بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو بودن را باور ندارم چرا که با تو بودن را تجربه کردم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم خوش است و به 
بانگ بلند مي گويم 
كه من نسيم حيات
 از پياله عشق
 مي جويم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم می خواهدصورتـــت تہ ریش داشتہ باشدتامن بهانہ ای داشــــتہ باشم برای بوســــــیدن لب هایت... راســــتی سیـــــگارهم نکــش... میخواهـــــم کہ لــــب هایــت فقــــط مال مـن بـاشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش آن لحظه كه تقديم تو شد هستى من، مى سپردم كه مواظب باشى، جنس اين جام بلور است، پر ازعشق و غرور است، مبادا بازيچه شود، ميشكند ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نيز به احساست بياموز، " نفس نكشد " چرا كه هواى دلها آلوده ست... اينجا فاصله ى يك عشق تا عشق بعدى " يك نخ سيگار " است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی "چاے داغ" شبهای امتحان دوست دارمت... اما اضطراب نميگذارد نه "گرمايت"را حس كنم، نه "آرامشت" را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمان كه ميگيرد تاوان لحظاتی هست كه دل ميبنديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

''خرابه های قلبم از تمام خانه های جهان زیباتر است چون تو در آن سکونت داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل کبریت کشیدن در باد دیدنت دشوار است! من که به معجزه عشق ایمان دارم می کشم آخرین دانه ی کبریتم را در باد هر چه بادا باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میپذیرم همه ی تاریکی ها را ، غصه های تلخ دنیا را ، غمهای ناتمام روزگار را ، اما نمیپذیرم یک لحظه غم بی تو بودن را .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میتوانستم بدون تو بمیرم ، تا به حال صدها بار مردم ، ولی زنده شدم ،‎ ‎به عشق تو بیخیال آن دنیا شدم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینکه تو را دارم ، زندگی را زیبا میبینم ، سپاس میگویم او را که تو را به من داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ي گوني عشق ميفرستم واست ; عشقاش واسه خودت و گونيشم واسه نونه خوشکاتون،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس بده که برایت نفس نفس بزنم.نفس بجز تو نخواهم برای کسی بزنم.مرا اسیرخود کردی دعایم کن. که آخرین نفس را در این قفس برای تو بزنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تكيه بر ديوار كردم خاك بربختم نشست / خاك بربختش نشيند هر كه با يارم نشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمر من در عشق خوبان سر رسيد. موی من از ناز خوبان شد سفيد. ناز کردن بر من از ديوانگيست. صيد من چون صيد مرغ خانگيست. من چه دارم کز تو پنهانش کنم ؟ جان تقاضا کن که قربانت کنم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو بودن را باور ندارم چرا که با تو بودن را تجربه کردم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم خوش است و به 
بانگ بلند مي گويم 
كه من نسيم حيات
 از پياله عشق
 مي جويم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم می خواهدصورتـــت تہ ریش داشتہ باشدتامن بهانہ ای داشــــتہ باشم برای بوســــــیدن لب هایت... راســــتی سیـــــگارهم نکــش... میخواهـــــم کہ لــــب هایــت فقــــط مال مـن بـاشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش آن لحظه كه تقديم تو شد هستى من، مى سپردم كه مواظب باشى، جنس اين جام بلور است، پر ازعشق و غرور است، مبادا بازيچه شود، ميشكند ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نيز به احساست بياموز، " نفس نكشد " چرا كه هواى دلها آلوده ست... اينجا فاصله ى يك عشق تا عشق بعدى " يك نخ سيگار " است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی "چاے داغ" شبهای امتحان دوست دارمت... اما اضطراب نميگذارد نه "گرمايت"را حس كنم، نه "آرامشت" را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمان كه ميگيرد تاوان لحظاتی هست كه دل ميبنديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

''خرابه های قلبم از تمام خانه های جهان زیباتر است چون تو در آن سکونت داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل کبریت کشیدن در باد دیدنت دشوار است! من که به معجزه عشق ایمان دارم می کشم آخرین دانه ی کبریتم را در باد هر چه بادا باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میپذیرم همه ی تاریکی ها را ، غصه های تلخ دنیا را ، غمهای ناتمام روزگار را ، اما نمیپذیرم یک لحظه غم بی تو بودن را .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میتوانستم بدون تو بمیرم ، تا به حال صدها بار مردم ، ولی زنده شدم ،‎ ‎به عشق تو بیخیال آن دنیا شدم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینکه تو را دارم ، زندگی را زیبا میبینم ، سپاس میگویم او را که تو را به من داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ي گوني عشق ميفرستم واست ; عشقاش واسه خودت و گونيشم واسه نونه خوشکاتون،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس بده که برایت نفس نفس بزنم.نفس بجز تو نخواهم برای کسی بزنم.مرا اسیرخود کردی دعایم کن. که آخرین نفس را در این قفس برای تو بزنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تكيه بر ديوار كردم خاك بربختم نشست / خاك بربختش نشيند هر كه با يارم نشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمر من در عشق خوبان سر رسيد. موی من از ناز خوبان شد سفيد. ناز کردن بر من از ديوانگيست. صيد من چون صيد مرغ خانگيست. من چه دارم کز تو پنهانش کنم ؟ جان تقاضا کن که قربانت کنم.