بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت را به وسعت حسرت دیدنت دوست دارم با آرزوی دیدنت ندیدنت را تحمل میکنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید آهسته نوشت با دلی خسته نوشت / گرم و پر رنگ نوشت / روی هر سنگ نوشت / تا بدانند همه / تا بخوانند همه / که اگر دوست نباشد دل نیست. دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آرامش قلب دوست در اين است كه بداند كه دوستش بياد اوست، بدان كه بيادت هستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش خيال است! فاصله را ميگويم، به خيالش تو را از من دور كرده، غافل از اينكه جاي تو در قلب من محفوظ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باور داري خاطره ها ماندگارند، پس آسوده خاطرباش كه هميشه در خاطرم هستي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باران ببارد ، باز مي آيم درون کوچه اميد / و از ترکيب دستانم برايت چتر ميسازم / مبادا قطره اى بيازارد نگاه مهربانت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه برسر زبانند و تو درميان جانی: چه مكاني بهتر ، از جان كه تو در ميان آنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رویاهایت جایی برایم باز کن ، جایی که عشق را بشود مثل بازی های کودکی باور کرد ، خسته شدم از بی جایی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر با هم میرفتیم ماهیگیری. اون ماهی های زیادی تور میکرد به من میخندید و میگفت: یعنی نمیتونی 1 دونه ماهی بگیری؟ لبخندی زدم و بغلش کردم و گفتم: ... من ماهیمو خیلی وقت تور کردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادت هستم حتی اگر قرار باشد شبی بی چراغ در حسرت یافتنت تمام کوچه ها را قدم بزنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر طبيبانه بيايي به سر بالينم // به دو عالم ندهم لذت بيماري را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که از یاد تمام عالم رفته ام وای بر من گر تو هم روزی فراموشم کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه رو دیدی به وقت شب چه تنها می شود ، بی تو از آن کوچه هم تنهام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوامت به اندازه چراغ قرمزی که بدون عربده کشی خیابون رو میبنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می بوسیمت سه تایی / من و غم وتنهایی / امان از این جدایی / دلتنگتم خدایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو منتظر یک قطاری ، قطاری که تو را به دور دست ها میبرد تو میدانی تو را به کجا میبرد اما مطمئن نیستی اما مهم نیست چون ما با هم خواهیم بود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت را به وسعت حسرت دیدنت دوست دارم با آرزوی دیدنت ندیدنت را تحمل میکنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید آهسته نوشت با دلی خسته نوشت / گرم و پر رنگ نوشت / روی هر سنگ نوشت / تا بدانند همه / تا بخوانند همه / که اگر دوست نباشد دل نیست. دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آرامش قلب دوست در اين است كه بداند كه دوستش بياد اوست، بدان كه بيادت هستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش خيال است! فاصله را ميگويم، به خيالش تو را از من دور كرده، غافل از اينكه جاي تو در قلب من محفوظ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باور داري خاطره ها ماندگارند، پس آسوده خاطرباش كه هميشه در خاطرم هستي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باران ببارد ، باز مي آيم درون کوچه اميد / و از ترکيب دستانم برايت چتر ميسازم / مبادا قطره اى بيازارد نگاه مهربانت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه برسر زبانند و تو درميان جانی: چه مكاني بهتر ، از جان كه تو در ميان آنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رویاهایت جایی برایم باز کن ، جایی که عشق را بشود مثل بازی های کودکی باور کرد ، خسته شدم از بی جایی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر با هم میرفتیم ماهیگیری. اون ماهی های زیادی تور میکرد به من میخندید و میگفت: یعنی نمیتونی 1 دونه ماهی بگیری؟ لبخندی زدم و بغلش کردم و گفتم: ... من ماهیمو خیلی وقت تور کردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادت هستم حتی اگر قرار باشد شبی بی چراغ در حسرت یافتنت تمام کوچه ها را قدم بزنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر طبيبانه بيايي به سر بالينم // به دو عالم ندهم لذت بيماري را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که از یاد تمام عالم رفته ام وای بر من گر تو هم روزی فراموشم کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه رو دیدی به وقت شب چه تنها می شود ، بی تو از آن کوچه هم تنهام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوامت به اندازه چراغ قرمزی که بدون عربده کشی خیابون رو میبنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می بوسیمت سه تایی / من و غم وتنهایی / امان از این جدایی / دلتنگتم خدایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو منتظر یک قطاری ، قطاری که تو را به دور دست ها میبرد تو میدانی تو را به کجا میبرد اما مطمئن نیستی اما مهم نیست چون ما با هم خواهیم بود.