بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

&&&&&&( < )&&&&&& با هر تیک به یادت میفتم و با تاک دلتنگ میشم . تیک تاک تیک تاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو ترجمه کن ( <.P/I> uw9 ) . . نفهمیدی ؟ نوشتم ( دوست دارم ) دقت کن . حالا که نفهمیدی اصلا با تو نبودم ... !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دنیا رو خدایش به خاطر خدایی که تو را خلق کرد دوست دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارسال با او زیر باران راه می رفتم.......امسال راه رفتن او را با دیگری در زیر باران اشکهایم دیدم....شاید باران پارسال اشکهای فرد دیگری بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی دلت لبریز غم بود ، گذرت بر مزار کهنه ام بود بگو این بی نصیب خفته در خاک یه روزی عاشق و دیوانم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل رفاقت ، دل به تو کرده عادت برات دعا میکنم ، اینه رسم رفاقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری با غم عشقت نشستم ... به تو پیوستم و از خود گسستم ... و لیکن سر نوشتم این سه حر ف بود ... تو را دیدم ، پرستیدم ، شکستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامی با اشک ، اشکی چون شمع ، شمعی چون نور ، نوری چون ماه ، ماهی چون تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برسرمی خانه آمدم نیامدی / بر ره و رهواره آمدم نیامدی آمدم بودی ولی نیامد صدایی ز تو / حس کردم عشق رادرکنارم با بوی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با ذره ذره وجودت از من متنفر باشی ، با تمام قطره قطره خونم دوستت دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی من فدای تو / چه کار کنم برایه تو اگه تو این بیابونا / خاری بره به پایه تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من صفرم، تو دویی با تو بیستم، بی تو نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم جدا شدن از تو در دل نحیفم زخمها بوجود آورد. آه، نمیدانم با این زخمها چه کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دعا بهتر از این: گریه ات از سر شوق خنده ات از ته قلب، نشود هیچ غروبت غمناک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای ناز نمکدار، منم عاشق تب دار ببین دل تو دلم نیست، واسه لحظه دیدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکسي تو را دوست داره 4 تا مريضي ميگيره : 1- فراموشي 2 ... 3 ... 4 ... 3 تاي ديگه را فرموش کردم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

&&&&&&( < )&&&&&& با هر تیک به یادت میفتم و با تاک دلتنگ میشم . تیک تاک تیک تاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو ترجمه کن ( <.P/I> uw9 ) . . نفهمیدی ؟ نوشتم ( دوست دارم ) دقت کن . حالا که نفهمیدی اصلا با تو نبودم ... !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دنیا رو خدایش به خاطر خدایی که تو را خلق کرد دوست دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارسال با او زیر باران راه می رفتم.......امسال راه رفتن او را با دیگری در زیر باران اشکهایم دیدم....شاید باران پارسال اشکهای فرد دیگری بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی دلت لبریز غم بود ، گذرت بر مزار کهنه ام بود بگو این بی نصیب خفته در خاک یه روزی عاشق و دیوانم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل رفاقت ، دل به تو کرده عادت برات دعا میکنم ، اینه رسم رفاقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری با غم عشقت نشستم ... به تو پیوستم و از خود گسستم ... و لیکن سر نوشتم این سه حر ف بود ... تو را دیدم ، پرستیدم ، شکستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامی با اشک ، اشکی چون شمع ، شمعی چون نور ، نوری چون ماه ، ماهی چون تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برسرمی خانه آمدم نیامدی / بر ره و رهواره آمدم نیامدی آمدم بودی ولی نیامد صدایی ز تو / حس کردم عشق رادرکنارم با بوی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با ذره ذره وجودت از من متنفر باشی ، با تمام قطره قطره خونم دوستت دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی من فدای تو / چه کار کنم برایه تو اگه تو این بیابونا / خاری بره به پایه تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من صفرم، تو دویی با تو بیستم، بی تو نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم جدا شدن از تو در دل نحیفم زخمها بوجود آورد. آه، نمیدانم با این زخمها چه کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دعا بهتر از این: گریه ات از سر شوق خنده ات از ته قلب، نشود هیچ غروبت غمناک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای ناز نمکدار، منم عاشق تب دار ببین دل تو دلم نیست، واسه لحظه دیدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکسي تو را دوست داره 4 تا مريضي ميگيره : 1- فراموشي 2 ... 3 ... 4 ... 3 تاي ديگه را فرموش کردم