بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه انگار نمي خواهد بگذرد لحظه هاي دلتنگي ، آرام كن دلم را ، اي تو كه در دلم نشستي ، اي تو كه مي داني تمام وجودم هستي ، اين شعر را براي تو نوشتم تا بخواني و بداني همه ي زندگي ام هستي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو مي مانم ، عاشقتر از هميشه ، با تو هستم خواهم ماند ، مثل يك مجنون تا ابد و براي هميشه ، به پاكي آن قلب مهربانت قسم دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق كلامي است جاودانه ، معناي واقعي عشقي تو ، اين راه بي پايان است ، اول راه من و توييم و آخر راه از عشق هم مردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی آب روانی ست روان میگذرد آنچه تقدیر من و توست همان میگذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را دوست داشتن اگر یک خطاست به تکرار باران خطا میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی یعنی تحمل! نه شکایت نه گله....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سلام عاشقونه با یه بغض بی بهونه مينو يسم تا بدوني ياد تو ، تو دل من ميمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در كجا رسم بر اين است كه عاشق نشوي ، باغبان باشي و دلتنگ شقايق نشوي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاش نیستم...! ولی تمام لحظه های بی تو بودن را "درد" میکشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

('ق"♥"ل"♥"ب"♥"م) ("فداي تو") همه رو فراموش ميكنه، جز تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گردورم زديدارت دليل بي وفايي نيست، وفا آن است که نامت را هميشه زير لب دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ورزیدن بدان معناست که سعادت خود را در گرو سعادت دیگری بدانیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عراق 8 سال جنگید تا اسیر گرفت . . . ما نجنگیده اسیرتیم با وفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما پیغام دوست داشتنمان را با دود آتش به هم میرسانیم / نمیدانم آن سو برای تو تکه چوبی هست؟ من اینجا جنگلی را به آتش کشیدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق فقط عشق لاتی ، عرقش با ابجو قاطی ، فکرنکن ما لاتیم ما فقطخاطر خواتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی با تمام تلخی ها و شیرینی ها میگذرد عشق ها می سوزند عاشقان میمیرند وفقط خاطره هاست به جا میماند.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه انگار نمي خواهد بگذرد لحظه هاي دلتنگي ، آرام كن دلم را ، اي تو كه در دلم نشستي ، اي تو كه مي داني تمام وجودم هستي ، اين شعر را براي تو نوشتم تا بخواني و بداني همه ي زندگي ام هستي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو مي مانم ، عاشقتر از هميشه ، با تو هستم خواهم ماند ، مثل يك مجنون تا ابد و براي هميشه ، به پاكي آن قلب مهربانت قسم دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق كلامي است جاودانه ، معناي واقعي عشقي تو ، اين راه بي پايان است ، اول راه من و توييم و آخر راه از عشق هم مردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی آب روانی ست روان میگذرد آنچه تقدیر من و توست همان میگذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را دوست داشتن اگر یک خطاست به تکرار باران خطا میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی یعنی تحمل! نه شکایت نه گله....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سلام عاشقونه با یه بغض بی بهونه مينو يسم تا بدوني ياد تو ، تو دل من ميمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در كجا رسم بر اين است كه عاشق نشوي ، باغبان باشي و دلتنگ شقايق نشوي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاش نیستم...! ولی تمام لحظه های بی تو بودن را "درد" میکشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

('ق"♥"ل"♥"ب"♥"م) ("فداي تو") همه رو فراموش ميكنه، جز تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گردورم زديدارت دليل بي وفايي نيست، وفا آن است که نامت را هميشه زير لب دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ورزیدن بدان معناست که سعادت خود را در گرو سعادت دیگری بدانیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عراق 8 سال جنگید تا اسیر گرفت . . . ما نجنگیده اسیرتیم با وفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما پیغام دوست داشتنمان را با دود آتش به هم میرسانیم / نمیدانم آن سو برای تو تکه چوبی هست؟ من اینجا جنگلی را به آتش کشیدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق فقط عشق لاتی ، عرقش با ابجو قاطی ، فکرنکن ما لاتیم ما فقطخاطر خواتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی با تمام تلخی ها و شیرینی ها میگذرد عشق ها می سوزند عاشقان میمیرند وفقط خاطره هاست به جا میماند.