بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کند است نبض ثانیه ها در غیاب تو من در کجای حسّ توام با حساب تو؟ خورشید و ماه پشت زمین خفته اند و من بیدارمانده ام که بیایم به خواب تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عشق واقعی باشه خودش یک راهی پیدا میکنه با تو همه چی یه شکل نو پیدا میکنه دست من که نیست تموم زندگیم تویی بغلم کن بانو ببینم اغوشت به تنگی دل من هست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مدل دوستت دارم هست که گفته نمیشه، فهمیده میشه.. بهش میگن؛ (دوستت دارم واقعی) خسرو شکیبایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باتواز خاطره ها سرشارم باتو تا آخر شب بیدارم عشق من دست تو یعنی خورشید گرمی دست تورا کم دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شعــــــــرهایم را از چشــــــــــم های تــــــــــو می دزدم...! دیــــــــوان قشنگیســــــــــت... چشمــــــــــانت.... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به "تو" بدهکارم.. دست کم یک جان.. ، برای هر لبخند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گمانم عجیب ترین اتفاق جهان است این که خروار ها قند پشت لبخندت پنهان شده است  و امید درونم را جانی دوباره میبخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقـــدر زندگـــی قشنگ میشه وقتــــی کسی را داشته باشی  که پایه دیوونه بازیات باشه و پا به پات دیوونه بازی کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دوسش داشتم تا حالا نفساش تو صورتم نخورده بود بار اولم بود ک میرفتم پیشش گفته بود یه کار مهم دارم رفتم پیشش توی چشمام نگاه کرد و گفت من دوستتا دوستدارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای "من".. همین از "تو" گفتن هاست زنـــدگـــی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺩﻧﯿــــﺎ ﺑﺪ ﻧﯿــﺴﺖ !!  ﮔﺎﻫﯽ یک ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﺶ ... ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺶ ... ﺑﺎ ﮐﻼﻣﺶ ... ﺑﺎ ﻭﺟــﻮﺩﺵ ... ﺑﺎ ﺑـــﻮﺩﻧﺶ ...  ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﯿﺴـــﺎﺯﺩ  ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﺍﯾﺖ که ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻭ ﺑﻬﺸﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﯽ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که شدم . . . . همچون عصر پاییزی شدم گاهی شاد و خندان گاهی هم...تلخ و گریان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی... نمیشه دست از  دوست داشتن یکی برداشت..  حتی وقتی ازش  دلخوری…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ماهی و من ماهیِ این برکه ی کاشی.. اندوه بزرگی ست زمانی که نباشی! "حجت اشرف زاده"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو" باید باشی تا کم نیاورم... باید باشی تا فراموش نکنم.. نفس کشیدن را... عشق را... زندگی را... بودن را... "دوستت دارم"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احســــــاست  عاشـــقانه هایت لحظه های بودنــــت همــه را دیــوانه وار دوستـــ دارم امّــا هیچـکدام به دوست داشــتن خودتـــ نمیرســـد . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کند است نبض ثانیه ها در غیاب تو من در کجای حسّ توام با حساب تو؟ خورشید و ماه پشت زمین خفته اند و من بیدارمانده ام که بیایم به خواب تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عشق واقعی باشه خودش یک راهی پیدا میکنه با تو همه چی یه شکل نو پیدا میکنه دست من که نیست تموم زندگیم تویی بغلم کن بانو ببینم اغوشت به تنگی دل من هست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مدل دوستت دارم هست که گفته نمیشه، فهمیده میشه.. بهش میگن؛ (دوستت دارم واقعی) خسرو شکیبایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باتواز خاطره ها سرشارم باتو تا آخر شب بیدارم عشق من دست تو یعنی خورشید گرمی دست تورا کم دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شعــــــــرهایم را از چشــــــــــم های تــــــــــو می دزدم...! دیــــــــوان قشنگیســــــــــت... چشمــــــــــانت.... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به "تو" بدهکارم.. دست کم یک جان.. ، برای هر لبخند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گمانم عجیب ترین اتفاق جهان است این که خروار ها قند پشت لبخندت پنهان شده است  و امید درونم را جانی دوباره میبخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقـــدر زندگـــی قشنگ میشه وقتــــی کسی را داشته باشی  که پایه دیوونه بازیات باشه و پا به پات دیوونه بازی کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دوسش داشتم تا حالا نفساش تو صورتم نخورده بود بار اولم بود ک میرفتم پیشش گفته بود یه کار مهم دارم رفتم پیشش توی چشمام نگاه کرد و گفت من دوستتا دوستدارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای "من".. همین از "تو" گفتن هاست زنـــدگـــی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺩﻧﯿــــﺎ ﺑﺪ ﻧﯿــﺴﺖ !!  ﮔﺎﻫﯽ یک ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﺶ ... ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺶ ... ﺑﺎ ﮐﻼﻣﺶ ... ﺑﺎ ﻭﺟــﻮﺩﺵ ... ﺑﺎ ﺑـــﻮﺩﻧﺶ ...  ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﯿﺴـــﺎﺯﺩ  ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﺍﯾﺖ که ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻭ ﺑﻬﺸﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﯽ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که شدم . . . . همچون عصر پاییزی شدم گاهی شاد و خندان گاهی هم...تلخ و گریان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی... نمیشه دست از  دوست داشتن یکی برداشت..  حتی وقتی ازش  دلخوری…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ماهی و من ماهیِ این برکه ی کاشی.. اندوه بزرگی ست زمانی که نباشی! "حجت اشرف زاده"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو" باید باشی تا کم نیاورم... باید باشی تا فراموش نکنم.. نفس کشیدن را... عشق را... زندگی را... بودن را... "دوستت دارم"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احســــــاست  عاشـــقانه هایت لحظه های بودنــــت همــه را دیــوانه وار دوستـــ دارم امّــا هیچـکدام به دوست داشــتن خودتـــ نمیرســـد . .