بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت می کنم نازنینم بگذار حرف ها انقدر یکدیگر را بزنند تا بمیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نه گریه آرامت میکند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان می کنی و می گویی : من فقط تو را دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها گریه نمی کنند اما از چشم هایشان معلوم است که اشکی به بزرگی یک سکوت گوشه چشمشان به کمین نشسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم عجیب گرفته مثل آن روزهای بارانی به حرمت خاطره هایت اشک میریزم و برای درخشش چشمانت دعا می کنم مثل تمام روزهای پر از سکوت سر بر زانو می نهم و بیاد لبخند محزونت بغض می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقتیست هر چه می گردم هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم نگاهم اما ، گاهی حرف میزند گاهی فریاد می کشد و من همیشه به دنبال کسی میگردم که بفهمد این نگاه خسته چه میخواهد بگوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو سکوت می‌کنی و فریاد زمانم را نمی‌شنوی یک روز من سکوت خواهم کرد و تو آن روز برای اولین بار مفهوم دیر شدن را خواهی فهمید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه هستند و سخن میگویند اما شاید عشق کوله بار آن پیرمرد تنهاست که طلوع را تا غروب سکوت می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مردی که زبان سکوت زن را بفهمد باید گفت خدا قوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب بجای شعر سکوت می نویسم می خواهی بخوانی نگاهم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشتم چیز دیگر را روایت می کند بی تعارف این دلم خیلی هوایت می کند قلب من با هر صدا با هر تپش با هر سکوت غرق در خون یک نفس دارد دعایت می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط و فقط سکوت میکنم یک لحظه سکوت کرد و حرفش را خورد بغضی ، نفس و گلوی او را آزرد! می خواست که عشق را نمایان نکند اشک آمد و باز آبرویش را با خود برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردی که انسان را به سکوت وا می دارد بسیار سنگین تر از دردیست که انسان را به فریاد وا می دارد و انسان ها فقط به فریاد هم میرسند ، نه به سکوت هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت از نداشتن نیست از بزرگواری است برای همین هیچ وقت صدای خدا را نخواهی شنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشم های خیس رو به آسمان میکنی و می گویی خدایا تنها تو را دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر حرف هست و من فقط سکوت میکنم آمدنت را سکوت کردم داشتنت را سکوت کردم رفتنت را سکوت کردم انتظار بازگشتت را هم حالا نوبت توست باید در سکوت به تماشا بنشینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید سکوت کرد خدا خود پاسخ خواهد داد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت می کنم نازنینم بگذار حرف ها انقدر یکدیگر را بزنند تا بمیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نه گریه آرامت میکند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان می کنی و می گویی : من فقط تو را دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها گریه نمی کنند اما از چشم هایشان معلوم است که اشکی به بزرگی یک سکوت گوشه چشمشان به کمین نشسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم عجیب گرفته مثل آن روزهای بارانی به حرمت خاطره هایت اشک میریزم و برای درخشش چشمانت دعا می کنم مثل تمام روزهای پر از سکوت سر بر زانو می نهم و بیاد لبخند محزونت بغض می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقتیست هر چه می گردم هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم نگاهم اما ، گاهی حرف میزند گاهی فریاد می کشد و من همیشه به دنبال کسی میگردم که بفهمد این نگاه خسته چه میخواهد بگوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو سکوت می‌کنی و فریاد زمانم را نمی‌شنوی یک روز من سکوت خواهم کرد و تو آن روز برای اولین بار مفهوم دیر شدن را خواهی فهمید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه هستند و سخن میگویند اما شاید عشق کوله بار آن پیرمرد تنهاست که طلوع را تا غروب سکوت می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مردی که زبان سکوت زن را بفهمد باید گفت خدا قوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب بجای شعر سکوت می نویسم می خواهی بخوانی نگاهم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشتم چیز دیگر را روایت می کند بی تعارف این دلم خیلی هوایت می کند قلب من با هر صدا با هر تپش با هر سکوت غرق در خون یک نفس دارد دعایت می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط و فقط سکوت میکنم یک لحظه سکوت کرد و حرفش را خورد بغضی ، نفس و گلوی او را آزرد! می خواست که عشق را نمایان نکند اشک آمد و باز آبرویش را با خود برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردی که انسان را به سکوت وا می دارد بسیار سنگین تر از دردیست که انسان را به فریاد وا می دارد و انسان ها فقط به فریاد هم میرسند ، نه به سکوت هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت از نداشتن نیست از بزرگواری است برای همین هیچ وقت صدای خدا را نخواهی شنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشم های خیس رو به آسمان میکنی و می گویی خدایا تنها تو را دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر حرف هست و من فقط سکوت میکنم آمدنت را سکوت کردم داشتنت را سکوت کردم رفتنت را سکوت کردم انتظار بازگشتت را هم حالا نوبت توست باید در سکوت به تماشا بنشینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید سکوت کرد خدا خود پاسخ خواهد داد