بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنديست كه بيمار وفايت شده ام/ در بستر غم چشم به راهت شده ام اين را تو بدان اگر بميرم روزى/ مسئول تويى كه من فدايت شده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدونى چند تا دوستت دارم؟ يه دونه ولى مردونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دلم پرسيدم عشق را خلاصه کن گفت آغاز کسي باش که پايان تو باشد...‏‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جانان به بوسه اى مرا ياد بكن / اين بنده ى جيگر نديده را شاد بكن قبل از بوسه براى محكم كارى/ درخواست آمبولانس و امداد بكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فدایت ای گل زیبای هستی/ نمیدانم بی من کجا نشستی/ قشنگی های فردایم تو هستی/ یگانه گنج دنیایم تو هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین تماشایت را پلک نخواهم زد مبادا تصویرت در چشمانم آواره گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناز كمتر كن كه من اهل تمنا نيستم/زنده باعشقم،اسر سود و سودا نيستم عاشق ديوانه اى بودم كه بر دريا زدم/رهر و گمگشته اى هستم كه بينا نيستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاى نازنمكدار منم عاشق تب دار ببين دل تو دلم نيست واسه لحظه اى ديدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آوای باد انگار آوای خشکسالیست / دنیا به این بزرگی یک کوزه سفالیست / باید که عشق ورزید، باید که مهربان بود / زیرا که زنده بودن هر لحظه احتمالیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرجانی، تو درجانی تو مروارید غلطانی / اگر قلبم صدف باشد میان آن تو پنهانى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه نصف دنيا رو بهم بدن قبول نميكنم، آخه ميترسم تو توى نصف ديگه باشى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صادقانه ، بى بهانه، تا قيامت، بى نهايت، من فدايت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوشبختم كه دستانم بوى تو را ميدهد هنوز ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنيدم قصابى محله تون رو دزد برده؛ sms دادم ببينم جيگر منو نبرده باشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب و روز ميبارم ... تو فقط رنگين كمان لحظه هايم باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوس كرده ام خوب نباشم، شايد حالم را بپرسى!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنديست كه بيمار وفايت شده ام/ در بستر غم چشم به راهت شده ام اين را تو بدان اگر بميرم روزى/ مسئول تويى كه من فدايت شده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدونى چند تا دوستت دارم؟ يه دونه ولى مردونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دلم پرسيدم عشق را خلاصه کن گفت آغاز کسي باش که پايان تو باشد...‏‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جانان به بوسه اى مرا ياد بكن / اين بنده ى جيگر نديده را شاد بكن قبل از بوسه براى محكم كارى/ درخواست آمبولانس و امداد بكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فدایت ای گل زیبای هستی/ نمیدانم بی من کجا نشستی/ قشنگی های فردایم تو هستی/ یگانه گنج دنیایم تو هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین تماشایت را پلک نخواهم زد مبادا تصویرت در چشمانم آواره گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناز كمتر كن كه من اهل تمنا نيستم/زنده باعشقم،اسر سود و سودا نيستم عاشق ديوانه اى بودم كه بر دريا زدم/رهر و گمگشته اى هستم كه بينا نيستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاى نازنمكدار منم عاشق تب دار ببين دل تو دلم نيست واسه لحظه اى ديدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آوای باد انگار آوای خشکسالیست / دنیا به این بزرگی یک کوزه سفالیست / باید که عشق ورزید، باید که مهربان بود / زیرا که زنده بودن هر لحظه احتمالیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرجانی، تو درجانی تو مروارید غلطانی / اگر قلبم صدف باشد میان آن تو پنهانى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه نصف دنيا رو بهم بدن قبول نميكنم، آخه ميترسم تو توى نصف ديگه باشى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صادقانه ، بى بهانه، تا قيامت، بى نهايت، من فدايت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوشبختم كه دستانم بوى تو را ميدهد هنوز ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنيدم قصابى محله تون رو دزد برده؛ sms دادم ببينم جيگر منو نبرده باشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب و روز ميبارم ... تو فقط رنگين كمان لحظه هايم باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوس كرده ام خوب نباشم، شايد حالم را بپرسى!