بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم پرندۀ غمگینی ست در قفس افکار عاشقانه‌ام، کجاست درختان سبز آغوشت؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش از شاخہ سرسبز حیات گل اندوه مرا مے چیدے کاش در شعر من اي مایہ عمر شعلہ راز مرا میدیدے فروغ فرخزاد  قطعه ای از شعر آرزو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من صبورم؛ اما ... بی دلیل از قفس کهنه شب می ترسم  بی دلیل از همه تیرگی تلخ غروب  و چراغی که تو را از شب متروک دلم دور کند... می ترسم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچــکس جــز تـو نمیتـــواند نـــــجـــاتـــم دهــــــد وقتـــی انگشتـهــایم میــان مـــوج مـــوهایــت غـرق میشــود ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق ساده حرف زدنم،ساده تر از این نمیتونم بگم دوست دارم $♥$♥$♥$♥$♥$♥$♥ خرت که از پل گذشت مارو فراموش کردی اما بدون اون طرف پل همسفرت و یارت فقط یه خره بش تکیه نکنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخــــم هاے تــــو  بــــالاترین لـــــذت دنیـــــاستـــــ اے بهـــــانه تمـــــــام لـــوس شــــدن هاے مـــن .... ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه من مثل قصه ی سنجابه توی کارتون عصر یخبندانه . که هیچ وقت به فندقه نرسید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مساحت شب ... همين چند قدم است... كه از تو دور ميشوم... و دلم هرى ميريزد...:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد خود را به طبیبان بنمودم، همه گفتند: روی معشوقه همی بوس که عشقست و جوانی «اوحدی مراغه ای »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـَـر کُجـــا هَستــی بــاش ... دِلِ مـَـن بــا دِلِ تــو خــواهـَـد مــانــد ... تقـــدیم بـه عشقــم :*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اسکناس نه با التماس نه باید خودش بیاید و دیوانه ات کند ان تلخ دلنشین ان شور بی شمار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من نگو گلم ... من ; از سرنوشت گلبرگ های لای دفترت میترسم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین موسیقیدانان مردمی هستند که برای خاکسپاریم در اوج شلوغی سمفونی سکوت را اجرا میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش گفت فخرالدین اسد گرگانی اگر چه تلخ باشد فُرقت یار در او شیرین بُوَد امید دیدار خوش است اندوه تنهایی کشیدن اگر باشد امیدِ بازدیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم حتی اگر قرار باشد شبی بی چراغ، در حسرت یافتنت تمام پس کوچه ها را زیر باران، قدم بزنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب از سرم گذشته ... فریاد می زنم: " دوستت دارم. " و تو ... آرام و خونسرد ... به ترکیدن حباب ها می خندی !!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم پرندۀ غمگینی ست در قفس افکار عاشقانه‌ام، کجاست درختان سبز آغوشت؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش از شاخہ سرسبز حیات گل اندوه مرا مے چیدے کاش در شعر من اي مایہ عمر شعلہ راز مرا میدیدے فروغ فرخزاد  قطعه ای از شعر آرزو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من صبورم؛ اما ... بی دلیل از قفس کهنه شب می ترسم  بی دلیل از همه تیرگی تلخ غروب  و چراغی که تو را از شب متروک دلم دور کند... می ترسم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچــکس جــز تـو نمیتـــواند نـــــجـــاتـــم دهــــــد وقتـــی انگشتـهــایم میــان مـــوج مـــوهایــت غـرق میشــود ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق ساده حرف زدنم،ساده تر از این نمیتونم بگم دوست دارم $♥$♥$♥$♥$♥$♥$♥ خرت که از پل گذشت مارو فراموش کردی اما بدون اون طرف پل همسفرت و یارت فقط یه خره بش تکیه نکنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخــــم هاے تــــو  بــــالاترین لـــــذت دنیـــــاستـــــ اے بهـــــانه تمـــــــام لـــوس شــــدن هاے مـــن .... ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه من مثل قصه ی سنجابه توی کارتون عصر یخبندانه . که هیچ وقت به فندقه نرسید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مساحت شب ... همين چند قدم است... كه از تو دور ميشوم... و دلم هرى ميريزد...:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد خود را به طبیبان بنمودم، همه گفتند: روی معشوقه همی بوس که عشقست و جوانی «اوحدی مراغه ای »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـَـر کُجـــا هَستــی بــاش ... دِلِ مـَـن بــا دِلِ تــو خــواهـَـد مــانــد ... تقـــدیم بـه عشقــم :*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اسکناس نه با التماس نه باید خودش بیاید و دیوانه ات کند ان تلخ دلنشین ان شور بی شمار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من نگو گلم ... من ; از سرنوشت گلبرگ های لای دفترت میترسم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین موسیقیدانان مردمی هستند که برای خاکسپاریم در اوج شلوغی سمفونی سکوت را اجرا میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش گفت فخرالدین اسد گرگانی اگر چه تلخ باشد فُرقت یار در او شیرین بُوَد امید دیدار خوش است اندوه تنهایی کشیدن اگر باشد امیدِ بازدیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم حتی اگر قرار باشد شبی بی چراغ، در حسرت یافتنت تمام پس کوچه ها را زیر باران، قدم بزنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب از سرم گذشته ... فریاد می زنم: " دوستت دارم. " و تو ... آرام و خونسرد ... به ترکیدن حباب ها می خندی !!