بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید بتابد یا نتابد، ماه باشد یا نباشد، شب و روز من یکی شده ، فرقی ندارد برایم ، همه چیز برایم رویا شده ، عشق تو برایم آرزو شده ، به رویا و آرزو کاری ندارم ، حقیقت این است که دوستت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بدانی جایگاهت کجاست ، مرا باور میکنی اگر بدانی چقدر دوستت دارم ، درد مرا درمان میکنی تو عزیزی برایم ، تو بی نظیری برایم ، حرف دلم به تو همین است ، قلبت می ماند تا آخرین نفس برایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك دقيقه بوسيدن 26 كالري مي سوزاند . . . تو نميخواي يكمي لاغر بشي؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم دوباره بی هوا هوایت را کرده است / کی دوباره تو را خواهم دید و در آغوشت غصه هایم را به فراموشی خواهم سپرد / بوی گل های پر طراوت بهاری همه یاد تو را در قلبم زنده میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم از تو بنویسم بی آنکه در جست و جوی قافیه و ردیفی باشم بی آنکه واژه ها را انتخاب کنم و تو را در دل آنها جای دهم. دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلك هايم را به اميد ديدن تو مي بندم ، \"در ماوراي خيال...\" جايي كه هيچ كس ، هيچ كس نتواند تو را از من بگيرد..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا چیزی را برایت می خواهم که جز او در باور هیچ کس نگنجد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زين شاخه به آن شاخه پريدن ممنوع، در ذهن بجز تو آفريدن ممنوع، غير تو ورود ديگران در قلبم، عمرأ ، ابدأ ، هيچ ، اكيدأ ممنوع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برهوت بي كسي تنها تو همزاد مني / اي ناز تر از خواب شبم ، همواره در ياد مني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فريادها را همه ميشنوند هنر واقعي شنيدن صداي سکوت است. بيصدا به يادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي بايد آرامش كسي را فرو ريخت ، تنها براي اينكه بفهمد تنها نيست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه هاي دنيا تو را از يادم نخواهد برد من تو را در قلبم دارم نه در دنيا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمال ، جنوب ، شرق ، یا غرب فرقی نداره ، من تو را به هر جهت دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مغازه قلبم یاد تو تنها چیزیه که روش نوشتم \"سوال نکنید\" فروشی نیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یواشکی یه سلام\" یواشکی یه پیام\" یواشکی چند کلام\" دوستت دارم با مرام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر نکن تو دنیا تنهایی بلکه فکر کن یه تنهاست که تو براش یه دنیایی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید بتابد یا نتابد، ماه باشد یا نباشد، شب و روز من یکی شده ، فرقی ندارد برایم ، همه چیز برایم رویا شده ، عشق تو برایم آرزو شده ، به رویا و آرزو کاری ندارم ، حقیقت این است که دوستت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بدانی جایگاهت کجاست ، مرا باور میکنی اگر بدانی چقدر دوستت دارم ، درد مرا درمان میکنی تو عزیزی برایم ، تو بی نظیری برایم ، حرف دلم به تو همین است ، قلبت می ماند تا آخرین نفس برایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك دقيقه بوسيدن 26 كالري مي سوزاند . . . تو نميخواي يكمي لاغر بشي؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم دوباره بی هوا هوایت را کرده است / کی دوباره تو را خواهم دید و در آغوشت غصه هایم را به فراموشی خواهم سپرد / بوی گل های پر طراوت بهاری همه یاد تو را در قلبم زنده میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم از تو بنویسم بی آنکه در جست و جوی قافیه و ردیفی باشم بی آنکه واژه ها را انتخاب کنم و تو را در دل آنها جای دهم. دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلك هايم را به اميد ديدن تو مي بندم ، \"در ماوراي خيال...\" جايي كه هيچ كس ، هيچ كس نتواند تو را از من بگيرد..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا چیزی را برایت می خواهم که جز او در باور هیچ کس نگنجد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زين شاخه به آن شاخه پريدن ممنوع، در ذهن بجز تو آفريدن ممنوع، غير تو ورود ديگران در قلبم، عمرأ ، ابدأ ، هيچ ، اكيدأ ممنوع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برهوت بي كسي تنها تو همزاد مني / اي ناز تر از خواب شبم ، همواره در ياد مني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فريادها را همه ميشنوند هنر واقعي شنيدن صداي سکوت است. بيصدا به يادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي بايد آرامش كسي را فرو ريخت ، تنها براي اينكه بفهمد تنها نيست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه هاي دنيا تو را از يادم نخواهد برد من تو را در قلبم دارم نه در دنيا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمال ، جنوب ، شرق ، یا غرب فرقی نداره ، من تو را به هر جهت دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مغازه قلبم یاد تو تنها چیزیه که روش نوشتم \"سوال نکنید\" فروشی نیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یواشکی یه سلام\" یواشکی یه پیام\" یواشکی چند کلام\" دوستت دارم با مرام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر نکن تو دنیا تنهایی بلکه فکر کن یه تنهاست که تو براش یه دنیایی