بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت و صبوري مرا به حساب ضعف و بي کسي ام نگذار دلم به چيزهايي پاي بند است که تو وفـــايت قد نمي دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت و صبوری آدم ها را به حساب ضعف و بی کسی شان نگذارید شاید هنوز به چیزهایی پای بندند چیزهایی که شما یادتان نمی آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیــشه سکــوت خــوب نیــست گـاهـی خُــرد میشــوی زیـر بـار حــرف هـای نـگفتــه غافــل از اینکـــه بـــه تـــو تـهمـــت بـی جنـبگــــی می زننـــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سکوت کردم آری جای حرفی برایم نمانده بود دستان سردت را رها کردم رفتم تا تو به هرآنچه که می خواهی برسی کاش تو هرگز سکوتت را نمی شکستی و می رفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر بین من و تو چقدر فاصله اس که هر چقدر سکوت می کنم نمی شنوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه ای برهه های سکوت کی پایانتان را بی صدا فریاد می زنید ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جواب ابلهان آنقدر سکوت کردیم که گفتند حرف حساب جواب ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آمدنت سکوت می کنم سکوتی سنگین تر از فریاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر گرگ ها سکوت نخواهم کرد سکوت کردن جلوی گرگ ها به معنای چشم پوشی از خوشبختی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا خداحافظی کنیم تو حرف هایت را بزن فحش هایت را بده ومن سکوت می کنم فقط بیا خداحافظی کنیم اینگونه رفتن درد دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایم در سکوت می گذرند سکوتی وحشتناک می گذرند دیگر ما خوشیم به اینکه می گذرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دلت گرفته سکوت کن … این روزها کسی معنای دلتنگی را نمی فهمد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با خودم فکر میکنم برای سکوت هم معنی مثبت هست هم معنی منفی! یه بار می گیم سکوت علامت رضاست یه بارم میگیم جواب ابلحان خاموشی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سکوت یک دوست معجزه می کند وتومی فهمی که بودن همیشه در فریاد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامتر سکوت کن صدای بی تفاوتی هایت آزارم می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاوان عشق وسکوتم برای تو فقط یه چیز بود سقوط …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت و صبوري مرا به حساب ضعف و بي کسي ام نگذار دلم به چيزهايي پاي بند است که تو وفـــايت قد نمي دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت و صبوری آدم ها را به حساب ضعف و بی کسی شان نگذارید شاید هنوز به چیزهایی پای بندند چیزهایی که شما یادتان نمی آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیــشه سکــوت خــوب نیــست گـاهـی خُــرد میشــوی زیـر بـار حــرف هـای نـگفتــه غافــل از اینکـــه بـــه تـــو تـهمـــت بـی جنـبگــــی می زننـــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سکوت کردم آری جای حرفی برایم نمانده بود دستان سردت را رها کردم رفتم تا تو به هرآنچه که می خواهی برسی کاش تو هرگز سکوتت را نمی شکستی و می رفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر بین من و تو چقدر فاصله اس که هر چقدر سکوت می کنم نمی شنوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه ای برهه های سکوت کی پایانتان را بی صدا فریاد می زنید ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جواب ابلهان آنقدر سکوت کردیم که گفتند حرف حساب جواب ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آمدنت سکوت می کنم سکوتی سنگین تر از فریاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر گرگ ها سکوت نخواهم کرد سکوت کردن جلوی گرگ ها به معنای چشم پوشی از خوشبختی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا خداحافظی کنیم تو حرف هایت را بزن فحش هایت را بده ومن سکوت می کنم فقط بیا خداحافظی کنیم اینگونه رفتن درد دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایم در سکوت می گذرند سکوتی وحشتناک می گذرند دیگر ما خوشیم به اینکه می گذرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دلت گرفته سکوت کن … این روزها کسی معنای دلتنگی را نمی فهمد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با خودم فکر میکنم برای سکوت هم معنی مثبت هست هم معنی منفی! یه بار می گیم سکوت علامت رضاست یه بارم میگیم جواب ابلحان خاموشی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سکوت یک دوست معجزه می کند وتومی فهمی که بودن همیشه در فریاد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامتر سکوت کن صدای بی تفاوتی هایت آزارم می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاوان عشق وسکوتم برای تو فقط یه چیز بود سقوط …