بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حس قشنگیه... وقتی از نگاهش میخونی.. که از نگاه کردنت واقعا لذت میبره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوسـتت دارم” غــوغـا مـیـکند بـه شرطی کـه از بـین لـب های “تـو” آمـده بـاشد نشـسته بـاشد روی دل “مـن” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجمه بوسه های تو: شعرهاییست ; که دهان به دهان، نسل در نسل، در هزاره تاریخ میپیچد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش . . توشهراون نفس میکشیدم . . میدیدمش  کاش نژادشو برخم نمیکشید !! کاش اونم دوسم داشت . .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردن  < تو > بلعیدن پاره سنگی ست; که از گنجایش دهان من بزرگتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق"قافیه اش گرچه مشکل است اما.. "خدا" اگر که بخواهد ردیف خواهد شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخــــــند که میزنی دلـــــم میلرزد  ویرانی دل به خنــــــده ات می ارزد...! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مرگ گرفته ای مرا، تا به تبی راضی شوم !!! کاش می دانستی، به مرگ راضی ام... وقتی که; تب میکنم ،از دوری ات!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـمام عـمر مـن چـهــار دقـیقه اسـت . هـمان چـهار دقـیقه ای کـه چـشم دوخـته بـودم بـه چـشمهایت ؛ و تـو پـلک هـم نـمـیزدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی هستی، دستهای من .... مهریه ی تن < تو > ست... کمی ، فقط اندکی، مرا دوست داشته باش ! من با کمترین < تو > به جنگ ، تمام نفرتهای دنیا می روم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی:بیا.. گفتم:کجا...؟ گفتی:میان جان ما! گفتی:مرو.. گفتم:چرا؟ گفتی :که میخواهم تو را!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودنت را دوست دارم وادارم میکنی به هیچ کس فکر نکنم جز تو جانم باش تا به لبم برسی میخواهم همه ببینند  با تو جان به لب شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت پرتگاهیست :  عمیق و ژرف;  که من هر لحظه به آن پرت میشوم........ زمین به کدام قانون جاذبه اش می نازذ!!!؟؟؟....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی هر مرد مخدری هست به نام زن زنی که دوستش دارد نبودنش قهرش دوریش خماری می آورد و آب می کند ابهت مردانه اش را و اینگونه است که میگویند: "قدرت" جاذبه ی مرد است و "جاذبه" قدرت زن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتی کـنارمی جـای هـیچ شـتابی نـیست . . مقـصد همین حـضور مـن و تـوست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش غیر از "من و تو" هیچکس باخبر ازما نشود.. نوبت بازی ما باشد و دیگر هرگز نوبت بازی دنیا نشود...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حس قشنگیه... وقتی از نگاهش میخونی.. که از نگاه کردنت واقعا لذت میبره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوسـتت دارم” غــوغـا مـیـکند بـه شرطی کـه از بـین لـب های “تـو” آمـده بـاشد نشـسته بـاشد روی دل “مـن” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجمه بوسه های تو: شعرهاییست ; که دهان به دهان، نسل در نسل، در هزاره تاریخ میپیچد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش . . توشهراون نفس میکشیدم . . میدیدمش  کاش نژادشو برخم نمیکشید !! کاش اونم دوسم داشت . .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردن  < تو > بلعیدن پاره سنگی ست; که از گنجایش دهان من بزرگتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق"قافیه اش گرچه مشکل است اما.. "خدا" اگر که بخواهد ردیف خواهد شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخــــــند که میزنی دلـــــم میلرزد  ویرانی دل به خنــــــده ات می ارزد...! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مرگ گرفته ای مرا، تا به تبی راضی شوم !!! کاش می دانستی، به مرگ راضی ام... وقتی که; تب میکنم ،از دوری ات!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـمام عـمر مـن چـهــار دقـیقه اسـت . هـمان چـهار دقـیقه ای کـه چـشم دوخـته بـودم بـه چـشمهایت ؛ و تـو پـلک هـم نـمـیزدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی هستی، دستهای من .... مهریه ی تن < تو > ست... کمی ، فقط اندکی، مرا دوست داشته باش ! من با کمترین < تو > به جنگ ، تمام نفرتهای دنیا می روم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی:بیا.. گفتم:کجا...؟ گفتی:میان جان ما! گفتی:مرو.. گفتم:چرا؟ گفتی :که میخواهم تو را!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودنت را دوست دارم وادارم میکنی به هیچ کس فکر نکنم جز تو جانم باش تا به لبم برسی میخواهم همه ببینند  با تو جان به لب شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت پرتگاهیست :  عمیق و ژرف;  که من هر لحظه به آن پرت میشوم........ زمین به کدام قانون جاذبه اش می نازذ!!!؟؟؟....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی هر مرد مخدری هست به نام زن زنی که دوستش دارد نبودنش قهرش دوریش خماری می آورد و آب می کند ابهت مردانه اش را و اینگونه است که میگویند: "قدرت" جاذبه ی مرد است و "جاذبه" قدرت زن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتی کـنارمی جـای هـیچ شـتابی نـیست . . مقـصد همین حـضور مـن و تـوست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش غیر از "من و تو" هیچکس باخبر ازما نشود.. نوبت بازی ما باشد و دیگر هرگز نوبت بازی دنیا نشود...