بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تماخيم يليخ يليخ زور نزن از چپ بخون جيگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قصر شاهى تو واسه من جايى نداره، كلبه خاكى من قابل تو رو نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شال و كلاه ميبافم با خيالت... تا در سرماى نبودنت يخ نبندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب بودم سخن عشق تو بيدارم كرد/ بيخود بودم عطش عشق تو هوشيارم كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دارويى كه دو خاصيت متضاد داره چشماى قشنگته كه هم آرومم ميكنه هم داغون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت دلتنگ ميشم، ميام پشت قلبت هى در ميزنم؛ پس هر وقت قلبت ميزنه بدون دلم برات تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارانه دستانت را قطع نكن؛ من زير خط فقر محبت هايت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت عشق؛ زمانى كه آن را نثار ميكنيد بيشتر از زمانى است كه دريافتش ميكنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواشناسى اعلام كرد: برف بى موقع باعث يخ زدن گل ها شده؛ sms دادم ببينم گل من حالش چطوره؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا ديدى كسى به sms حسودى كنه..!؟ من حسوديم ميشه! چون sms ميتونه بياد پيشت اما من نميتونم بيام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

د U س T د A ر A م مدل جديدشه قبلى ها تكرارى شده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغبون براى داشتن يه گل سرخ نوكرى هزار تا خار رو ميكنه . . . باغبونتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل توتوله حال گلم چه جوره؟ اينو بخون يادم كن لبخند بزن شادم كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اداره برق از دستت خيلى گله داره آخه برق چشمات دل همه رو برده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى تو نيستى بلاتكليفم مثل گل آفتابگردان در روزهاى ابرى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا وجيها" عند الله عشق منى اى ولله دوستت دارم به ولله چاكرتيم به مولا

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تماخيم يليخ يليخ زور نزن از چپ بخون جيگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قصر شاهى تو واسه من جايى نداره، كلبه خاكى من قابل تو رو نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شال و كلاه ميبافم با خيالت... تا در سرماى نبودنت يخ نبندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب بودم سخن عشق تو بيدارم كرد/ بيخود بودم عطش عشق تو هوشيارم كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دارويى كه دو خاصيت متضاد داره چشماى قشنگته كه هم آرومم ميكنه هم داغون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت دلتنگ ميشم، ميام پشت قلبت هى در ميزنم؛ پس هر وقت قلبت ميزنه بدون دلم برات تنگ شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارانه دستانت را قطع نكن؛ من زير خط فقر محبت هايت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت عشق؛ زمانى كه آن را نثار ميكنيد بيشتر از زمانى است كه دريافتش ميكنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواشناسى اعلام كرد: برف بى موقع باعث يخ زدن گل ها شده؛ sms دادم ببينم گل من حالش چطوره؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا ديدى كسى به sms حسودى كنه..!؟ من حسوديم ميشه! چون sms ميتونه بياد پيشت اما من نميتونم بيام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

د U س T د A ر A م مدل جديدشه قبلى ها تكرارى شده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغبون براى داشتن يه گل سرخ نوكرى هزار تا خار رو ميكنه . . . باغبونتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل توتوله حال گلم چه جوره؟ اينو بخون يادم كن لبخند بزن شادم كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اداره برق از دستت خيلى گله داره آخه برق چشمات دل همه رو برده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى تو نيستى بلاتكليفم مثل گل آفتابگردان در روزهاى ابرى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا وجيها" عند الله عشق منى اى ولله دوستت دارم به ولله چاكرتيم به مولا