بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وسعت دوست داشتن همیشه گفتنی نیست ، پس به وسعت تمام ناگفته ها دوستــــــــــــــــــــــــت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هزار بار نوشتن دوستـــــــــــــــــــــــــــــــتت دارم ، جریمه مدرسه ام بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زلزله عجیبی ست دوستــــــــــــــــــــــــــــــــت دارم ، که به وقت شنیدنش دلم ریخت ، پاهایم لرزید و دستانم سرد شد و در یک کلام منهدم شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفست باران است دل من تشنه باریدن ابر، دل بی چتر مرا میهمان کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموشم مکن ای یار جانی ، که در راه تو دادم زندگانی ، جوانی را به پایت پیر نمودم ، که من سرمایه ام بوده جوانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس زخدا مي طلبد راحت جاني ، من طالب آنم که تو بي غصه بماني....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه عشقت كورم كنه مهم نيست حس بودنت قشنگ تر از ديدن دنياست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد. دل عاشق بود گرگ گرسنه. که گرگ از هی هی چوپان نترسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بازم دلت میخواد / یار یکدگر باشیم/ مثال ایوم قدیم/ بشینیمو سحر پاشیم/ باید دلت رنگی بگیره/ دوباره آهنگی بگیره/بگیره رنگ اون دیاری/ که توش نمو تنها نذاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان این همه فکر ، یاد تو پرچم صلحی است که آرام میکند تمام مرا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلیون ها و میلیاردها آدم توی این دنیا هستند و همه شان می توانند بی تو زندگی کنند ، آخر من بدبخت چرا نمی توانم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يه روز بفهمم دوستم نداری مثل جوجه های زرد تپلی وسط باغچه ميشينم، داد میزنم: پیشی بیا منو بخور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی زنجیری که صدسال زیربرف وبارون می مونه،می پوسه، ولی ازهم جدانمیشه، امیدوارم بمونیم، بپوسیم، ولی ازهم جدانشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چيز عجيبي نيست... همين است كه تو دلت بگيرد... و من نفسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوشت دالم يه خولده / قد يه سوكس ملده / شلت كلاه دذاشتم / سوكسه هنوز نملده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یه روزی «ویکی لیکس» افشا کنه که چقدر دوستت داشتم و بهت نگفتم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وسعت دوست داشتن همیشه گفتنی نیست ، پس به وسعت تمام ناگفته ها دوستــــــــــــــــــــــــت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هزار بار نوشتن دوستـــــــــــــــــــــــــــــــتت دارم ، جریمه مدرسه ام بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زلزله عجیبی ست دوستــــــــــــــــــــــــــــــــت دارم ، که به وقت شنیدنش دلم ریخت ، پاهایم لرزید و دستانم سرد شد و در یک کلام منهدم شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفست باران است دل من تشنه باریدن ابر، دل بی چتر مرا میهمان کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموشم مکن ای یار جانی ، که در راه تو دادم زندگانی ، جوانی را به پایت پیر نمودم ، که من سرمایه ام بوده جوانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس زخدا مي طلبد راحت جاني ، من طالب آنم که تو بي غصه بماني....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه عشقت كورم كنه مهم نيست حس بودنت قشنگ تر از ديدن دنياست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد. دل عاشق بود گرگ گرسنه. که گرگ از هی هی چوپان نترسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بازم دلت میخواد / یار یکدگر باشیم/ مثال ایوم قدیم/ بشینیمو سحر پاشیم/ باید دلت رنگی بگیره/ دوباره آهنگی بگیره/بگیره رنگ اون دیاری/ که توش نمو تنها نذاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان این همه فکر ، یاد تو پرچم صلحی است که آرام میکند تمام مرا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلیون ها و میلیاردها آدم توی این دنیا هستند و همه شان می توانند بی تو زندگی کنند ، آخر من بدبخت چرا نمی توانم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يه روز بفهمم دوستم نداری مثل جوجه های زرد تپلی وسط باغچه ميشينم، داد میزنم: پیشی بیا منو بخور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی زنجیری که صدسال زیربرف وبارون می مونه،می پوسه، ولی ازهم جدانمیشه، امیدوارم بمونیم، بپوسیم، ولی ازهم جدانشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چيز عجيبي نيست... همين است كه تو دلت بگيرد... و من نفسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوشت دالم يه خولده / قد يه سوكس ملده / شلت كلاه دذاشتم / سوكسه هنوز نملده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یه روزی «ویکی لیکس» افشا کنه که چقدر دوستت داشتم و بهت نگفتم !