنا ولی تنها بمونه چه سخته ک بغض بگیره راه گلوتو حتی نتونی واسه دل آواز بخونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـشـمان تـو گـل آفـتـاب گـرداننـد بـه هـرجـا کـه نگـاه کـنی ; خـدا آنـجاسـت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم گاهی چه گرم می شود به یک “هستم” به یک “نترس” به یک “نوازش” به یک “آغوش”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه!!! اشتباه نکن !!! درانتظار تو نیستم !!! در انتظار منم...که با تو رفتـــــــــ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی مهربان تر باش لطفا !… برای شـانه ام سنگین است این سـرسنگینی ها …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــق همین خنده های ساده ی توست وقتی با تمام غصه هایت میخندی تا از تمام غصه هایم رها شوم(*_*)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

iﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﮐﻠﺎﻓﻪ ﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ... ﺍﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﯽ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﯾﮕﺮ ﺯﺟﺮ ﻧﺪﻫﻢ... ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق زخم عمیقی ک هرگز خوب نمیشه عشق یعنی تموم زندگیت تو آتیشه عشق اشکی ک داره بی اراده میریزه  عشق باغی ک دیگه تا گلو تو پاییزه "گوگوش" تقدیم ب همه عاشقا..