بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این تیر «---------< بخوره به قلب کسی که قدر گلی مثل تو رو ندونه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست یادم دادی یادت باشم؟ حالا یادت باشه یادت نره به یادتم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا میفهمی ، و همین ساده ترین قصه ي یك انسان است ، من تو را نابترین شعر زمان میدانم و تو هم میدانی تا ابد در دل من میمانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلهاي بهشت سايبانت يک دسته ستاره ارمغانت يک باغ پر از گلهاي نرگس تقديم به قلب مهربانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که ازدوری تو تموم میشه تحملم ، توی دلم داد میزنم خیلی دوست دارم گلم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا ای بهترین درمان قلبم.مداوا کن غم پنهان قلبم. قسم برخالق دلهای عاشق. تو هستی آخرین سلطان قلبم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب تو قلب منه دوری تو درد منه خوشی من بودن تو نبودنت مرگ منه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرارمان فصل انگور...... شراب که شدم........ بیا...... تو جام بیاور...... من جان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام به اون عزیزی که، فاصله ها باهاش دارم / تو دفتر خاطره هام، خاطره ها باهاش دارم / آرزوی دیدن اون، صورت زیباشو دارم / آخر حرفمم اینه هرجا باشه دوسش دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرم نيست تو از باراني . . . يا كه از نسل نسيم . . . هر چه هستي گذرا نيست هوايت ، بويت . . . تو مرا ياد كني يا نكني . .من به يادت هستم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل امواج دریا آمدی و ساحل قلبم را در میان خودت گرفتی ، همدیگر را دیوانه کرده بودیم با نوازش های هم ، آن سکوت عاشقانه رابه یاد داری در لحظه بوسیدن هم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنج قارون واسه قارون ، ما رو چه بمال دنیا گنج من ۱تار موته نمیدم به کل دنیا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچیزی خاک میشه جز غرور همانطور که هر چیزی متولد خواهد شد جز عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه اندکى ديوانگى در عشق هست اما اندکى منطق هم در ديوانگى است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی غافلگیرت کردم درست اون موقعی که به یادم نبودی به یادت بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی را دوست داری به او بگو، قلب ها معمولا با کلماتی که ناگفته می مانند، می شکنند!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این تیر «---------< بخوره به قلب کسی که قدر گلی مثل تو رو ندونه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست یادم دادی یادت باشم؟ حالا یادت باشه یادت نره به یادتم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا میفهمی ، و همین ساده ترین قصه ي یك انسان است ، من تو را نابترین شعر زمان میدانم و تو هم میدانی تا ابد در دل من میمانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلهاي بهشت سايبانت يک دسته ستاره ارمغانت يک باغ پر از گلهاي نرگس تقديم به قلب مهربانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که ازدوری تو تموم میشه تحملم ، توی دلم داد میزنم خیلی دوست دارم گلم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا ای بهترین درمان قلبم.مداوا کن غم پنهان قلبم. قسم برخالق دلهای عاشق. تو هستی آخرین سلطان قلبم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب تو قلب منه دوری تو درد منه خوشی من بودن تو نبودنت مرگ منه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرارمان فصل انگور...... شراب که شدم........ بیا...... تو جام بیاور...... من جان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام به اون عزیزی که، فاصله ها باهاش دارم / تو دفتر خاطره هام، خاطره ها باهاش دارم / آرزوی دیدن اون، صورت زیباشو دارم / آخر حرفمم اینه هرجا باشه دوسش دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرم نيست تو از باراني . . . يا كه از نسل نسيم . . . هر چه هستي گذرا نيست هوايت ، بويت . . . تو مرا ياد كني يا نكني . .من به يادت هستم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل امواج دریا آمدی و ساحل قلبم را در میان خودت گرفتی ، همدیگر را دیوانه کرده بودیم با نوازش های هم ، آن سکوت عاشقانه رابه یاد داری در لحظه بوسیدن هم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنج قارون واسه قارون ، ما رو چه بمال دنیا گنج من ۱تار موته نمیدم به کل دنیا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچیزی خاک میشه جز غرور همانطور که هر چیزی متولد خواهد شد جز عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه اندکى ديوانگى در عشق هست اما اندکى منطق هم در ديوانگى است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی غافلگیرت کردم درست اون موقعی که به یادم نبودی به یادت بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی را دوست داری به او بگو، قلب ها معمولا با کلماتی که ناگفته می مانند، می شکنند!!!