بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم در سکوت مبادا در صدایم توقعی باشد که خاطرت را بیازارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد برگردی و ببینی چگونه چشمانم تقاص سکوتت هایت را پس می دهد کاش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت بی بهانه ترین صدای مهر است و من سکوت می کنم تا بگویم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلت آنقدر می گیرد که مجبوری تمام بغضت را با سکوت دفن کنی واین است کار این روزهای خاکستری من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آواز عاشقانه ی ما در گلو شکست حق با سکوت بود صدا در گلو شکست تا آمدم با تو خدا حافظی کنم بغض امان نداد و در گلو شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب در جاده های سکوت در ایستگاه عشق هر چه منتظر ماندم کسی برای لمس تنهاییم توقف نکرد و من تنهاتر از همیشه به خانه برگشتم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها گریه نمی کنند اما از چشم هایشان معلوم است که اشکی به بزرگی یک سکوت گـــــوشه ی چشمشان به کمیـــــن نشسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها من خدای سکوت شده ام خفقان گرفته ام تا آرامش او خط خطی نشود….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سکوت نشانه ی رضایت نیست گاهی سکوت می کنم تا بفهمی چه بی صدا باختی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضـى ها گــريه نمى كنند اما از چشم هايشان معلوم است كه اشــكى به بزرگى يك سكــوت گوشه چشمشان به كمــين نشسته …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى سکوت مى آموزد بودن هميشه در فرياد نيســت اسطـــوره شدن يعنى در عين رفتــن بمــانى يعنى باشى يـــا نباشى دوستت داشته باشند و دلــتنگت شوند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی کاشکی می دونستی سکوتم دردها داره واسه گفتن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت.. سکوت فقط صحبت نکردن نیست… سکوت فقط آروم بودن نیست… سکوت فقط نگاه کردن و دم نزدن نیست… می توانیم سکوت را صحبت عقل بدانیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس روشنایی دهد عاقبتش دار است سقف خانه را ببین اعدام دسته جمعی چراغ ها …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها من روزه سکوت گرفته ام … آرام گرفته ام تا آرامش آنان که زیر پا له ام کردند خط خطی نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها دلم اصرار دارد فریاد بزند اما من جلوی دهانش را می گیرم وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم در سکوت مبادا در صدایم توقعی باشد که خاطرت را بیازارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد برگردی و ببینی چگونه چشمانم تقاص سکوتت هایت را پس می دهد کاش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت بی بهانه ترین صدای مهر است و من سکوت می کنم تا بگویم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلت آنقدر می گیرد که مجبوری تمام بغضت را با سکوت دفن کنی واین است کار این روزهای خاکستری من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آواز عاشقانه ی ما در گلو شکست حق با سکوت بود صدا در گلو شکست تا آمدم با تو خدا حافظی کنم بغض امان نداد و در گلو شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب در جاده های سکوت در ایستگاه عشق هر چه منتظر ماندم کسی برای لمس تنهاییم توقف نکرد و من تنهاتر از همیشه به خانه برگشتم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها گریه نمی کنند اما از چشم هایشان معلوم است که اشکی به بزرگی یک سکوت گـــــوشه ی چشمشان به کمیـــــن نشسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها من خدای سکوت شده ام خفقان گرفته ام تا آرامش او خط خطی نشود….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سکوت نشانه ی رضایت نیست گاهی سکوت می کنم تا بفهمی چه بی صدا باختی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضـى ها گــريه نمى كنند اما از چشم هايشان معلوم است كه اشــكى به بزرگى يك سكــوت گوشه چشمشان به كمــين نشسته …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى سکوت مى آموزد بودن هميشه در فرياد نيســت اسطـــوره شدن يعنى در عين رفتــن بمــانى يعنى باشى يـــا نباشى دوستت داشته باشند و دلــتنگت شوند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی کاشکی می دونستی سکوتم دردها داره واسه گفتن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت.. سکوت فقط صحبت نکردن نیست… سکوت فقط آروم بودن نیست… سکوت فقط نگاه کردن و دم نزدن نیست… می توانیم سکوت را صحبت عقل بدانیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس روشنایی دهد عاقبتش دار است سقف خانه را ببین اعدام دسته جمعی چراغ ها …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها من روزه سکوت گرفته ام … آرام گرفته ام تا آرامش آنان که زیر پا له ام کردند خط خطی نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها دلم اصرار دارد فریاد بزند اما من جلوی دهانش را می گیرم وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد