بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کار دست است خودم بافتمش تارش از سکوت پودش از تنهایی همین است که خریدار ندارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه به خاطر هیچکس از ارزش هایت دست نکش چون اگر روزی آن فرد از تو دست بکشد تو می مانی و یک   من   بی ارزش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها حرفی برا گفتن جز سکوت ندارم اما اشک های زیادی برای ریختن دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت تنها واژه ای بود که از آن گریزان بودم و من دیگر بعد از تو سرشار از سکوتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت حرف ساده ایست که همیشه اشتباه ترجمه می شود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم خلوتی باشد تا تو سکوت کنی و من لبریز شوم از دوست داشتن ها …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت حرفیست که گفته نمی شه بغض می شه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکت نیستم لب هایم هم نسوخته است تنها تمام ِ من تاول زده از آشی که نخورده ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت هم تا یک جايى هنر است … از حد كه بگذرد بهم مى ريزد هر آنچه را كه نبايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت قلبتو بشکنو برگرد نذار این فاصله بیشتر از این شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــم يك آلزايـمر خفيــف مى خواهد آن قــدر كه يــادم نرود به نفعم است كه به چند زبــان زنده ى دنيا سكــوت كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام تر سكـــــوت كن … صداى بى تفاوتى هايت آزارم مى دهــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها… من خداى سكــــــوت شده ام خفــقان گرفته ام تا آرامــش اهالى دنــيا خـط خـطى نشود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكـــوتتو بشكن ، خيلى دلـــم خونـه بزار دوبـاره صــدات بپيــچه تو خونه من از سكــوت تو اين خونه بى زارم صـدام بزن خيلى صداتو دوس دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها زيادى ساكــت شده ام نمى دانم چــرا حرف هايم به جاي گلـــو از چشـــم هايم بيرون مى آيند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای فریاد را همه میشنوند هنر واقعی شنیدن صدای سکوت است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کار دست است خودم بافتمش تارش از سکوت پودش از تنهایی همین است که خریدار ندارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه به خاطر هیچکس از ارزش هایت دست نکش چون اگر روزی آن فرد از تو دست بکشد تو می مانی و یک   من   بی ارزش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها حرفی برا گفتن جز سکوت ندارم اما اشک های زیادی برای ریختن دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت تنها واژه ای بود که از آن گریزان بودم و من دیگر بعد از تو سرشار از سکوتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت حرف ساده ایست که همیشه اشتباه ترجمه می شود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم خلوتی باشد تا تو سکوت کنی و من لبریز شوم از دوست داشتن ها …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت حرفیست که گفته نمی شه بغض می شه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکت نیستم لب هایم هم نسوخته است تنها تمام ِ من تاول زده از آشی که نخورده ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت هم تا یک جايى هنر است … از حد كه بگذرد بهم مى ريزد هر آنچه را كه نبايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت قلبتو بشکنو برگرد نذار این فاصله بیشتر از این شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــم يك آلزايـمر خفيــف مى خواهد آن قــدر كه يــادم نرود به نفعم است كه به چند زبــان زنده ى دنيا سكــوت كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام تر سكـــــوت كن … صداى بى تفاوتى هايت آزارم مى دهــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها… من خداى سكــــــوت شده ام خفــقان گرفته ام تا آرامــش اهالى دنــيا خـط خـطى نشود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكـــوتتو بشكن ، خيلى دلـــم خونـه بزار دوبـاره صــدات بپيــچه تو خونه من از سكــوت تو اين خونه بى زارم صـدام بزن خيلى صداتو دوس دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها زيادى ساكــت شده ام نمى دانم چــرا حرف هايم به جاي گلـــو از چشـــم هايم بيرون مى آيند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای فریاد را همه میشنوند هنر واقعی شنیدن صدای سکوت است