بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را به رخ تمام شقایقها میکشم و میگویم: تا رفیق هست زندگی باید کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرنی زن به همین جیزاست.دوست دارد دنیای عشقش باشه و عشقش تنها برای او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تو بن بست زندگی همه برمیگردن سراغ عشق اولشون!اما چه سخته اون روزی که عشق اولت رفته باشه سراغ عشق اولش...! فرستنده:ل...ی...ل...ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمم داره یادم میره  چون توصدام نمیکنی  حالا که عاشقت شدم  تواعتنا نمیکنی...  تنهاییمو باور کنو بدون که عاشقت منم  چشمای خیسمو ببین  بیتو چقد زود ممیشکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنگی نفست رو  ننداز گردن آلودگی هوا  ببین دلت کجا گیر کرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی فرش دل من جوهری ازعشق تو ریخت امدم پاک کنم رنگ عشق تورابدتر شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو تموم گلبرگ ها نوشتم دوستت دارم . . . ولی تو مثله بز خوردیشون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگویید خدا تنهاست، دلخوشم به اینکه با "خدا " هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺎﻝ ﻗﺼّﻪ ﯼ ِ ﺑﭽّﻪ ﮔﯽ ﻫﺎ ﺳﺖ … ﺩﻧﯿﺎﯼ ِ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﮒ ﻫﺎ … ﭘﺮ ﺍﺯ ﺯﺧﻢ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﯼ ﺑﯽ ﺍﻧﺘﻬﺎ$$$

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــشـق ؛ زیـــــبـاتـــریــن لـــذّتـــیـست .. کــه بـه وقــت ِ ارتـــکاب ِ آن .. ...  خـــــدا ، بـــــرای ِ بـــــشر .. ایــــستــاده “دســـت” مــــــیـزنــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم “قُرص” است وقتی .. مُسَکِنم تویی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار شعری آمد هفتاد میلیون سلیقه مهمان ذوقم شد ! اینبار انتظاراتان را زمین بگذارید میخواهم ساده بگویم دوستت دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربان تو لبخندت را بیاور... من شعر تازه دم میکنم مینشینیم و گپ میزنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــوصــله ام بـــرفــی سـت ! بــا یـک عــالــمه قنـــدیـــل ِ دلتـــنگی ، از گــوشـه ی دلــــم آویـــــزان ! آهــــای ! کـــافــی ســت کمــی “هــا” کنــید ، تـــا کــه “آب” شــــوم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر باران عشق باید ماند و غبار تنهایی را شست … نمیدانم زیر کدامین باران ایستاده ام که اینگونه تنها ، ولی خیس بارانم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــفته باشــــم !.!.! مـــن درد مــــــــی کــشــم ؛ تــــو امــــا …. چشم هـــــایت را ببنـــــــد ! سخت است بـدانـــــم می بینی ، و بی خیــــــــــالی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را به رخ تمام شقایقها میکشم و میگویم: تا رفیق هست زندگی باید کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرنی زن به همین جیزاست.دوست دارد دنیای عشقش باشه و عشقش تنها برای او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تو بن بست زندگی همه برمیگردن سراغ عشق اولشون!اما چه سخته اون روزی که عشق اولت رفته باشه سراغ عشق اولش...! فرستنده:ل...ی...ل...ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمم داره یادم میره  چون توصدام نمیکنی  حالا که عاشقت شدم  تواعتنا نمیکنی...  تنهاییمو باور کنو بدون که عاشقت منم  چشمای خیسمو ببین  بیتو چقد زود ممیشکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنگی نفست رو  ننداز گردن آلودگی هوا  ببین دلت کجا گیر کرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی فرش دل من جوهری ازعشق تو ریخت امدم پاک کنم رنگ عشق تورابدتر شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو تموم گلبرگ ها نوشتم دوستت دارم . . . ولی تو مثله بز خوردیشون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگویید خدا تنهاست، دلخوشم به اینکه با "خدا " هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺎﻝ ﻗﺼّﻪ ﯼ ِ ﺑﭽّﻪ ﮔﯽ ﻫﺎ ﺳﺖ … ﺩﻧﯿﺎﯼ ِ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﮒ ﻫﺎ … ﭘﺮ ﺍﺯ ﺯﺧﻢ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﯼ ﺑﯽ ﺍﻧﺘﻬﺎ$$$

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــشـق ؛ زیـــــبـاتـــریــن لـــذّتـــیـست .. کــه بـه وقــت ِ ارتـــکاب ِ آن .. ...  خـــــدا ، بـــــرای ِ بـــــشر .. ایــــستــاده “دســـت” مــــــیـزنــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم “قُرص” است وقتی .. مُسَکِنم تویی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار شعری آمد هفتاد میلیون سلیقه مهمان ذوقم شد ! اینبار انتظاراتان را زمین بگذارید میخواهم ساده بگویم دوستت دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربان تو لبخندت را بیاور... من شعر تازه دم میکنم مینشینیم و گپ میزنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــوصــله ام بـــرفــی سـت ! بــا یـک عــالــمه قنـــدیـــل ِ دلتـــنگی ، از گــوشـه ی دلــــم آویـــــزان ! آهــــای ! کـــافــی ســت کمــی “هــا” کنــید ، تـــا کــه “آب” شــــوم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر باران عشق باید ماند و غبار تنهایی را شست … نمیدانم زیر کدامین باران ایستاده ام که اینگونه تنها ، ولی خیس بارانم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــفته باشــــم !.!.! مـــن درد مــــــــی کــشــم ؛ تــــو امــــا …. چشم هـــــایت را ببنـــــــد ! سخت است بـدانـــــم می بینی ، و بی خیــــــــــالی