بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار شاخه گل تقديم به آينه شكسته اي كه لبخند تو را هزار بار تكرار ميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیده به جای خواب آب است مرا زیرا که بدیدنت شتاب است مرا گویند بخسب تا به خوابش بینی ای کم خردان چه جای خواب است مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را در قلب شعرم می گذارم / به دست باد و باران می سپارم / تمام شعر من یک جمله بشنو / تو را تا بی نهایت دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میدانستم انسانها را به خاک میسپارند، خاک میشدم تا تو را به من بسپارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا رادیو"دل" است. صداي مرا از عمق "قلبم" می شنوید، این يك SMS نیست، يك "احساس" پاك است كه میگوید:عزیزم! بیادتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دانی که در این خلوت بیرنگ سکوت،اگر از یادت یادی نکنم، میمیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسوده خاطر زصحرا گذر کن زیرا گرگها خاطرشان هست آهوی منی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را آهنی کردم مبادا عاشقت گردد ندانستم توی ظالم دلی آهنربا داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کردی مرا روزی فراموش دراید در دماغت 100عدد جوش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(ق *ل*ب*م) (فدای تو) همه رو فراموش میکنه جز تو! روت زیاد نشه ها شوخی کردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا هستى از سمت چپ و راست تا 100كيلومتريت هر چى آدمه فدات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا خوب و بدش فرقی نداره ، به هوای تو نفس میکشم هنوز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مجبور باشم انتخاب کنم بین دوست داشتنت یا نفس کشیدن ، از آخرین نفس استفاده می کنم تا بهت بگم \"دوستدارم\"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسیر فصل خزان گردد عمر آنکس که دمی اسیر اشک کند چشمان مهربان تو را!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز عاشق بودن این است: ساده بودن ، ساده دیدن و ساده پذیرفتن..... پس ساده میگویم ، ساده باورکن ، خوشبختی تو آرزوی من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را تا بی نهایت دوست دارم / تو را تا قلب دریا دوست دارم / اگر روزی نباشم در این دنیای خاکی / تو را در قلب خاک هم دوست دارم .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار شاخه گل تقديم به آينه شكسته اي كه لبخند تو را هزار بار تكرار ميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیده به جای خواب آب است مرا زیرا که بدیدنت شتاب است مرا گویند بخسب تا به خوابش بینی ای کم خردان چه جای خواب است مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را در قلب شعرم می گذارم / به دست باد و باران می سپارم / تمام شعر من یک جمله بشنو / تو را تا بی نهایت دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میدانستم انسانها را به خاک میسپارند، خاک میشدم تا تو را به من بسپارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا رادیو"دل" است. صداي مرا از عمق "قلبم" می شنوید، این يك SMS نیست، يك "احساس" پاك است كه میگوید:عزیزم! بیادتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دانی که در این خلوت بیرنگ سکوت،اگر از یادت یادی نکنم، میمیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسوده خاطر زصحرا گذر کن زیرا گرگها خاطرشان هست آهوی منی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را آهنی کردم مبادا عاشقت گردد ندانستم توی ظالم دلی آهنربا داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کردی مرا روزی فراموش دراید در دماغت 100عدد جوش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(ق *ل*ب*م) (فدای تو) همه رو فراموش میکنه جز تو! روت زیاد نشه ها شوخی کردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا هستى از سمت چپ و راست تا 100كيلومتريت هر چى آدمه فدات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا خوب و بدش فرقی نداره ، به هوای تو نفس میکشم هنوز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مجبور باشم انتخاب کنم بین دوست داشتنت یا نفس کشیدن ، از آخرین نفس استفاده می کنم تا بهت بگم \"دوستدارم\"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسیر فصل خزان گردد عمر آنکس که دمی اسیر اشک کند چشمان مهربان تو را!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز عاشق بودن این است: ساده بودن ، ساده دیدن و ساده پذیرفتن..... پس ساده میگویم ، ساده باورکن ، خوشبختی تو آرزوی من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را تا بی نهایت دوست دارم / تو را تا قلب دریا دوست دارم / اگر روزی نباشم در این دنیای خاکی / تو را در قلب خاک هم دوست دارم .