بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا نباشد فقط کوچه باشد و اندکی باران و دوستی که زلال تر از باران باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را برایت یادگاری میفرستم تا همیشه به یادم باشی من با یاد تو قابم میتپد پس هرگز فراموشم نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت انرژی دوست داشتنت برای خود من هم عجیب است ، عجیب که خودم هم باورم نمیشود ، منبع این انرژی خود تو هستی ! می دانی چرا از بس که مهربانی ، سخت کوشی ، یکدنده ای برای زندگی کردن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالها بود تو را میکردم همه شب تا به سحر گاه دعا, یاد داری که به من میدادی درس آزادگی و مهرو وفا, همه کردن چرا ما نکنیم, وصف روی گل زیبای تور را, تو اگر خم نشوی توو نرود, قد رعنای تو از این درگاه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد همدلی را قاب کرد، ساکنان شهر غم را خواب کرد کاش می شد نور چشمان تو را، جانشین تابش مهتاب کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تنها چیزیه که نوبتی نیست ، پس خارج از نوبت دوستت دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دانی نازنینم می توانی / راحت اسرار سعادت را بدانی رمز خوشبختی انسان نسیت جز این / مهربانی ، مهربانی ، مهربانی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوي محالي نيست که عشق ، همچون گلهاي مريم بي هيچ محدوديتي عطرش را در سراسر زندگيمان پراکنده سازد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامهايم گاه گاه است! آنچه ابديست ، ياد توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار تا بنوشمت ای چشمه شراب / بیمار خنده های توام بیشتر بخند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گلم تو گلزار من ساحلم تو دریا من شاختم تو ریشه دوستت دارم همیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دلی بی بهانه نمی تپد نمیدانیم بهانه ها دلگیرند یا دلها بهانه گیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه میتوانیم برای کسی که دوستش داریم چند سطر سکوت بنویسیم تا زمان تنهایی هرجور که دلش خواست معنا کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی محالی نیست که عشق همچون گل های مریم بی هیچ محدودیتی عطرش را در سراسر زندگیمان پراکنده سازد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله گرفتن از آدم هایی که دوستشان داری بی فایده است. زمان به ما نشان خواهد داد که جانشینی برای آنها نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه را دیدی به وقت شب چقدر تنها میشود ، بی تو از آن کوچه ام تنها ترم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا نباشد فقط کوچه باشد و اندکی باران و دوستی که زلال تر از باران باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را برایت یادگاری میفرستم تا همیشه به یادم باشی من با یاد تو قابم میتپد پس هرگز فراموشم نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت انرژی دوست داشتنت برای خود من هم عجیب است ، عجیب که خودم هم باورم نمیشود ، منبع این انرژی خود تو هستی ! می دانی چرا از بس که مهربانی ، سخت کوشی ، یکدنده ای برای زندگی کردن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالها بود تو را میکردم همه شب تا به سحر گاه دعا, یاد داری که به من میدادی درس آزادگی و مهرو وفا, همه کردن چرا ما نکنیم, وصف روی گل زیبای تور را, تو اگر خم نشوی توو نرود, قد رعنای تو از این درگاه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد همدلی را قاب کرد، ساکنان شهر غم را خواب کرد کاش می شد نور چشمان تو را، جانشین تابش مهتاب کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تنها چیزیه که نوبتی نیست ، پس خارج از نوبت دوستت دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دانی نازنینم می توانی / راحت اسرار سعادت را بدانی رمز خوشبختی انسان نسیت جز این / مهربانی ، مهربانی ، مهربانی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوي محالي نيست که عشق ، همچون گلهاي مريم بي هيچ محدوديتي عطرش را در سراسر زندگيمان پراکنده سازد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامهايم گاه گاه است! آنچه ابديست ، ياد توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار تا بنوشمت ای چشمه شراب / بیمار خنده های توام بیشتر بخند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گلم تو گلزار من ساحلم تو دریا من شاختم تو ریشه دوستت دارم همیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دلی بی بهانه نمی تپد نمیدانیم بهانه ها دلگیرند یا دلها بهانه گیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه میتوانیم برای کسی که دوستش داریم چند سطر سکوت بنویسیم تا زمان تنهایی هرجور که دلش خواست معنا کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی محالی نیست که عشق همچون گل های مریم بی هیچ محدودیتی عطرش را در سراسر زندگیمان پراکنده سازد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله گرفتن از آدم هایی که دوستشان داری بی فایده است. زمان به ما نشان خواهد داد که جانشینی برای آنها نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه را دیدی به وقت شب چقدر تنها میشود ، بی تو از آن کوچه ام تنها ترم.