بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتم اشک بودم درون چشمانت متولد میشدم رو گونه هایت زندگی میکردم و زیر پایت میمردم تا بدانی چقدر دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اگه یک دوست جزئي از خاطرات خوب زندگیت شد، برای بودنش ازش تشکر کن. "متشكرم كه هستي"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوارها هم عاشق میشوند ، یادگاری ننویسید اگر قصد برگشتن ندارید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ياد،عطر تو را مياورد از آن دور دستى كه خيالم آنجاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان عشقت به جانم آتش افروخت كه تا صبح قيامت بايدم سوخت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوری پایان عشق نیست لطیف ترین غم دنیاست! ازم دوری ولی در قلبمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای رفیق خوبم آهای حس غرورم هنوز برات میمیرم اگرچه خیلی دورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پیام عاشقانه ات بهم میرسه خیلی خوشحال میشم ولی این خوشحالی زیاد طول نمی کشه چون فکر اینکه کی اینو برات فرستاده دیوونه ام میکنه!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را دوست دارم بدون این که علتش رابدانم - محبتی که علت داشته باشه یا احترام است یا ریا.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله جمع تفريق رو ندارم يه ضرب خرابتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل فسنجون یه بوس میدی عزیزجون؟؟ بوس نمیدی قول میدی پیام خوشگل بدی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار مثل دريا ميمونه هر قدر جلوتر ميري عميق تر ميشه مثل انتظار ديدنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کوتاهی لحظات با تو بودن منگر به وسعت لحظه هایی نگاه کن که به یادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرم نیست تو از بارانی یا که از نسل نسیم... هر چه باشی گذرانیست خیالت... تو مرا یاد کنی یا نکنی من به یادت هستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غنچه عشق وا شد و تو را درون آن دیدم ، شبنمی شدم و بر روی تو باریدم تا در اعماق قلبت بنشینم و با عشق و محبتت زنده بمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اوج آسمان به دنبال تو ، هر جا میروی باز هم یکی هست به دنبال تو تویی که در قلب منی و منی که همیشه فدای توام دیگر به دنبال بهترین ها نیستم ، من شیفته آن خوبی های توام

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتم اشک بودم درون چشمانت متولد میشدم رو گونه هایت زندگی میکردم و زیر پایت میمردم تا بدانی چقدر دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اگه یک دوست جزئي از خاطرات خوب زندگیت شد، برای بودنش ازش تشکر کن. "متشكرم كه هستي"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوارها هم عاشق میشوند ، یادگاری ننویسید اگر قصد برگشتن ندارید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ياد،عطر تو را مياورد از آن دور دستى كه خيالم آنجاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان عشقت به جانم آتش افروخت كه تا صبح قيامت بايدم سوخت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوری پایان عشق نیست لطیف ترین غم دنیاست! ازم دوری ولی در قلبمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای رفیق خوبم آهای حس غرورم هنوز برات میمیرم اگرچه خیلی دورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پیام عاشقانه ات بهم میرسه خیلی خوشحال میشم ولی این خوشحالی زیاد طول نمی کشه چون فکر اینکه کی اینو برات فرستاده دیوونه ام میکنه!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را دوست دارم بدون این که علتش رابدانم - محبتی که علت داشته باشه یا احترام است یا ریا.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله جمع تفريق رو ندارم يه ضرب خرابتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل فسنجون یه بوس میدی عزیزجون؟؟ بوس نمیدی قول میدی پیام خوشگل بدی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار مثل دريا ميمونه هر قدر جلوتر ميري عميق تر ميشه مثل انتظار ديدنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کوتاهی لحظات با تو بودن منگر به وسعت لحظه هایی نگاه کن که به یادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرم نیست تو از بارانی یا که از نسل نسیم... هر چه باشی گذرانیست خیالت... تو مرا یاد کنی یا نکنی من به یادت هستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غنچه عشق وا شد و تو را درون آن دیدم ، شبنمی شدم و بر روی تو باریدم تا در اعماق قلبت بنشینم و با عشق و محبتت زنده بمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اوج آسمان به دنبال تو ، هر جا میروی باز هم یکی هست به دنبال تو تویی که در قلب منی و منی که همیشه فدای توام دیگر به دنبال بهترین ها نیستم ، من شیفته آن خوبی های توام