بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ میدانی ؟   جای قول و قرارهایمان امن است ، زیر پاهای تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی رویت آینه کدر خواهد شد / آهم در شهر منتشر خواهد شد   چون بمبی ساعتی دلم در سینه / با تاخیر تو منفجر خواهد شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش ِچشمان ِخمارت ، چه کشیدن دارد ! / سایه ساران ِدو زلفت ، چه لمیدن دارد !   آن قدر خوب و ملیحی که به یک جرعه نگاه / حس مستی لبت طعم چشیدن دارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه کردم ذوقها از آشناییهای او / انتقام از من کشید، آخر جداییهای او . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیری است ندیده ام من الماس تنت   عابــر نشـــدم به کــــوچه یاس تنت   تبریز چـــــرا شده است فصل تن تو   خـــــواهم برسم به بندر عباس تنت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هرچه دویدیم به مقصد نرسیدیم / از عشق به جز مزه ی تلخش نچشیدیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبریز غزل بیا همی آهسته / چون آیه بخوان مرا کمی آهسته   آهسته مرا رها بکن از سر عشق / تا در تو رها شوم دمی آهسته . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت مجنون گر همه روی زمین / هر زمان بر من کنندی آفرین   من نخواهم آفرین هیچ کس / مدح من دشنام لیلی باد و بس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز ملی گلها ست   “روزت مبارک”   این پیام رو برای تمام کسانی که عطر شون رو دوست داری بفرست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن دوره اربابی تموم شده   پس تو اهل کدوم تباری که ما هنوز غلامتیم !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن نازنین کجاست که یادم نمیکند / صد غم به سینه دارم و شادم نمیکند   یک لحظه آنکه بی من هرگز نمی نشست / امشب به یاد کیست که یادم نمیکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک “هستم”   به یک “نترس”   به یک “نوازش”   به یک “آغوش”   به یک “دوستت دارم”   خلاصه بگویم به “تو”   نیازمندم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرها به آسمان تکیه می کنند   درختان به زمین   و انسان ها به مهربانی هم   تقدیم به سرزمین مهربانی خودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بهانه میگیرم و تو دهانم را   با یک “بــــــــوســــه” ببند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت میترسیدم از اینکه   من از نژاد شیشه باشم و شکستنی   او از نژاد جاده باشد و رفتنی   آری روزها گذشت ، همان شد ، او رفت ، من شکستم  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه دوست داشتن مهم نیست ٬ کیفیتش مهمه   همیشه یک دونه دوست داشته باشیم ولی مـردونه . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ میدانی ؟   جای قول و قرارهایمان امن است ، زیر پاهای تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی رویت آینه کدر خواهد شد / آهم در شهر منتشر خواهد شد   چون بمبی ساعتی دلم در سینه / با تاخیر تو منفجر خواهد شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش ِچشمان ِخمارت ، چه کشیدن دارد ! / سایه ساران ِدو زلفت ، چه لمیدن دارد !   آن قدر خوب و ملیحی که به یک جرعه نگاه / حس مستی لبت طعم چشیدن دارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه کردم ذوقها از آشناییهای او / انتقام از من کشید، آخر جداییهای او . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیری است ندیده ام من الماس تنت   عابــر نشـــدم به کــــوچه یاس تنت   تبریز چـــــرا شده است فصل تن تو   خـــــواهم برسم به بندر عباس تنت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هرچه دویدیم به مقصد نرسیدیم / از عشق به جز مزه ی تلخش نچشیدیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبریز غزل بیا همی آهسته / چون آیه بخوان مرا کمی آهسته   آهسته مرا رها بکن از سر عشق / تا در تو رها شوم دمی آهسته . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت مجنون گر همه روی زمین / هر زمان بر من کنندی آفرین   من نخواهم آفرین هیچ کس / مدح من دشنام لیلی باد و بس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز ملی گلها ست   “روزت مبارک”   این پیام رو برای تمام کسانی که عطر شون رو دوست داری بفرست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن دوره اربابی تموم شده   پس تو اهل کدوم تباری که ما هنوز غلامتیم !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن نازنین کجاست که یادم نمیکند / صد غم به سینه دارم و شادم نمیکند   یک لحظه آنکه بی من هرگز نمی نشست / امشب به یاد کیست که یادم نمیکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک “هستم”   به یک “نترس”   به یک “نوازش”   به یک “آغوش”   به یک “دوستت دارم”   خلاصه بگویم به “تو”   نیازمندم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرها به آسمان تکیه می کنند   درختان به زمین   و انسان ها به مهربانی هم   تقدیم به سرزمین مهربانی خودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بهانه میگیرم و تو دهانم را   با یک “بــــــــوســــه” ببند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت میترسیدم از اینکه   من از نژاد شیشه باشم و شکستنی   او از نژاد جاده باشد و رفتنی   آری روزها گذشت ، همان شد ، او رفت ، من شکستم  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه دوست داشتن مهم نیست ٬ کیفیتش مهمه   همیشه یک دونه دوست داشته باشیم ولی مـردونه . . .