بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت یک بغل مریم؛ که مستش می شوی هردم؛ برایت قدرت آرش؛ که دشمن را زنی آتش؛ برایت سفره ای ساده؛ حلال وپاک وآماده؛ برایت هرچه خوبی هست؛ صميمانه دعاكردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهزاده عشقی كه غلامت شده ام پابند تو و اسير دامت شده ام گويند كبوتری وفادار تر از طوقی نيست طوقی صفتم جلد مرامت شده ام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز است و هوا پر شده از \"دوستــت دارم\" هایی که به باد سپرده ام. . . کاش پنجره ات باز باشد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راضی ام حراج هر هفته ی بازار دلت من باشم . . .


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هم این روزها این شایعه را باور کردی که من بی تو می میرم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كاش باغبان بودم تا اسم زيباي تو را در بهترين جاي قلبم مي كاشتم و باخون دلم آبياري مي كردم تا بداني چقد دوستت دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ΩΞΨΓΦΣ به زبان باستان نوشتم دوستت دارم، فكرشو بكن از کی دوستت داشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام اسم تو رو با صابون رو ابرا بنویسم تا وقتی بارون میاد همه کف کنن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر از عشق تو ساكن در كليسا ميشوم ميكشم دست از مسلمانى مسيحا ميشوم يا لباس عاشقى را از تنم بيرون كنيد يا كن من خاكستر كوى رفيقان ميشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وسعت قلب کوچکم به یادتم؛ شاید کم باشد؛اما قلب هرکس تمام زندگی اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى تو هر لحظه مرا بيم فرو ريختن است! مثل شهرى كه بر روى گسل زلزهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر ورق زمان نوشته ام: به يادت ميمانم ، حتي اگر هزار صفحه از تو دور باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمنا دارم از آسمان که اگر حتي قطره اي خوشبختي باريد ، بر روي گونه تو باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم اعدامی عشق است به دار قلب خاموشت،بدان تا لحظه مردن نخواهم کرد فراموشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قحطی عشق می آید ۷سال؟ نه ۷۰۰سال. درقلبم ذخیره و پنهانت میکنم بگو کنعانیان منتظر نباشند تقسیم شدنی نیستی.حتی اگر یعقوب بیاید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران هر وقت بیاید زیباست... توبرای من بارانی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت یک بغل مریم؛ که مستش می شوی هردم؛ برایت قدرت آرش؛ که دشمن را زنی آتش؛ برایت سفره ای ساده؛ حلال وپاک وآماده؛ برایت هرچه خوبی هست؛ صميمانه دعاكردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهزاده عشقی كه غلامت شده ام پابند تو و اسير دامت شده ام گويند كبوتری وفادار تر از طوقی نيست طوقی صفتم جلد مرامت شده ام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز است و هوا پر شده از \"دوستــت دارم\" هایی که به باد سپرده ام. . . کاش پنجره ات باز باشد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راضی ام حراج هر هفته ی بازار دلت من باشم . . .


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هم این روزها این شایعه را باور کردی که من بی تو می میرم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كاش باغبان بودم تا اسم زيباي تو را در بهترين جاي قلبم مي كاشتم و باخون دلم آبياري مي كردم تا بداني چقد دوستت دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ΩΞΨΓΦΣ به زبان باستان نوشتم دوستت دارم، فكرشو بكن از کی دوستت داشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام اسم تو رو با صابون رو ابرا بنویسم تا وقتی بارون میاد همه کف کنن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر از عشق تو ساكن در كليسا ميشوم ميكشم دست از مسلمانى مسيحا ميشوم يا لباس عاشقى را از تنم بيرون كنيد يا كن من خاكستر كوى رفيقان ميشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وسعت قلب کوچکم به یادتم؛ شاید کم باشد؛اما قلب هرکس تمام زندگی اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى تو هر لحظه مرا بيم فرو ريختن است! مثل شهرى كه بر روى گسل زلزهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر ورق زمان نوشته ام: به يادت ميمانم ، حتي اگر هزار صفحه از تو دور باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمنا دارم از آسمان که اگر حتي قطره اي خوشبختي باريد ، بر روي گونه تو باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم اعدامی عشق است به دار قلب خاموشت،بدان تا لحظه مردن نخواهم کرد فراموشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قحطی عشق می آید ۷سال؟ نه ۷۰۰سال. درقلبم ذخیره و پنهانت میکنم بگو کنعانیان منتظر نباشند تقسیم شدنی نیستی.حتی اگر یعقوب بیاید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران هر وقت بیاید زیباست... توبرای من بارانی...