بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر فرصتی برای پیامک نیست ، دست واژه ها را می گیرم و به دیدنت می آیم   دلتنگیت در هیچ پیامی نمی گنجد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نیامده بودی که جای خالیت را پر کنی   آمده بودی ببینی من با جای خالیت چه می کنم  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم ، مثل پیرزنی که آخرین سرباز برگشته از جنگ ، پسرش نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه گـُمشده ام نیستی که بـا نیمه ی دیگــر به جُستجویت برخیزم   تو… تمام گُمشده منی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام قندهای توی دلم را آب کردم برای تو   تویی که چایت را همیشه تلخ می خوری  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فرار می کنم   از فکر کردن به تو   مثل رد کردن آهنگی که   خیلی دوستش دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دوستم داری بلند فریاد بزن حتی اگرنشنوم باورت می کنم  عشقم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خوبان عالم جمع باشند / یقینا نزد من ، تو بهترینی   اگر از خوبترها حلقه سازند / تو در آن حلقه ، میدانم نگینی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ میدانی ؟   جای “عزیزم غصه نخور” های تو را   دیازپام گرفته است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم رنگ تمام آرزوهای منی/ غارتگرجان ومال و دنیای منی   بی تونفس کشیدنم ممکن نیست/ساده بگویم که همه دنیای منی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی؟   دستهایم تا ابد تنهاست ، می دانی؟   آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو   زیستن یک لحظه هم ، بی جاست ، می دانی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاهایم را که درون آب می زنم، ماهی ها جمع می شوند   شاید این ها هم فهمیده اند / عمری “طعمه روزگار”بوده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم تهی ز شوق و رنگ / قلبم را جنگ آب و نهنگ   قلبم تباه ز تاریکی و ننگ / قلبم مرده درآغوش سنگ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دلم حس غریبی ست که یک مرغ مهاجر دارد   و چه اندوه عجیبی ست که در خلوت دل   یاد یک دوست نباشد که تو را غرق تماشا سازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی سر و پایم سر وپایم توباش   مانده ی راهم ره و هادی تو باش   گر برهند عالم و آدم ز من   آبر و عزّت و جاهم تو باش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید با هم بودن سخت تکرار شود   اما به یاد هم بودن را هر لحظه میتوان تکرار کرد . . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر فرصتی برای پیامک نیست ، دست واژه ها را می گیرم و به دیدنت می آیم   دلتنگیت در هیچ پیامی نمی گنجد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نیامده بودی که جای خالیت را پر کنی   آمده بودی ببینی من با جای خالیت چه می کنم  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم ، مثل پیرزنی که آخرین سرباز برگشته از جنگ ، پسرش نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه گـُمشده ام نیستی که بـا نیمه ی دیگــر به جُستجویت برخیزم   تو… تمام گُمشده منی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام قندهای توی دلم را آب کردم برای تو   تویی که چایت را همیشه تلخ می خوری  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فرار می کنم   از فکر کردن به تو   مثل رد کردن آهنگی که   خیلی دوستش دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دوستم داری بلند فریاد بزن حتی اگرنشنوم باورت می کنم  عشقم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خوبان عالم جمع باشند / یقینا نزد من ، تو بهترینی   اگر از خوبترها حلقه سازند / تو در آن حلقه ، میدانم نگینی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ میدانی ؟   جای “عزیزم غصه نخور” های تو را   دیازپام گرفته است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم رنگ تمام آرزوهای منی/ غارتگرجان ومال و دنیای منی   بی تونفس کشیدنم ممکن نیست/ساده بگویم که همه دنیای منی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی؟   دستهایم تا ابد تنهاست ، می دانی؟   آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو   زیستن یک لحظه هم ، بی جاست ، می دانی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاهایم را که درون آب می زنم، ماهی ها جمع می شوند   شاید این ها هم فهمیده اند / عمری “طعمه روزگار”بوده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم تهی ز شوق و رنگ / قلبم را جنگ آب و نهنگ   قلبم تباه ز تاریکی و ننگ / قلبم مرده درآغوش سنگ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دلم حس غریبی ست که یک مرغ مهاجر دارد   و چه اندوه عجیبی ست که در خلوت دل   یاد یک دوست نباشد که تو را غرق تماشا سازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی سر و پایم سر وپایم توباش   مانده ی راهم ره و هادی تو باش   گر برهند عالم و آدم ز من   آبر و عزّت و جاهم تو باش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید با هم بودن سخت تکرار شود   اما به یاد هم بودن را هر لحظه میتوان تکرار کرد . . . .