بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه این نازک دلم ، یاد رویت میکند / گاه با دیدار گل ، یاد بویت میکند / گاه با دلواپسی ، کنار پنجره / از هزاران قاصدک ، پرس و جویت میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار گل تقدیم به آیینه ی شکسته ای که گل لبخند تو را هزار بار تکرار میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که از یاد تمام عالم رفته ام وای بر من گر تو هم روزی فراموشم کنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اتوبان زندگی وقتی تابلوی وجود تو را میبینم ، از سرعتم می کاهم و به درجه بنزین تحملم چشم میدوزم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم ، غصه معنایی ندارد تا تو می خندی برایم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو با سادگی هات تازگی کن ، خدایی کن یه لحظه بندگی کن ، نزار از دست بره این عشق ساده ، بمیر و با من یک بار زندگی کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم دل و جان بر سر كارت كردم هر چیز كه داشتم نثارت كردم گفتا تو كه باشی كه كنی یا نكنی! این من بودم كه بی‌قرارت كردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش مي شد همدلي را قاب كرد،ساكنان شهر غم را خواب كرد،كاش مي شد نور چشمان تو را،جانشين تابش مهتاب كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست من کوتاه از دیدار توست ، قلب من اما همیشه یاد توست، بهترینم هر کجا هستی بدان ، هر کجا باشم قلبم یاد توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهرمن رو به زوال است تو باید باشی / دل من زیر سوال است تو باید باشی /فال حافظ زدم آن رند غزل خوان میگفت / زندگی بی تو محال است تو باید باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمريست شبانه روز لبهايت را... لب باز نكن، هنوز لبهايت را... نه،سير نميشوم به چندين بوسه بر روي لبم بدوز لبهايت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسم نفستو خیلی میخواد،اگه نفست نفسمو نخواد نفسم برای نفست بند میاد پس نفستو با نفسم یکی کن که نفست برای نفسم نفس نفس بزنه نفسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم \"د ی د ا ر \" تو اگر بی من و دلتنگ منی یک به یک فاصله ها را بردار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی ساحل سرخ دلت اسم کسی رو حک نکن _ به اینکه من دوست دارم یه لحظه شک نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دیدی از قلبت دود بلند شده نترس چون منم که معتاد محبتت شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که باورت داره ، همیشه یک قدم جلوتر از کسیه که دوستت داره .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه این نازک دلم ، یاد رویت میکند / گاه با دیدار گل ، یاد بویت میکند / گاه با دلواپسی ، کنار پنجره / از هزاران قاصدک ، پرس و جویت میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار گل تقدیم به آیینه ی شکسته ای که گل لبخند تو را هزار بار تکرار میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که از یاد تمام عالم رفته ام وای بر من گر تو هم روزی فراموشم کنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اتوبان زندگی وقتی تابلوی وجود تو را میبینم ، از سرعتم می کاهم و به درجه بنزین تحملم چشم میدوزم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم ، غصه معنایی ندارد تا تو می خندی برایم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو با سادگی هات تازگی کن ، خدایی کن یه لحظه بندگی کن ، نزار از دست بره این عشق ساده ، بمیر و با من یک بار زندگی کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم دل و جان بر سر كارت كردم هر چیز كه داشتم نثارت كردم گفتا تو كه باشی كه كنی یا نكنی! این من بودم كه بی‌قرارت كردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش مي شد همدلي را قاب كرد،ساكنان شهر غم را خواب كرد،كاش مي شد نور چشمان تو را،جانشين تابش مهتاب كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست من کوتاه از دیدار توست ، قلب من اما همیشه یاد توست، بهترینم هر کجا هستی بدان ، هر کجا باشم قلبم یاد توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهرمن رو به زوال است تو باید باشی / دل من زیر سوال است تو باید باشی /فال حافظ زدم آن رند غزل خوان میگفت / زندگی بی تو محال است تو باید باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمريست شبانه روز لبهايت را... لب باز نكن، هنوز لبهايت را... نه،سير نميشوم به چندين بوسه بر روي لبم بدوز لبهايت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسم نفستو خیلی میخواد،اگه نفست نفسمو نخواد نفسم برای نفست بند میاد پس نفستو با نفسم یکی کن که نفست برای نفسم نفس نفس بزنه نفسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم \"د ی د ا ر \" تو اگر بی من و دلتنگ منی یک به یک فاصله ها را بردار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی ساحل سرخ دلت اسم کسی رو حک نکن _ به اینکه من دوست دارم یه لحظه شک نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دیدی از قلبت دود بلند شده نترس چون منم که معتاد محبتت شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که باورت داره ، همیشه یک قدم جلوتر از کسیه که دوستت داره .