بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر تا سر صحرا تو بخواب و نهراس... شیران همه میدانند تو آهوی منی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار آشیانه تو آشیانه می کنم / تمام آشیانه را پر از ترانه می کنم / یکی سوال کرد برای چه زنده ای؟ و من برای زندگی تو را بهانه می کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم آن قاب تهی خسته و بی تصویرم /// که برای تو و تصویر دلت میمیرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ستایش مهربانیت ، همچون نماز مسافر شکسته ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه گریه گنجشک دوستت دارم فکر نکن کمه .گنجشک وقتی گریه می کنه ، میمیره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ، صفا ، محبت! i love you به شدت! میبینمت به ندرت! دوستت دارم به قدرت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود گر نشود ، حرفی نیست اما نفسم می گیرد در هوایی که نفس های تو نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلالم کن اگر دوری اگر دورم/ اگر با گریه میخندم حلالم کن که مجبورم ، بگو عادت کنم بی تو که میدونی نمیتونم/ که میدونی نفسهامو به دیدار تو مدیونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران از سقفهای سست میچکد هوس از مغزهای پوک عشقهای پاک از قلبهای پاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوي يوسف ميدهد پيراهنت _ پير کنعانم براى ديدنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯽ ﺟﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﻋﻬﺪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻗﻠﺐ ﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﻬﺪ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﮑﺴﺘﻨﺸﺎﻥ ﯾﮏ آﺩﻡ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك شاخه گل سپيد تقديم توباد ¤ رقصيدن برگ بيد تقديم توباد ¤ تنها دلتنگي ست سرمايه من ¤ آن همشب پاك عيد تقديم تو باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه دلت یاد کسی کرد و فرو ریخت ، آنگاه به یاد آر که من نیز به یاد تو چنینم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال مني،نفس هاي مني،عشق مني تو زندگی با تو آرام آرام است،آرامش لحظه هاي مني تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو اي عشق كه مرا دوست مي داري ، بگو اي عشق ، بگو كه عاشق مني و در اين دنياي بزرگ تنها مرا داري بگو تا احساس كنم بيش از عشق بر من عاشقي عزيزم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي من سرد و بي روح بود ، دستانم مثل يخ ، مثل يخ شده بود به خاطر تو بود كه شب نشين شدم ، هرشب خيره به آسمان پرستاره شدم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر تا سر صحرا تو بخواب و نهراس... شیران همه میدانند تو آهوی منی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار آشیانه تو آشیانه می کنم / تمام آشیانه را پر از ترانه می کنم / یکی سوال کرد برای چه زنده ای؟ و من برای زندگی تو را بهانه می کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم آن قاب تهی خسته و بی تصویرم /// که برای تو و تصویر دلت میمیرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ستایش مهربانیت ، همچون نماز مسافر شکسته ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه گریه گنجشک دوستت دارم فکر نکن کمه .گنجشک وقتی گریه می کنه ، میمیره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ، صفا ، محبت! i love you به شدت! میبینمت به ندرت! دوستت دارم به قدرت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود گر نشود ، حرفی نیست اما نفسم می گیرد در هوایی که نفس های تو نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلالم کن اگر دوری اگر دورم/ اگر با گریه میخندم حلالم کن که مجبورم ، بگو عادت کنم بی تو که میدونی نمیتونم/ که میدونی نفسهامو به دیدار تو مدیونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران از سقفهای سست میچکد هوس از مغزهای پوک عشقهای پاک از قلبهای پاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوي يوسف ميدهد پيراهنت _ پير کنعانم براى ديدنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯽ ﺟﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﻋﻬﺪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻗﻠﺐ ﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﻬﺪ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﮑﺴﺘﻨﺸﺎﻥ ﯾﮏ آﺩﻡ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك شاخه گل سپيد تقديم توباد ¤ رقصيدن برگ بيد تقديم توباد ¤ تنها دلتنگي ست سرمايه من ¤ آن همشب پاك عيد تقديم تو باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه دلت یاد کسی کرد و فرو ریخت ، آنگاه به یاد آر که من نیز به یاد تو چنینم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال مني،نفس هاي مني،عشق مني تو زندگی با تو آرام آرام است،آرامش لحظه هاي مني تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو اي عشق كه مرا دوست مي داري ، بگو اي عشق ، بگو كه عاشق مني و در اين دنياي بزرگ تنها مرا داري بگو تا احساس كنم بيش از عشق بر من عاشقي عزيزم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي من سرد و بي روح بود ، دستانم مثل يخ ، مثل يخ شده بود به خاطر تو بود كه شب نشين شدم ، هرشب خيره به آسمان پرستاره شدم.