بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملیونها ماشین از جاده عبور میکنند ، فقط اونی که ترمز میکنه ردش میمونه ... کاش توهم از قلبم میگذشتی .. ولی ترمز کردی ، جاش مونده هنوز چقدر بارون بیاد تا پاک شه ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیراهه رفته بودم "ان شب"  دستم راگرفته بود و میکشید  زین بعد همه عمرم را "بیراهه "خواهم رفت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زندگی نه سقف میخواهم نه زمین...نقشه ی جغرافیایی دستهایت کافیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانه ات را دیر آوردی، سرم را باد برد خشت خشت و آجر آجر پیکرم را باد برد با همین نیمه، همین معمولی ساده بساز؛ دیر کردی! نیمه عاشقترم را باد برد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥ چـــــــه ♥حــــــالی ♥مــــــیـده ♥یــــــــکی ♥انـــــــقدر ♥دوســــــت ♥داشــــــتـه ♥باشـــــــه ♥کـــــــــه ♥بـــــــقیه ♥بهـــــت ♥حـــسودی ♥کــــنن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر خوب هستم که ببخشمت  امــا  آنقدر احمق نیستم که دوباره به تو اعتماد کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام نعمت های خدا را هم بخواهم نادیده بگیرم؛ . . . . . . . . تو را نمیتوانم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است بغض داشته باشی و بغضت را هیچ آهنگی نشکند جز صدای کسی که دیگر نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبحال عروسک اویزان به اینه ماشین، تمام پستی و بلندی زندگیش را فقط میرقصد...!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل و گلدون بهونن ، باد و بارون بهونن شبا ستاره ها ، مهتاب و آسمون بهونن اگه میگم برات از دل خستم... بهونست که بگم... "عاشقت هستم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

((من،عشقم،خدا)) ساده بگویم،نگاه زاده ی علاقست... اگردوچشم روشن((عشق))به تو نگاه کنند،دیگر تو ازآن خود نیستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند پرنده باش ک روی شاخه مینشیند و شاخه میلرزد... ولی پرنده ب آوازش ادامه میدهد... چرا ک مطمئن است بال و پر دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد خوبه دارمت... تویی که برات مهمه باهم چشامونو ببندیم و دعا کنیم خوابای خوب ببینیم خدایا شکرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیهوده ورق می خورنــــــــد تقویـــــــــم هــــای جهــــــــــان روزهــــای من همه یک روزند شنبــــه هایی که فقـــط پیشوندشــــــان عوض می شـــــود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این آینده کوووووووووو؟؟؟؟؟؟؟ نشون بدین به من کی میاد این آینده که حال خودم و بخاطرش جهنم کردم؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب تمام حوصله ام را در یک کلام کوچک در «تو»خلاصه کردم:ای کاش می شد یک بار تنها همین یک بار تکرار می شدی!تکرار...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملیونها ماشین از جاده عبور میکنند ، فقط اونی که ترمز میکنه ردش میمونه ... کاش توهم از قلبم میگذشتی .. ولی ترمز کردی ، جاش مونده هنوز چقدر بارون بیاد تا پاک شه ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیراهه رفته بودم "ان شب"  دستم راگرفته بود و میکشید  زین بعد همه عمرم را "بیراهه "خواهم رفت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زندگی نه سقف میخواهم نه زمین...نقشه ی جغرافیایی دستهایت کافیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانه ات را دیر آوردی، سرم را باد برد خشت خشت و آجر آجر پیکرم را باد برد با همین نیمه، همین معمولی ساده بساز؛ دیر کردی! نیمه عاشقترم را باد برد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥ چـــــــه ♥حــــــالی ♥مــــــیـده ♥یــــــــکی ♥انـــــــقدر ♥دوســــــت ♥داشــــــتـه ♥باشـــــــه ♥کـــــــــه ♥بـــــــقیه ♥بهـــــت ♥حـــسودی ♥کــــنن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر خوب هستم که ببخشمت  امــا  آنقدر احمق نیستم که دوباره به تو اعتماد کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام نعمت های خدا را هم بخواهم نادیده بگیرم؛ . . . . . . . . تو را نمیتوانم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است بغض داشته باشی و بغضت را هیچ آهنگی نشکند جز صدای کسی که دیگر نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبحال عروسک اویزان به اینه ماشین، تمام پستی و بلندی زندگیش را فقط میرقصد...!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل و گلدون بهونن ، باد و بارون بهونن شبا ستاره ها ، مهتاب و آسمون بهونن اگه میگم برات از دل خستم... بهونست که بگم... "عاشقت هستم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

((من،عشقم،خدا)) ساده بگویم،نگاه زاده ی علاقست... اگردوچشم روشن((عشق))به تو نگاه کنند،دیگر تو ازآن خود نیستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند پرنده باش ک روی شاخه مینشیند و شاخه میلرزد... ولی پرنده ب آوازش ادامه میدهد... چرا ک مطمئن است بال و پر دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد خوبه دارمت... تویی که برات مهمه باهم چشامونو ببندیم و دعا کنیم خوابای خوب ببینیم خدایا شکرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیهوده ورق می خورنــــــــد تقویـــــــــم هــــای جهــــــــــان روزهــــای من همه یک روزند شنبــــه هایی که فقـــط پیشوندشــــــان عوض می شـــــود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این آینده کوووووووووو؟؟؟؟؟؟؟ نشون بدین به من کی میاد این آینده که حال خودم و بخاطرش جهنم کردم؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب تمام حوصله ام را در یک کلام کوچک در «تو»خلاصه کردم:ای کاش می شد یک بار تنها همین یک بار تکرار می شدی!تکرار...