بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم که بمونه روی قلبم این حقیقت که بجز تو من ندارم یه عزيز با محبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توى دنيا اگه ٢تا بودى جات رو جفت چشام بود اما چون تكى جات تو قلبمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو قلبم نوشتم ورود ممنوع اما عشق در زدو گفت: من بی سوادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من مامور گاز هستم . اجازه میدهید یک گاز از لپات بگیرم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش ميدانستى دنيا با همه وسعتش بدون عزيزان جايى براى ماندن ندارد به رسم سپاس نوشتم كه بدانى "عزيزى"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه بكو تا بخوابم... امشب قصه آمدنت را ميخواهم... ميخواني!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خال دل را حكم كردم تا بداني اي نگارم در قمار با تو بودن هستي ام را ميگذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بوس لیموشیرینی برات فرستادم زود بگیرش تلخ نشه :-*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرنھایت دوست داشتن در یک قطرہ باران است من دریا را تقدیمت میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبض قلبم در ھوایت بی قراری می کند.درھوای دیدنت لحظہ شماری می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با پنالتی چیہ پنالتی 50درصد گل ولی تو 100درصدگلی میدونی فرق تو با انار چیہ انار ھزار دونہ است ولی تو یدونہ ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمزمه دلتنگی ام رابه خدا میسپارم، تا به تو برساند كه همیشه به یادت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواشناسی گفت سرما باعث بدحالی گلها شده SMS دادم ببینم حال گل ما چطوره؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم اگر سیرم كند غصه اگر پیرم كند دست بزرگ آسمون اگر زمین گیرم كند بازم میگم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شروع نفسهای حضرت آدم،تا پایان نفسهای آخرین آدم بيادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وسعت قلب كوچكم به يادت هستم،شايد كم باشد اما قلب هر كس تمام زندگي اوست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم که بمونه روی قلبم این حقیقت که بجز تو من ندارم یه عزيز با محبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توى دنيا اگه ٢تا بودى جات رو جفت چشام بود اما چون تكى جات تو قلبمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو قلبم نوشتم ورود ممنوع اما عشق در زدو گفت: من بی سوادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من مامور گاز هستم . اجازه میدهید یک گاز از لپات بگیرم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش ميدانستى دنيا با همه وسعتش بدون عزيزان جايى براى ماندن ندارد به رسم سپاس نوشتم كه بدانى "عزيزى"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه بكو تا بخوابم... امشب قصه آمدنت را ميخواهم... ميخواني!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خال دل را حكم كردم تا بداني اي نگارم در قمار با تو بودن هستي ام را ميگذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بوس لیموشیرینی برات فرستادم زود بگیرش تلخ نشه :-*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرنھایت دوست داشتن در یک قطرہ باران است من دریا را تقدیمت میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبض قلبم در ھوایت بی قراری می کند.درھوای دیدنت لحظہ شماری می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با پنالتی چیہ پنالتی 50درصد گل ولی تو 100درصدگلی میدونی فرق تو با انار چیہ انار ھزار دونہ است ولی تو یدونہ ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمزمه دلتنگی ام رابه خدا میسپارم، تا به تو برساند كه همیشه به یادت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواشناسی گفت سرما باعث بدحالی گلها شده SMS دادم ببینم حال گل ما چطوره؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم اگر سیرم كند غصه اگر پیرم كند دست بزرگ آسمون اگر زمین گیرم كند بازم میگم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شروع نفسهای حضرت آدم،تا پایان نفسهای آخرین آدم بيادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وسعت قلب كوچكم به يادت هستم،شايد كم باشد اما قلب هر كس تمام زندگي اوست