بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها زیادی ساکتم… حرفهایم نمیدانم چرا بجای گلو از چشمهایم بیرون می آیند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی حرفا رو نمی شه گفت،باید خورد!! ولی بعضی حرفارو،نه میشه گفت،نه می شه خورد! می مونه سردل! میشه دلتنگی! میشه بغض! … میشه سکوت! میشه همون وقتایی که خودتم نمی دونی چه مرگته !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند یک دقیقه می ایستم چند یک دقیقه سکوت می کنم چند یک دقیقه شکر می کنم که هستید. و من صبح ها پا می شوم و صورتم را با دستهای کسی می شویم که گناه گریه هایم را به گردن نمی گیرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است که لبریز باشی از «گفتن» ولی … در هیچ سویت محرمی نباشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضم را خودم گریه خواهم کرد… سکوتم را هم خودم می نویسم … دست هایم اما … التماس دعا دارند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلتنگی هایی داری که فقط باید فریادشان بزنی اما سکوت می کنی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدم سکوت کنم... چون اونیکه باید حرفامو بشنوه دیگه نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت؛ در آن می توان شکفت، شکست، خندید، بارید، ترسید، شنید. در او می توان نشست و هیچ نگفت و تنها در سکوت است که می توان فاصله ها را با گوهر خیال، پیوند داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت ساحل واقعا زیباست و سکوت زمانیکه یه نوای زیبا به گوش میرسه و همه ی وجود آدم رو در بر میگیره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های خسیس، ممکن است بی بهانه حرف بزنند، ولی بی بها، سکوت نمی کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه گفته اند، از آن نترس که های و هو دارد، از آن بترس که برّوبرّ، نگاهت می کند و در سکوت، برایت نقشه ای شیطانی می کشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطعاً یکی از راههای تحمل ِزندگی، پناه بردن به سکوت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاکنون، هیچ مترجمی پیدا نشده که بتواند سکوت را، از زبانی به زبان دیگر ترجمه کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دفاترِ سفید و بی خطِ نو، مثل نوارِ خام، مملو از سکوتند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت، حتی از نوع مطلق اش در نهایت شکستنی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت را با هر چیزی می شود شکست، ولی با هر چیزی نمی توان پیوند زد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها زیادی ساکتم… حرفهایم نمیدانم چرا بجای گلو از چشمهایم بیرون می آیند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی حرفا رو نمی شه گفت،باید خورد!! ولی بعضی حرفارو،نه میشه گفت،نه می شه خورد! می مونه سردل! میشه دلتنگی! میشه بغض! … میشه سکوت! میشه همون وقتایی که خودتم نمی دونی چه مرگته !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند یک دقیقه می ایستم چند یک دقیقه سکوت می کنم چند یک دقیقه شکر می کنم که هستید. و من صبح ها پا می شوم و صورتم را با دستهای کسی می شویم که گناه گریه هایم را به گردن نمی گیرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است که لبریز باشی از «گفتن» ولی … در هیچ سویت محرمی نباشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضم را خودم گریه خواهم کرد… سکوتم را هم خودم می نویسم … دست هایم اما … التماس دعا دارند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلتنگی هایی داری که فقط باید فریادشان بزنی اما سکوت می کنی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدم سکوت کنم... چون اونیکه باید حرفامو بشنوه دیگه نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت؛ در آن می توان شکفت، شکست، خندید، بارید، ترسید، شنید. در او می توان نشست و هیچ نگفت و تنها در سکوت است که می توان فاصله ها را با گوهر خیال، پیوند داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت ساحل واقعا زیباست و سکوت زمانیکه یه نوای زیبا به گوش میرسه و همه ی وجود آدم رو در بر میگیره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های خسیس، ممکن است بی بهانه حرف بزنند، ولی بی بها، سکوت نمی کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه گفته اند، از آن نترس که های و هو دارد، از آن بترس که برّوبرّ، نگاهت می کند و در سکوت، برایت نقشه ای شیطانی می کشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطعاً یکی از راههای تحمل ِزندگی، پناه بردن به سکوت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاکنون، هیچ مترجمی پیدا نشده که بتواند سکوت را، از زبانی به زبان دیگر ترجمه کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دفاترِ سفید و بی خطِ نو، مثل نوارِ خام، مملو از سکوتند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت، حتی از نوع مطلق اش در نهایت شکستنی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت را با هر چیزی می شود شکست، ولی با هر چیزی نمی توان پیوند زد.