بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دیگه ﻫﯿﺞ ﻭﻗﺖ ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﯿﺪﻡ ! ﭼﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻼ‌ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﺩﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ ، ﻃﺎﻗﺖ ﺩﻭﺭﯾﺖ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﻼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نهايت دوست داشتن در يك قطره باران است من دريا را تقديمت ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه شب مرغ دلم بر سر دیوار تو بود... میپرید از قفس و عاشق دیدار تو بود... خبرت هست که از خوبی خود بی خبری... بخدا خوبتر از خوبتر از خوبتری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دنیا فقط چشمهایت را خواستم...!!!! آیا آسمان سهم زیادی از دنیاست؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت کافیست تا در هوای آمدنت بمیرم...!! تو همیشه دعوتی راس ساعت دلتنگی...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم خسته است و نبض ذهنم افتاده ، کاش نگاهت یک قدم نزدیکتر بود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتم اشک بودم درون چشمانت متولد می شدم روی گونه هایت زندگی می کردم و زیر پایت می مردم تا بدانی چقدر دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو گرانمایه ترین تصویری، من اگر قاب تو باشم کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هریک از ما فرشتگانی هستیم تنها با یک بال. هنگامی قادر به پروازیم که به یکدیگر بپیوندیم. پرواز من با بال و پر توست... نشکن مرا که می شکنی بال خویش را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق هم فرصت لبخند تو را می طلبد ، خنده کن عشق نمک گیر شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون آخر نيوتن:زمين هيچ جاذبه اي نداره سيب ها به خاطر تو مي افتند تو تنها جاذبه زمين هستي!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختن با تو به پروانه شدن می ارزد
 عشق این بار به دیوانه شدن می ارزد
گر چه خاکسترم و هم سفر باد ولی
 جستجوی تو به بی خانه شدن می ارزد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی دنیا بی بهاری عاشقی چه خیالی اما باز تو رو که دارم یه نمونه از بهاری، یه نمونه از سادگی حرف دلش تازگی ، ببینم گوش دادی واردی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبانه هاى مرا ميشود سحر باشى و ميشود كه از اين نيز خوبتر باشى تداوم من و دريا و آسمان با تو اگر هم تو رهگذر باشى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه هاي دنيا، تو را از يادم نخواهد برد، من تو را در قلبم دارم نه در دنيا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تکاپوي دلت ياد دل من هم باش ، ياد من نه ، ياد خود کن که در آن جا داري!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دیگه ﻫﯿﺞ ﻭﻗﺖ ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﯿﺪﻡ ! ﭼﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻼ‌ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﺩﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ ، ﻃﺎﻗﺖ ﺩﻭﺭﯾﺖ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﻼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نهايت دوست داشتن در يك قطره باران است من دريا را تقديمت ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه شب مرغ دلم بر سر دیوار تو بود... میپرید از قفس و عاشق دیدار تو بود... خبرت هست که از خوبی خود بی خبری... بخدا خوبتر از خوبتر از خوبتری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دنیا فقط چشمهایت را خواستم...!!!! آیا آسمان سهم زیادی از دنیاست؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت کافیست تا در هوای آمدنت بمیرم...!! تو همیشه دعوتی راس ساعت دلتنگی...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم خسته است و نبض ذهنم افتاده ، کاش نگاهت یک قدم نزدیکتر بود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتم اشک بودم درون چشمانت متولد می شدم روی گونه هایت زندگی می کردم و زیر پایت می مردم تا بدانی چقدر دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو گرانمایه ترین تصویری، من اگر قاب تو باشم کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هریک از ما فرشتگانی هستیم تنها با یک بال. هنگامی قادر به پروازیم که به یکدیگر بپیوندیم. پرواز من با بال و پر توست... نشکن مرا که می شکنی بال خویش را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق هم فرصت لبخند تو را می طلبد ، خنده کن عشق نمک گیر شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون آخر نيوتن:زمين هيچ جاذبه اي نداره سيب ها به خاطر تو مي افتند تو تنها جاذبه زمين هستي!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختن با تو به پروانه شدن می ارزد
 عشق این بار به دیوانه شدن می ارزد
گر چه خاکسترم و هم سفر باد ولی
 جستجوی تو به بی خانه شدن می ارزد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی دنیا بی بهاری عاشقی چه خیالی اما باز تو رو که دارم یه نمونه از بهاری، یه نمونه از سادگی حرف دلش تازگی ، ببینم گوش دادی واردی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبانه هاى مرا ميشود سحر باشى و ميشود كه از اين نيز خوبتر باشى تداوم من و دريا و آسمان با تو اگر هم تو رهگذر باشى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه هاي دنيا، تو را از يادم نخواهد برد، من تو را در قلبم دارم نه در دنيا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تکاپوي دلت ياد دل من هم باش ، ياد من نه ، ياد خود کن که در آن جا داري!