بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه اخطار ها زنگ ندارند عزیز گاهی هم سکوت آخرین اخطار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه سکوت معجزه می کند و تو می آموزی که همیشه بودن در فریادنیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت می کنم به احترام آن همه حرف که در دلم مرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت گورستان را می شنوی عزیز؟ دنیا ارزش دل شکستن ندارد که ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت پشت گوشی از سنگین ترین سکوت هاست نه از دست ها کاری ساخته است ، نه از چشم ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زیر سکوت تو گنجی است خاموش و مغرور همچون میراث یک دهکدۀ دور گنجی پنهان در خطر هجوم غارتگران گنجی که من دیده ام و خود را به ندیدن می زنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه می دانند از دهانت صدای بوسه می آید و چشم هایت سکوت را به دریا تحمیل می کند خوش به حالت که زنی و خوش به حال من که دوستت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیشتر تنهاست. چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید که چه احساسی دارد. و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق می کند، تنهایی تو کامل می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت کرده ام به تنهایى عادت کرده ام به سکوت کمى نگاهم کن تا صداى دریا بدهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت آینه ها همیشه جواب تمام سوال های بی جواب بغض و باران است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم را نگو؛ با سکوت معصومانه‌ی نگاهت فریاد کن؛ چشم ها دروغ نمی گویند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درختان کوچه نمی‌توانند یکدیگر را بغل کنند دست‌های آنها را همیشه قطع می‌کنند مثل دست‌های من که بیهوده کشیده شده است در فاصله و در این سکوت که هیزم‌شکن بین من و توست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش، ابتکار پرسه های من بود ! و چتر، ابداع  بی سامانی هایم ! هندسه، شطرنج سکوت من بود! و رنگ، تعبیر دل تنگی هایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگار مهربان من، از دوزخ این بهشت رهایی ام بخش!  در اینجا هر درختی مرا قامت دشنامی است و هر زمزمه ای بانگ عزایی و هر چشم اندازی سکوتِ گنگ و بی حاصل س و رنجزای گسترده ای…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به فروغ تن اندوهگین تو می‌نگرم و تو به آتش بازی قلب من خیره می‌شوی سرتاسر این پهنه درد پر از سکوت است فقط قلبهای ما است که می‌خواند در کنار رودی از مرگ به زندگی می‌اندیشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من دوست داشتن آخرین دلیل دانایی است اما هوا همیشه آفتابی نیست عشق همیشه علامت رستگاری نیست و من گاهی اوقات مجبورم به آرامش عمیق سنگ حسادت کنم چقدر خیالش آسوده است چقدر تحمل سکوتش طولانی ست چقدر…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه اخطار ها زنگ ندارند عزیز گاهی هم سکوت آخرین اخطار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه سکوت معجزه می کند و تو می آموزی که همیشه بودن در فریادنیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت می کنم به احترام آن همه حرف که در دلم مرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت گورستان را می شنوی عزیز؟ دنیا ارزش دل شکستن ندارد که ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت پشت گوشی از سنگین ترین سکوت هاست نه از دست ها کاری ساخته است ، نه از چشم ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زیر سکوت تو گنجی است خاموش و مغرور همچون میراث یک دهکدۀ دور گنجی پنهان در خطر هجوم غارتگران گنجی که من دیده ام و خود را به ندیدن می زنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه می دانند از دهانت صدای بوسه می آید و چشم هایت سکوت را به دریا تحمیل می کند خوش به حالت که زنی و خوش به حال من که دوستت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیشتر تنهاست. چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید که چه احساسی دارد. و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق می کند، تنهایی تو کامل می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت کرده ام به تنهایى عادت کرده ام به سکوت کمى نگاهم کن تا صداى دریا بدهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت آینه ها همیشه جواب تمام سوال های بی جواب بغض و باران است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم را نگو؛ با سکوت معصومانه‌ی نگاهت فریاد کن؛ چشم ها دروغ نمی گویند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درختان کوچه نمی‌توانند یکدیگر را بغل کنند دست‌های آنها را همیشه قطع می‌کنند مثل دست‌های من که بیهوده کشیده شده است در فاصله و در این سکوت که هیزم‌شکن بین من و توست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش، ابتکار پرسه های من بود ! و چتر، ابداع  بی سامانی هایم ! هندسه، شطرنج سکوت من بود! و رنگ، تعبیر دل تنگی هایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگار مهربان من، از دوزخ این بهشت رهایی ام بخش!  در اینجا هر درختی مرا قامت دشنامی است و هر زمزمه ای بانگ عزایی و هر چشم اندازی سکوتِ گنگ و بی حاصل س و رنجزای گسترده ای…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به فروغ تن اندوهگین تو می‌نگرم و تو به آتش بازی قلب من خیره می‌شوی سرتاسر این پهنه درد پر از سکوت است فقط قلبهای ما است که می‌خواند در کنار رودی از مرگ به زندگی می‌اندیشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من دوست داشتن آخرین دلیل دانایی است اما هوا همیشه آفتابی نیست عشق همیشه علامت رستگاری نیست و من گاهی اوقات مجبورم به آرامش عمیق سنگ حسادت کنم چقدر خیالش آسوده است چقدر تحمل سکوتش طولانی ست چقدر…